De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Theo Bovens voorzitter CvB - Open Universiteit Nederland & Steven Verjans docent/projectleider - Open Universiteit Nederland & Thijs Habets projectleider.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Theo Bovens voorzitter CvB - Open Universiteit Nederland & Steven Verjans docent/projectleider - Open Universiteit Nederland & Thijs Habets projectleider."— Transcript van de presentatie:

1

2 Theo Bovens voorzitter CvB - Open Universiteit Nederland & Steven Verjans docent/projectleider - Open Universiteit Nederland & Thijs Habets projectleider - Empower Limburg Presentatie en discussie

3 Open Universiteit Nederland - Missie Ontwikkelt, verzorgt en bevordert, samenwerkend in netwerken en allianties, hoogwaardig en innovatief hoger afstandsonderwijs. Als dé universiteit voor leven-lang-leren stelt zij de uiteenlopende leerbehoeften van mensen in hun levensloop én de noodzaak tot aanzienlijke verhoging van het kennisniveau van de samenleving centraal.

4 Open Universiteit Nederland - Kernactiviteiten Leven lang leren = ambitie –Onderwijs en innovatie –Onderzoek –Maatschappelijke dienstverlening In nauwe samenwerking –Regionaal, landelijk & internationaal

5 TENCompetence Europees samenwerkingsproject met OUNL als penvoerder Infrastructuur voor leven-lange competentie-ontwikkeling van EU burgers: individu, professional, team & organisatie. –Gedacht vanuit de lerende. –Gericht op formeel & informeel leren. –Met behulp van ICT, nieuwe leer technologieën.

6

7 TENCompetence & Empower Limburg Deeltaak van TENCompetence = theoretische concepten & technologie uittesten in de praktijk Natuurlijke aansluiting met doelen en deelprojecten van Empower Limburg

8 Samenwerkingsverband van 20-tal organisaties uit sectoren: onderwijs, overheid, zorg en zakelijke dienst-verlening. Doelstelling: bevorderen van inzetbaarheid en doorstroming van personeel op de regionale arbeidsmarkt. Empower Limburg

9 Visie Behoefte aan arbeidsmobiliteit: –doelgerichte ontwikkeling. –doelgerichte mobiliteit. Benutten van potentieel van werkende populatie: –op basis van stuurinformatie (vraag en aanbod op arbeidsmarkt) –pro actief (tijdig investeren in ontwikkeling) ‏ –in regionale samenwerking.

10 1. Strategische personeelsplanning 2. Strategisch HR Beleid 3. Mobiliteitpilots Projecten

11 Deelnemende organisaties leveren (inzicht in) personeelsplanning: *kwantiteit *kwaliteit *looptijd Database Empower Limburg : *(stuur)informatie voor doelgerichte ” van werk naar werk” trajecten *toegankelijk voor alle partners *op organisatie en individueel niveau Project Personeelsplanning

12 Ontwikkeling en implementatie van methoden, technieken en instrumenten voor strategische personeelplanning > gezamenlijke competentietaal > uniforme competentieprofielen Ontwikkeling van doelgerichte ontwikkeltrajecten > opleiding > werkervaring Activiteiten (project personeelsplanning)

13 Project TENCompetence - Empower Sector-overschrijdende competentieprofielen voor functiegroepen; 2 pilots gericht op 8 deelnemende organisaties 4 managementfuncties: strategischoperationeel tactischproject 3 HR adviesfuncties: HR adviseursenior HR adviseur (strategisch) HR beleidsadviseur

14 Proces stap 1 A.Inventarisatie van VERSCHILLEN: In gebruik zijnde competentieprofielen Functiebenamingen en -beschrijvingen Salarissen B. Zoeken van OVEREENKOMSTEN Vanuit ROLLEN Vereiste Houding, Kennis en Vaardigheden................. in beoogde competenties !

15 Resultaat Proces stap 1 A Som van relevante management competenties = 33 competenties Door eliminatie & discussie teruggebracht tot 19 kerncompetenties

16

17 Resultaat Proces stap 1 B Vertrokken vanuit functiebeschrijving / taakomschrijving / rollen Voor 3 managementfuncties samen 22 competenties –Per functie 12 kerncompetenties –Overlapping maar ook verschillen –Grote gelijkenis met resultaat Stap 1 A

18

19 Proces stap 2 Eén functie verder uitgewerkt door bepalen van gewenste competentieniveaus Eén model gekozen (Prov. Limburg) ‏ –3 ontwikkelingsfasen –Met bijbehorende gedragsindicatoren, ontwikkeltips en coachingstips Voorwaarden / afspraken voor uitvoering pilot

20 Voorbeeld competentieprofiel operationeel manager Overzicht geselecteerde competenties met ontwikkelfase Ontwikkelfase 2 Zorg voor kwaliteit Ontwikkelfase 2 Voortgangscontrole Ontwikkelfase 2 Samenbindend leiderschap Ontwikkelfase 2 Plannen en organiseren Ontwikkelfase 2 Overtuigingskracht Ontwikkelfase 2 Organisatiesensitiviteit Ontwikkelfase 3 (afhankelijk van mate van uitbesteding naar specifieke club / mate van integraal management)‏ Ontwikkelen medewerkers Ontwikkelfase 1 Netwerkvaardigheid Ontwikkelfase 2 Managementidentificatie Ontwikkelfase 1 is minimum, 2 na te streven Klantgerichtheid Ontwikkelfase 3 Individugericht leiderschap Ontwikkelfase 3 Doelgericht handelen

21 Pilot in de praktijk 1.Informeren van deelnemende organisaties en mogelijke kandidaten 2.Voorselectie, intake & loopbaanadvies 3.Competentiemeting & vergelijking met uniforme profielen 4.Samenstellen opleidings- en ontwikkelingstrajecten 5.Coaching / begeleiding

22 ICT-ondersteuning Uniforme competentieprofielen modelleren in TENCompetence POP-tool Competentiemeting & gap-analyse Samenstellen en uitvoeren opleidings- en ontwikkelingstrajecten Ondersteunen van community

23 Vragen en discussie


Download ppt "Theo Bovens voorzitter CvB - Open Universiteit Nederland & Steven Verjans docent/projectleider - Open Universiteit Nederland & Thijs Habets projectleider."

Verwante presentaties


Ads door Google