De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prestatie Management Prestaties Schatten en Managen Ad Marien Corad Business Solutions.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prestatie Management Prestaties Schatten en Managen Ad Marien Corad Business Solutions."— Transcript van de presentatie:

1 Prestatie Management Prestaties Schatten en Managen Ad Marien Corad Business Solutions

2 Introductie ‐Probleemstelling ‐Oplossing ‐Managen prestatie ‐Draaiboek ‐BiSL voorbeeld ‐Info 25-11-2010Prestaties schatten en managen2

3 Probleemstelling Plan van Aanpak verbeterprogramma’s: ‐Business case gaat vaak over kosten, doorlooptijden, training, invoering,… ‐Verwachte prestatieverbetering niet of minimaal onderbouwd Na afronden verbeterprogramma vallen prestaties tegen (niet objectief vastgelegd) Men neemt aan dat een model (o.a. CMMi) een niet nader gedefinieerde prestatieverbetering oplevert Prestatieverbeteringen zijn lastig aan te tonen 25-11-2010Prestaties schatten en managen3

4 Oplossing 1.Nul-meting ‐Analyseer de huidige organisatie ‐Bepaal/schat huidige prestatie parameters (o.a. KPI’s, budget, bemensing,…) 2.Schat/simuleer huidige en verbeterde (proces) prestaties 3.Onderbouw business case met de verwachte/geschatte opbrengst (objectiveren verwachting) 4.Prestatie manager realiseert de business case ‐Manage objectief gemaakte prestatieverwachting 25-11-2010Prestaties schatten en managen4

5 Managen prestatie Applicatie project: ‐Definieer de applicatie verwachting (eisen) ‐Project manager bestuurt het project en realiseert de applicatie (eisen) Prestatie project: ‐Definieer de prestatie verwachting ‐Bepaal organisatie prestatiefactoren (o.a. KPI’s, budget, bemensing,…) ‐Doe computer simulaties (voorspel dynamisch procesgedrag) ‐Prestatie manager bestuurt het prestatie verbeterprogramma en realiseert de verbetering 25-11-2010Prestaties schatten en managen5

6 Draaiboek 1.Beschrijf de processen 2.Bepaal via data-onderzoek of schatting realistische randvoorwaarden voor de belangrijkste organisatiegegevens / KPI’s 3.Bepaal de vragen die met proces-simulatie beantwoord moeten worden. 4.Simuleer en analyseer een aantal scenario’s en toets de gevonden KPI’s op haalbaarheid 5.Bepaal hoe een KPI-meetsysteem moet worden opgezet, geïntroduceerd en gebruikt 6.Leer de organisatie te acteren op basis van KPI’s en stuur op het bereiken van de verwachte prestatie. 25-11-2010Prestaties schatten en managen6 Proces Organisatie inzicht (KPI’s) Simulatie eisen Simulatie/ analyse Implementatie strategie Stuur op prestatie lerende organisatie 134 5 6

7 Voorbeeld draaiboek BiSL Voorbeeld geeft slechts een idee van vele mogelijkheden Simulatie: ‐Moet aangepast worden n.a.v. simulatie doelstellingen ‐Is gebaseerd op het verkregen organisatieinzicht (processen en gegevens/KPI’s) 25-11-2010Prestaties schatten en managen7

8 1. Beschrijf werkvolgorde 25-11-2010Prestaties schatten en managen8 BiSL YAWL: www.yawlfoundation.org

9 2. Organisatiegegevens / KPI’s Vraagstelling: Voor de oorzaak foute/onvolledige specificaties: ‐Aantal bevindingen moet afnemen ‐Extra tijd en kosten moeten afnemen (niet nader uitgewerkt) 25-11-2010Prestaties schatten en managen9

10 2: Organisatiegegevens / KPI’s Vereenvoudiging: ‐We kennen slechts 3 specificatie bevindingen voor realisatie, test en In productie 25-11-2010Prestaties schatten en managen10

11 2. Organisatiegegevens Bepaal voor iedere procestap het gedrag (bijv. via interviewsessies) Een mogelijk uitkomst voor de procestap "Specificeren (BiSL)" kan zijn 25-11-2010Prestaties schatten en managen11 OnderdeelGrootte Medewerkers2 FTE Werkuur = Euro 90,- Opstellen specificatie n.a.v. klantenwens Gem. 2 werkdagen (klein) Gem. 7 werkdagen (groot) Correctie bevindingGem. 0.5 werkdag (klein) Gem. 2 werkdagen (groot) Gem = gemiddeld

12 3. Simulatie eisen Simulatie moet inzicht geven in: ‐(Cumulatieve) aantallen bevindingen ‐Doorlooptijden ‐(Cumulatieve) aantallen klantenwensen, specificaties,… ‐Kosten totaal, per specificatie, per bevinding, … ‐Toepasbaarheid KPI’s ‐… 25-11-2010Prestaties schatten en managen12

13 4. Simulatie en dynamisch gedrag Simulatie dynamisch gedrag via een toevals- generator. Voorbeeld (uniforme kansverdeling): 25-11-2010Prestaties schatten en managen13 OnderdeelGrootte Aantal klantenwensen0-5 / week Bevindingen0 – 5 /kwartaal (klein) 1 – 3 / kwartaal (groot) Locatie bevindingKans bevinding: 1/15 Realisatie 1/10 Test 1/25 In Productie

14 4. Analyse vanuit basisgegevens 25-11-2010 Prestaties schatten en managen 14 Vereenvoudiging: ‐ Geen onderscheid kleine en grote bevinding ‐ Geen onderscheid tussen ontstaans locatie bevindingen Extra toename bevindingen

15 4. Analyse vanuit berekende gegevens 25-11-2010Prestaties schatten en managen15 Extra toename bevindingen

16 5/6. Strategie en invoering KPI’s: ‐Zijn KPI’s eenvoudig en eenduidig te meten en te berekenen? ‐Wat zijn de target levels van de KPI’s? Algemeen: meten moet een doel hebben ‐Hoe kun de KPI’s gebruikt worden om te sturen en verbeteren?,, ‐Wie doet wat, wanneer, waarom, waar, welke (hoe), waarmee (7-w’s) 25-11-2010Prestaties schatten en managen16

17 Info 25-11-2010Prestaties schatten en managen17


Download ppt "Prestatie Management Prestaties Schatten en Managen Ad Marien Corad Business Solutions."

Verwante presentaties


Ads door Google