De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Velon congres 2007 Digital Natives vereisen een herontwerp van het onderwijs Studenten van morgen hanteren andere strategieën bij kennisconstructie Hogeschool.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Velon congres 2007 Digital Natives vereisen een herontwerp van het onderwijs Studenten van morgen hanteren andere strategieën bij kennisconstructie Hogeschool."— Transcript van de presentatie:

1 Velon congres 2007 Digital Natives vereisen een herontwerp van het onderwijs Studenten van morgen hanteren andere strategieën bij kennisconstructie Hogeschool INHOLLAND School of Education Rotterdam / Lectoraat eLearning Jos Fransen Maart 2007

2 Presentatie Stap 1  Visie op kennis en kennisverwerving Stap 3  Naar een herontwerp van het onderwijs Kennis en kennisontwikkeling in de informatiesamenleving Soorten kennis, en kennisconstructie door de kenniswerker De dialoog als voorwaarde voor een volwaardig leerproces De betekenis van leergemeenschappen voor het onderwijs Stap 2  Kenmerken van de Net-Generation De betekenis van het internet en de communicatiemiddelen Nieuwe informatievaardigheden en leergemeenschappen Velon congres 2007

3 Aanleiding Onderzoek  Kwaliteit van informatievaardigheden Stelling  Nieuwe informatievaardigheden van jongeren worden onderschat; ze zijn functioneel en belangrijk Jongeren beschikken onvoldoende over informatievaardigheden Academische loopbaan onmogelijk; kennissamenleving in gevaar Informatievaardigheden zijn geworteld in academische traditie Onderzoekers werken ook vanuit dezelfde academische traditie Onderwijs is nog altijd gebaseerd op deze academische traditie Kennissamenleving vraagt ook andere informatievaardigheden Velon congres 2007

4 Betekenis van kennis en kennisontwikkeling Kennis  Kennisgroei en veranderend kennisbegrip Kennissoorten  Expliciete kennis en ervaringskennis Exponentiële toename van de totale hoeveelheid kennis Globalisering; tempo van verandering; nieuwe problemen Samenwerken aan kennisontwikkeling voor oplossingen Van alleen kennis verwerven naar competenties ontwikkelen Kennis wordt ontwikkeld en vastgelegd in netwerken Structuurverschil tussen expertkennis en kennis van leken Verschil in aanpak van problemen tussen experts en leken Complexiteit van kennis en de betekenis van communities Werken met / aan kennis en het begrip ‘conceptual artifact’ Kennisconstructie vanuit de visie van het ‘connectivisme’ Velon congres 2007

5 Kennis wordt meer en meer ontwikkeld en vastgelegd in netwerken en organisaties Leren is het herkennen van patronen en relaties binnen een overvloed aan kennis

6 Kenmerken van Digital Natives [Net-Generation] Het internet  Actief in verschillende netwerken [Net-Generation] E-mail, MSN, Skype, Hyves, MySpace, Weblogs, Podcasting, Wiki Online Games, Gaming en Game Communities [forums] Motivatie, zelforganisatie, co-productie en gesitueerd leren Sociaal leren  Kennisontwikkeling in leergemeenschappen Velon congres 2007 Technologie  Opgegroeid met computer en mobieltje [Natives] Democratisering van het leren; participatie en samenwerkend leren Intrinsieke betrokkenheid is het startpunt van betekenisvol leren Leren is identiteitsontwikkeling door participatie in leergemeenschap

7 Velon congres 2007 Kennisontwikkeling van Digital Natives verloopt via de weg van ervaringskennis naar expliciete kennis, dus via experts naar expertise en vindt plaats in informele leergemeenschappen

8 Taak niveau Conceptueel niveau De dialoog als metafoor voor onderwijs Velon congres 2007 Leraar/DocentLeerling/Student LeeromgevingLeeractiviteiten Theorieën/Concepten Doelen/Acties/Feedback Reflectie Aanpassing

9 Virtuele wereld Fysieke wereld De dialoog in het onderwijs van de toekomst Velon congres 2007 Leraar/DocentLeerling/Student Leeromgeving Leeractiviteiten Conceptueel niveau Taak niveau Theorieën/Concepten Doelen/Acties/Feedback Reflectie Aanpassing Arbeidsomgeving Leefomgeving Producerend leren Onderzoekend leren Netwerkleren Communities of Practice Communities of Interest

10 Velon congres 2007 We moeten de kracht van informeel leren benutten binnen de formele leeromgeving en dat vraagt een cultuuromslag

11 Op weg naar een herontwerp van het onderwijs Kerngegeven  De kracht van informele leerprocessen Verbinden van ‘leren in school’ met ‘leren buiten school’ Aansluiten bij informele leerprocessen in de virtuele wereld Implementeren van een ‘open’ elektronische leeromgeving Inzet van leermiddelen die informeel leren mogelijk maken Overwogen gebruik van de nieuwe communicatietechnologie Kiezen voor de leerling/student als startpunt van leerproces Zoeken van de optimale balans bij de regie in een leerpraktijk Herwaarderen van kennisconstructie in informele leerpraktijken Effectieve relaties leggen met informele leergemeenschappen Nieuwe informatievaardigheden van Digital Natives benutten Verbindingen leggen met traditionele informatievaardigheden Velon congres 2007

12 Het onderwijs moet zich niet zozeer richten op productie en beheer van leerinhouden, maar op het organiseren van leerprocessen door bieden van toegang tot leerinhouden


Download ppt "Velon congres 2007 Digital Natives vereisen een herontwerp van het onderwijs Studenten van morgen hanteren andere strategieën bij kennisconstructie Hogeschool."

Verwante presentaties


Ads door Google