De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INK Management Model. INK managementmodel als hulpmiddel 1.Waar komt het vandaan? 2.Wat is het wel en wat niet? 3.Hoe zit het in elkaar? 4.Hoe te gebruiken?

Verwante presentaties


Presentatie over: "INK Management Model. INK managementmodel als hulpmiddel 1.Waar komt het vandaan? 2.Wat is het wel en wat niet? 3.Hoe zit het in elkaar? 4.Hoe te gebruiken?"— Transcript van de presentatie:

1 INK Management Model

2 INK managementmodel als hulpmiddel 1.Waar komt het vandaan? 2.Wat is het wel en wat niet? 3.Hoe zit het in elkaar? 4.Hoe te gebruiken?

3 Waarom streven naar excellentie? Externe drukInterne druk Goed management is noodzaak complexere klantenomgeving afnemende budgetten afnemende doorlooptijd productontwikkeling toenemende complexiteit/ functionaliteit producten adaptie/leren personeel professionaliteit grotere markten technologische verandering maatschappij wettelijke kaders partnerships aandeelhouders/ de beurs toenemende complexiteit afnemende marges

4 INK-managementmodel als hulpmiddel •‘Bril’ om naar de organisatie en haar omgeving te kijken. •Diagnose-instrument. •Gemeenschappelijk taal in verbeterprocessen. •Hulpmiddel om prioriteiten te stellen. •Sturingsmodel.

5 Doel van het model Het doel van het INK-managementmodel is het stimuleren van de verbetering van de bedrijfsvoering.

6 Het INK-model Maatschappij ORGANISATIERESULTAAT Verbeteren en vernieuwen Leider- schap Management van medewerkers Strategie en beleid Bestuur en financiers Management van processen Klanten en leveranciers Medewerkers Management van middelen

7 Het INK-model Leiderschap

8 Het INK-model Leiderschap Richting geven:vaststellen en expliciteren keuzes, missie, visie. Inrichten:in hoeverre is missie concreet in gedrag, processen, systemen? Verrichten:bijdrage leiders, communic., voorbeeldgedrag.

9 Het INK-model Management van Middelen

10 Het INK-model Management van Middelen Financieel: geld Kennis en techn.:KM, ICT Materieel en diensten: leveranciers, materiaal

11 Het INK-model Management van Medewerkers

12 Het INK-model Management van Medewerkers Organiseren:personeelsbeleid, W&S Investeren: ontwikkelen, kennis, samenwerking Respecteren: belonen, waarderen, delegeren

13 Het INK-model Strategie en Beleid

14 Het INK-model Strategie en Beleid Oriënteren: in- en ext, informatie voor beleid, de strategie. Creëren: vormgeven strategie en beleid Implementeren: strategie, beleid vertalen naar doelstellingen.

15 Het INK-model Processen

16 Het INK-model Processen Identificeren, ontwerpen:vaststellen, vastleggen relevante processen. Invoeren, beheersen: borgen dat proces zelfde output geeft. Doorlichten, verbeteren: aanpassen, optimaliseren processen.

17 Het INK-model Medewerkers

18 Het INK-model Medewerkers Tevredenheid:uitdaging, motivatie, financieel voldoening, goed werkgeverschap. Ontwikkeling:groeipotentieel. Betrokkenheid:bron verbetervoorstellen.

19 Het INK-model Klanten en Leveranciers

20 Het INK-model Klanten en Leveranciers Wie is de klant:klantmanagement systemen. Wat wil de klant:tevredenheidsmeting, accenten in klantbenadering. Rol leverancier:samenwerken, verbeterproject.

21 Het INK-model Maatschappij

22 Het INK-model Maatschappij Maatschappelijke opinie: MVO:werkgelegenheid, milieu. maatschappelijke betrokkenheid. stageplaatsen, sponsorring.

23 Het INK-model Bestuur en Financiers

24 Het INK-model Bestuur en Financiers Financiële doelen:kengetallen, omzetsnelheid, cash flow, bruto marge. Operationele doelen: kengetallen, kwaliteit, betrouwbaarheid, levertijden, voorraden, afval%.

25 PLAN DOCHECK ACT Deming-cirkel: Plan, Do, Check & Act

26 Deming-cirkel ORGANISATIERESULTAAT Leider- schap Strategie en beleid PLAN PDCA als regelkring

27 Deming-cirkel ORGANISATIERESULTAAT Management van medewerkers Management van processen Management van middelen DO PDCA als regelkring

28 Deming-cirkel Maatschappij ORGANISATIERESULTAAT Bestuur en financiers Klanten en leveranciers Medewerkers CHECK PDCA als regelkring

29 Deming-cirkel ORGANISATIERESULTAAT Verbeteren en vernieuwen ACT PDCA als regelkring

30 Deming-cirkel: Plan, Do, Check & Act Maatschappij ORGANISATIERESULTAAT Verbeteren en vernieuwen Leider- schap Management van medewerkers Strategie en beleid Bestuur en financiers Management van processen Klanten en leveranciers Medewerkers Management van middelen PLAN DO CHECK ACT PDCA als regelkring

31 borg plan act check do verbeteren activiteit georiënteerd proces georiënteerd systeem georiënteerd keten georiënteerd excellentie Op weg naar excellentie

32 Excelleren: op de werkplek in het eigen proces in de gehele organisatie samen met ketenpartners in het tijdig veranderen Activiteit georiënteerd Proces georiënteerd Systeem georiënteerd Keten georiënteerd Transformatie georiënteerd INK Ontwikkelingsfasen

33 •Leiderschap met lef. •Resultaatgerichtheid. •Continu verbeteren. •Transparantie. •Samenwerking. De vijf beginselen

34 1.MT stelt aan de hand van de missie de strategische doelen vast. 2.MT bepaalt maatstaven voor resultaatgebieden. 3.MT bepaalt strategische acties voor organisatiegebieden. PvA stap 1. MT

35 Voorbeeld Maatstaven Leiderschap Management van processenBestuur & Financiers Management van medewerkers Strategie & beleid Management van middelen Maatschappij Klanten en leveranciers Medewerkers Verbeteren en vernieuwen ResultatenOrganisatie Lokale werkgelegenh  aant. klachten over beleid  aant. innovative ideeën  aant. afgest. afd. plannen  marktaandeel  productiekosten  leverbetrouwbaarheid  logistieke kosten  aant. voorkeurs leveranciers  klanttevredenheid

36 Voorbeeld Strategische Acties Leiderschap Management van processenBestuur & Financiers Management van medewerkers Strategie & beleid Management van middelen Maatschappij Klanten en leveranciers Medewerkers  ISO 9001 handboek samenstellen  kostenveroorzakers inzichtelijk maken  interne klant-levernaciers relaties beheersen  organiseren bedrijfsbezoeken  invoeren job rotation  innovatie workshop realiseren  Barcodesysteem prod. invoeren  mgt. Rapportages automatiseren  sturen op prest. Indicatoren en kostenveroorzakers  alliantie leveranciers voorbereiden  sterker beoordelen op samenwerking OrganisatieResultaten Verbeteren en vernieuwen

37 •Bewustmakingsfase wordt overgeslagen. •Te weinig kennis over diepere bedoeling van het INK-managementmodel. •Aanpak wordt aan kwaliteitsmanager gedelegeerd. •Geen echte ruimte voor realiseren van wezenlijke verbeteringen. •Verankeren binnen 2 à 3 jaar anders bloedt het dood. Valkuilen INK-traject


Download ppt "INK Management Model. INK managementmodel als hulpmiddel 1.Waar komt het vandaan? 2.Wat is het wel en wat niet? 3.Hoe zit het in elkaar? 4.Hoe te gebruiken?"

Verwante presentaties


Ads door Google