De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rabobank Groep Certificeren geen doel maar middel bij een verandertraject binnen Rabobank Nederland Jeanne Driessen-Engels Utrecht 10 mei 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rabobank Groep Certificeren geen doel maar middel bij een verandertraject binnen Rabobank Nederland Jeanne Driessen-Engels Utrecht 10 mei 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Rabobank Groep Certificeren geen doel maar middel bij een verandertraject binnen Rabobank Nederland Jeanne Driessen-Engels Utrecht 10 mei 2007

2 Rabobank Groep 2 Inhoud Positionering van de afdeling Domeinteams binnen Rabobank Nederland Doel taskorce Aanpak Resultaat Ervaringen Vragen

3 Rabobank Groep 3 Domeinteams

4 Rabobank Groep 4 Taak van de afdeling Domeinteams Op professionele wijze specificaties opstellen voor processen en systemen voor de bediening van de klanten van de lokale banken. Vertrekpunt zijn de klantprocessen die vertaald worden naar eisen en wensen voor de klant-en bancaire processen en systemen, b.v. processen en systemen voor: – voor Internetbankieren, geld opnemen, storten, pinnen – Verkoop van hypotheken, verzekeringsproducten, bedrijfsfinanciering

5 Rabobank Groep 5 Leider- schap Processen Personeel Beleid & Strategie Middelen Medewerker Financieel Klant Organisatiegebied en Resultaatgebieden Leren & Verbeteren Rabobank Sturingsmodel

6 Rabobank Groep 6 Belangrijke indicatoren (I) Indicatoren benoemd voor: – Klantwaarde, zoals kwaliteit van de opgeleverde producten – Medewerkerwaarde: o.a. ziekteverzuim – Bestuur en Financiers, o.a. productiviteit en CMMI – CMMI: capability maturity model voor ontwikkelprocessen – Maat voor de volwassenheid van de organisatie – Level 3: geen standaards – Level 2: ieder project werkt volgens zijn eigens standaards, er is beleid – Level 3: er zijn standaards over de projecten heen, PDCA-cyclus is ingericht Vertaalt naar acties in jaarplan

7 Rabobank Groep 7 Acties vertaald naar lijn- en projectactiviteiten Doel Project: – Verhogen kwaliteit van de dienstverlening – Standaards voor processen met eenduidige overdrachtsmomenten – Standaards voor producten met heldere verantwoordelijkheden – Inrichten hulpmiddelen – Inrichten PDCA-cyclus – Implementatie van de nieuwe werkwijze In nauwe samenwerking met medewerkers en managers van de betrokken lijnafdeling Meegenomen is wat nodig is om de procesgebieden van CMMi naar level 3 te krijgen Doelstelling is vertaald naar activiteiten die vallen binnen het project en activiteiten die door de lijn worden uitgevoerd.

8 Rabobank Groep 8 Acties: processen Taskforce Ontwerpen en implementeren PDCA inrichten Expert-team voor implementatie en begeleiding Uitvoering metingen Lijntaken Toezien op naleving werken conform standaards Overdracht van Taskforce naar de lijn PDCA naleven Proces- en producteigenaren acteren als zodanig Uit laten voeren metingen Audits uit laten voeren

9 Rabobank Groep 9 Acties: medewerker Taskforce Opleiding Training Training on the job Rollenspel Lijntaken Nieuw aangescherpt functieprofiel Iedereen tegen het licht gehouden Performancemanagement afspraken POP Opleiding Training Intervisie Veel managementattentie Benoeming vakexperts en senioren

10 Rabobank Groep 10 Acties: middelen Taskforce Nieuw Kwaliteitssysteem met proces en productbeschrijvingen Implementatie nieuwe ondersteunende systemen Communicatieplan voor taskforce Inrichting rapportages Lijntaken Toezien op naleving werken conform standaards Communicatieplan Overdracht naar de lijn Verbetering product- en procesbeschrijving Acteren op rapportages

11 Rabobank Groep 11 Acties: beleid Taskforce Heldere visie wat we willen bereiken met de taskforce Belegging verantwoordelijkheden Heel veel communicatie hierover naar alle stakeholders Lijntaken Heldere visie waar we als afdeling voor stonden Toezien op naleving werken conform beleid Intervisie en rollenspellen Heel veel communicatie

12 Rabobank Groep 12 Acties:leiderschap Taskforce Commitment van hoog tot laag Continue uitdragen beleid Betrokkenheid medewerkers bij verandertraject Lijntaken Continue uitdragen beleid Fouten maken mag Managers faciliteren medewerkers maximaal Open communicatie Gericht op continue verbetering

13 Rabobank Groep 13 Monitor 5 Ontwikkeling - Specificeren 14 Ontwikkeling - Bedrijfsanalyse CMMI Skyline Naleving Dekkings graad Imple- mentati e Opzet Hoofdprocessen

14 Rabobank Groep 14 Resultaat Klantwaarde  Medewerkerwaarde  Bestuur en Financiers  – CMMi-level: van begin 2 naar begin 3

15 Rabobank Groep 15 Ervaringen (I) In het begin overal veel weerstand, afwachtende houding Commitment op alle niveaus Heel veel aandacht voor communicatie op alle niveaus, door de hele keten Samenwerking met veel partijen erg goed, met klein deeltje lastig Heel veel aandacht naar implementatie en daadwerkelijke ondersteuning Betrokkenheid van de medewerkers bij het bedenken van best practises

16 Rabobank Groep 16 Ervaringen (II) Escalatie was regelmatig nodig Heel veel managementattentie Samenwerking taskforce en lijn cruciaal Begrijpen van eenieders verantwoordelijkheden en zo acteren kost erg veel tijd Heel veel aandacht voor overdracht naar de lijn Boeiend traject, eerste resultaten zijn veel belovend CMMi heeft geholpen om de processen goed in te richten, geen aspecten te vergeten Certificering geen doel op zich, maar een middel dat enorm heeft geholpen om op een hoger niveau te komen.

17 Rabobank Groep 17 Vragen?


Download ppt "Rabobank Groep Certificeren geen doel maar middel bij een verandertraject binnen Rabobank Nederland Jeanne Driessen-Engels Utrecht 10 mei 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google