De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NVP Strategische personeelsplanning en talent management Jan Tjerk Boonstra Amersfoort, 13 mei.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NVP Strategische personeelsplanning en talent management Jan Tjerk Boonstra Amersfoort, 13 mei."— Transcript van de presentatie:

1 NVP Strategische personeelsplanning en talent management Jan Tjerk Boonstra Amersfoort, 13 mei

2

3

4

5

6

7 Voor lange termijn succes zijn organisaties FlexibelWendbaar Uniek in hun kern- competentie(s) Gericht op kwaliteiten van mensen

8

9

10

11

12

13 Rollen Analyseren Richten Ontwerpen Structurere n Ontwikkelen Monitoren Sturen Uitvoeren Beheersing Flexibiliteit Accountmanager Product ontwikkelaar Beleids onder zoeker Beleids ontwikkelaar Beleids imple mentator Beleids uitvoerder Beleids adviseur Beleids evaluator Beleids onder steuner Programma manager Proces ontwerper Proces manager Functioneel manager Operatio neel manager Coach Kennis ontwikkelaar Plan ontwikkelaar Organisatieont wikkelaar Regisseur Ambassadeur Secretaris Externe oriëntatie Analyseren Richten Ontwerpen Structurere n Ontwikkelen Sturen Monitoren Uitvoeren Project leider Interne oriëntatie

14 Job crafting OudNieuw

15 Ontwikkelingsstadia (Tervaert&Spijker) ExcelleratorMatcherMaster StarterDeveloperSelf realisator RotatorMisfitSearcher Mate van bewustzijn Context fit Kennis en vaardigheden en 100% door omgeving Houding en overtuiging en 50% door omgeving Identiteit en bestemming en 100% zelf

16 Relatie strategie en organisatiepotentieel Potentieel en inzetbaarheid medewerkers Ambitieniveau organisatie Hoog Tijd Verrijking en roulatie van functies en taken Interne doorstroom Nieuw perspectief Ruimte Transformatie Groei Nieuwe functies/competenties Beoordelen Performance indicatoren Reorganisatie Ontslag Nieuwe instroom Laag Hoog SPP

17 Fundamenten van strategische personeelsplanning Strategie Performance van medewerkers Ontwikkeling en inzetbaarheid Arbeidsmarkt Formatieontwikkeling In-, door- en uitstroom Kerncompetenties Kerncompetenties HRMbeleid

18 Analyse van de personeelsbezetting Behoud Behoud met aandacht voor langere termijn Doorgroei Functieverrijking of functiewijzig- ing Verandering Van werk, demotie of outplacement Partiële performers Aandacht Potential die vraagt om begeleiding en goede match functie-persoon Past performance Potentieel Laag Hoog

19 Strategische personeelsplanning in 6 stappen 1.Toekomstscenario’s (strategie en omgeving) 2.Waar gaat de arbeidsmarkt naar toe? 3.Wat heeft de organisatie momenteel aan personeel in huis? 4.Wat heeft de organisatie in de toekomst aan personeel (kwaliteit en omvang) nodig? 5.Bepaal de “frictie” tussen nu en nodig en bepaal de stappen om deze gap te overbruggen 6.Implementeer die stappen en maak SPP onderdeel van de ontwikkel- en plancyclus (borging)

20 Belangrijkste vragen bij SPP Wat gebeurt er als ik niets doe? Ontwikkeling formatie door reguliere door- en uitstroom Waar willen we op basis van onze strategie over enkele jaren staan? Welke kernactiviteiten en -competenties zijn dan en nu doorslaggevend voor organisatiesucces? Welke groepen medewerkers/functies voeren deze activiteiten uit en hebben bijbehorende kerncompetenties? Hoe ontwikkel- en inzetbaar zijn onze medewerkers daarvoor? Wat moet ik daartoe aan HRM beleid doen?

21 Inzicht in aanbod: potentieelscan 21

22

23 Resultaat (voorbeeld)

24


Download ppt "NVP Strategische personeelsplanning en talent management Jan Tjerk Boonstra Amersfoort, 13 mei."

Verwante presentaties


Ads door Google