De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HAN BOOT: Buurtnetwerk voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling. Presentatie tijdens symposium De wijk als werkterrein, ondernemen en innoveren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HAN BOOT: Buurtnetwerk voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling. Presentatie tijdens symposium De wijk als werkterrein, ondernemen en innoveren."— Transcript van de presentatie:

1 HAN BOOT: Buurtnetwerk voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling. Presentatie tijdens symposium De wijk als werkterrein, ondernemen en innoveren in de eerste lijn. 21 maart 2013 Petra Verhagen (ISS-CMV ) Dorris Direks (IPS-VD)

2 Een maatschappij in transitie… Traditionele systemen voldoen niet meer – Maatschappelijke trends: Participatiedenken Coconstructie en transdisciplinariteit – Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Welzijn Nieuwe Stijl, Participatiewet – Burgerinitiatieven en -participatie: burgers dragen zelf oplossingen aan, professionals faciliteren – Sennett (2012), Together: onze samenleving stimuleert nauwelijks meer om echt samen te werken vanuit dialoog – Nussbaum (2012), Creating Capabilities: Mensen kunnen meer dan door de systemen van ze wordt gevraagd – Seligman & Csikszentmihalyi (2000), Positive psychology: wat waardeer je in plaats van wat is je probleem – etc.  Deze ontwikkelingen vragen om nieuwe systemen en nieuwe paradigma’s

3 …vraagt om andere professionals. De nieuwe professional:  is een netwerker  ziet kansen en weet deze te benutten  zoekt naar nieuwe verbindingen  werkt samen en kan anderen helpen samenwerken  kijkt daarbij ook buiten de eigen sector/grenzen  is maatschappelijk betrokken  experimenteert en ontwikkelt in co-creatie  is creatief  werkt interdisciplinair  combineert passie voor het sociale met zakelijkheid

4 Dit stelt nieuwe eisen aan de opleidingen Hoe zorgen we (HAN) dat onze studenten na 4 jaar voorbereid zijn op de maatschappij in/na de transitie? Studenten leren en ontwikkelen aan casuïstiek en kwesties in de praktijk (de maatschappij zelf) Dat vereist een integrale benadering van Leren, Werken, Onderzoeken en Innoveren HAN BOOT (werktitel) biedt deze integrale benadering

5 Wat is HAN BOOT? Een virtuele werkplaats waar studenten met docenten, bewoners, professionals en onderzoekers samenwerken aan verbetering van het woon- en leefklimaat van de wijk Componenten LEREN: flexibel onderwijsconcept afgestemd op praktijkwerkelijkheid (outside-out leren) WERKEN: vast (dienstverlenings-)programma en losse projecten leveren directe meerwaarde aan de wijk ONDERZOEKEN: Uit de wijk komen afstudeeropdrachten (O&I; Kwaliteitsproject; etc.); onderzoek lectoraten INNOVEREN: In de synergie ontstaan nieuwe methodieken, technieken, structuren, systemen  Het proces in de werkplaats zelf is zowel faciliterend voor bovenstaande componenten als doel op zichzelf

6 Voortschrijdend inzicht Het concept BOOT is nu:  virtuele werkplaats  community benadering  Verschillende lerende gemeenschappen  Arnhem is eerste pilot, meer BOOTs volgen  Studenten vanaf begin betrokken  Concept wordt gaandeweg ontwikkeld  Verschillende strategieën:  Opbouwen  (re)combineren  Nadruk op samenwerking en win-win relaties  …..

7 Ontwikkelproject HAN BOOT Opleidingen en organisaties nemen deel door een lid van de lerende gemeenschap in te brengen Leden verzorgen inhoudelijke inbreng en organiseren ondersteuning vanuit de opleiding of organisatie Leden dragen bij aan algemene projectdoelen Projectcoördinatie Projectleider: Petra Verhagen (ISS-CMV) Programmaleider: Erik Jansen (HAN Sociaal). Organisatie


Download ppt "HAN BOOT: Buurtnetwerk voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling. Presentatie tijdens symposium De wijk als werkterrein, ondernemen en innoveren."

Verwante presentaties


Ads door Google