De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prestaties Schatten en Managen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prestaties Schatten en Managen"— Transcript van de presentatie:

1 Prestaties Schatten en Managen
Prestatie Management Prestaties Schatten en Managen Ad Marien Corad Business Solutions

2 Prestaties schatten en managen
Introductie Probleemstelling Oplossing Managen prestatie Draaiboek BiSL voorbeeld Info Prestaties schatten en managen

3 Prestaties schatten en managen
Probleemstelling Plan van Aanpak verbeterprogramma’s: Business case gaat vaak over kosten, doorlooptijden, training, invoering,… Verwachte prestatieverbetering niet of minimaal onderbouwd Na afronden verbeterprogramma vallen prestaties tegen (niet objectief vastgelegd) Men neemt aan dat een model (o.a. CMMi) een niet nader gedefinieerde prestatieverbetering oplevert Prestatieverbeteringen zijn lastig aan te tonen Prestaties schatten en managen

4 Prestaties schatten en managen
Oplossing Nul-meting Analyseer de huidige organisatie Bepaal/schat huidige prestatie parameters (o.a. KPI’s, budget, bemensing,…) Schat/simuleer huidige en verbeterde (proces) prestaties Onderbouw business case met de verwachte/geschatte opbrengst (objectiveren verwachting) Prestatie manager realiseert de business case Manage objectief gemaakte prestatieverwachting Prestaties schatten en managen

5 Prestaties schatten en managen
Managen prestatie Applicatie project: Definieer de applicatie verwachting (eisen) Project manager bestuurt het project en realiseert de applicatie (eisen) Prestatie project: Definieer de prestatie verwachting Bepaal organisatie prestatiefactoren (o.a. KPI’s, budget, bemensing,…) Doe computer simulaties (voorspel dynamisch procesgedrag) Prestatie manager bestuurt het prestatie verbeterprogramma en realiseert de verbetering Prestaties schatten en managen

6 Prestaties schatten en managen
Draaiboek 1 3 4 5 6 Organisatie inzicht (KPI’s) Proces Simulatie eisen Implementatie strategie Stuur op prestatie lerende organisatie Simulatie/ analyse Beschrijf de processen Bepaal via data-onderzoek of schatting realistische randvoorwaarden voor de belangrijkste organisatiegegevens / KPI’s Bepaal de vragen die met proces-simulatie beantwoord moeten worden. Simuleer en analyseer een aantal scenario’s en toets de gevonden KPI’s op haalbaarheid Bepaal hoe een KPI-meetsysteem moet worden opgezet, geïntroduceerd en gebruikt Leer de organisatie te acteren op basis van KPI’s en stuur op het bereiken van de verwachte prestatie. Prestaties schatten en managen

7 Voorbeeld draaiboek BiSL
Voorbeeld geeft slechts een idee van vele mogelijkheden Simulatie: Moet aangepast worden n.a.v. simulatie doelstellingen Is gebaseerd op het verkregen organisatieinzicht (processen en gegevens/KPI’s) Prestaties schatten en managen

8 1. Beschrijf werkvolgorde
BiSL YAWL: Prestaties schatten en managen

9 2. Organisatiegegevens / KPI’s
Vraagstelling: Voor de oorzaak foute/onvolledige specificaties: Aantal bevindingen moet afnemen Extra tijd en kosten moeten afnemen (niet nader uitgewerkt) Opmerkingen: Hoe moet “het afnemen” (= subjectief) gemeten worden? Prestaties schatten en managen

10 2: Organisatiegegevens / KPI’s
Vereenvoudiging: We kennen slechts 3 specificatie bevindingen voor realisatie, test en In productie Prestaties schatten en managen

11 Prestaties schatten en managen
2. Organisatiegegevens Bepaal voor iedere procestap het gedrag (bijv. via interviewsessies) Een mogelijk uitkomst voor de procestap  "Specificeren (BiSL)" kan zijn Onderdeel Grootte Medewerkers 2 FTE Werkuur = Euro 90,- Opstellen specificatie n.a.v. klantenwens Gem. 2 werkdagen (klein) Gem. 7 werkdagen (groot) Correctie bevinding Gem. 0.5 werkdag (klein) Gem. 2 werkdagen (groot) Gem = gemiddeld Prestaties schatten en managen

12 Prestaties schatten en managen
3. Simulatie eisen Simulatie moet inzicht geven in: (Cumulatieve) aantallen bevindingen Doorlooptijden (Cumulatieve) aantallen klantenwensen, specificaties,… Kosten totaal, per specificatie, per bevinding, … Toepasbaarheid KPI’s Prestaties schatten en managen

13 4. Simulatie en dynamisch gedrag
Simulatie dynamisch gedrag via een toevals-generator. Voorbeeld (uniforme kansverdeling): Onderdeel Grootte Aantal klantenwensen 0-5 / week Bevindingen 0 – 5 /kwartaal (klein) 1 – 3 / kwartaal (groot) Locatie bevinding Kans bevinding: 1/15 Realisatie 1/10 Test 1/25 In Productie Prestaties schatten en managen

14 4. Analyse vanuit basisgegevens
Vereenvoudiging: Geen onderscheid kleine en grote bevinding Geen onderscheid tussen ontstaans locatie bevindingen Extra toename bevindingen Prestaties schatten en managen

15 4. Analyse vanuit berekende gegevens
Extra toename bevindingen Prestaties schatten en managen

16 5/6. Strategie en invoering
KPI’s: Zijn KPI’s eenvoudig en eenduidig te meten en te berekenen? Wat zijn de target levels van de KPI’s? Algemeen: meten moet een doel hebben Hoe kun de KPI’s gebruikt worden om te sturen en verbeteren? Wie doet wat, wanneer, waarom, waar, welke (hoe), waarmee (7-w’s) KPI basisgegevens: Wat is de definitie van een specificatie? Zijn specificaties eenvoudig en eenduidig te tellen? Zijn kostenposten eenvoudig en eenduidig te meten? Zijn doorlooptijden eenvoudig en eenduidig te meten Prestaties schatten en managen

17 Prestaties schatten en managen
Info Prestaties schatten en managen


Download ppt "Prestaties Schatten en Managen"

Verwante presentaties


Ads door Google