De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Kennis Creatie Spiraal binnen Stoas Hogeschool

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Kennis Creatie Spiraal binnen Stoas Hogeschool"— Transcript van de presentatie:

1 De Kennis Creatie Spiraal binnen Stoas Hogeschool
Bert Reijnen ©Stoas - University of applied sciences and teacher education, The Netherlands Utrecht, 2 juni 2009 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek

2 Opbouw van de presentatie
Stoas Hogeschool ?? Curriculum en beroepssituaties Kenniscreatie Van abstract naar concreet Kennis Creatie Spiraal Uitwerking en ervaring CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek

3 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek
Stoas Hogeschool opleiding Educatie & Kennismanagement groene sector; lerarenopleiding voor het agrarisch onderwijs. Locaties in Dronten en ‘s Hertogenbosch Level of studies: Bachelor of Education; Master of Education (m.i.v. 1 augustus 2009) CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek

4 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek
curriculum Gebaseerd op 21 “beroepssituaties” 10 verplicht / 6 keuze situaties elke beroepssituatie (BS) bevat verschillende competenties studenten volgen 2 BS per half jaar afgesloten met een portfolio-assessment CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek

5 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek
Beroepssituatie 40% contacttijd op de hogeschool: colleges, training, coaching, slb 60% werkplekleren op scholen en in bedrijven: uitvoeren van rollen en taken passend bij de competenties van de betreffende BS CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek

6 Leren en Knowledge Building (Bereiter en Scardamalia)
Belief mode Design mode CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek

7 Knowledge Forum© software
CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek

8 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek
Uitwerking Werken in leergroepen (3 – 6 studenten) Aan “authentieke” opdracht, gerelateerd aan de BS inhoud en competenties Gedurende 15 weken Begeleid door docent / coach / expert Resulterend in een (kennis)product dat inzetbaar is op de verschillende werkplekken van de leergroep CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek

9 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek
Werkwijze (1) CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek

10 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek
Ervaringen (1) Proces niet haalbaar in de tijd Relatie met te behalen summatieve bewijsmaterialen onduidelijk Te abstract Te weinig structuur CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek

11 Van abstracte principes naar concrete resultaten (1)
Knowledge building principes (Bereiter, Scardamalia, 2002) De combinatie leidde tot de Kennis Creatie Spiraal, als een concreet instrument voor student en docent Ontwerp principes voor kennisproductiviteit (Keursten, Verdonschot, c.s., 2004), CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek

12 Knowledge building principes
CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek

13 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek
Ontwerpprincipes voor kennisproductiviteit (Verdonschot, Keursten c.s.) 1. Formuleer een urgente en intrigerende vraag 2. Neem een andere aanpak (out of the box) 3. Werk vanuit individuele motivatie 4. Maak ongebruikelijke combinaties van expertise 5. Werk vanuit wederzijdse aantrekkingskracht 6. Start vanuit je krachten 7. Leer door samen iets te ontwerpen 8. Laat je verleiden door nieuwe inzichten en geef er een nieuwe betekenis aan 9. Verbind de ‘binnenwereld’ aan de ‘buitenwereld’ 10. Maak er een sociaal en communicatief proces van (11. Ondersteun actief de ‘ontwikkel-competenties’) CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek

14 Werkwijze (2) Stap 1 Idee / vraag Stap 2 Wat willen we als resultaat
Verkenning (hoe denkt mijn omgeving over mijn idee / vraag) Stap 4 Welke bronnen zijn beschikbaar (literatuur, experts, enz) Stap 5 Bronnenstudie Stap 6 Ontwikkelen / presenteren van de voorlopige eindresultaten Stap 7 Afronding Stap 8 Reflectie (individuele verantwoording) CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek De kenniscreatiespiraal

15 Van abstracte principes naar concrete resultaten (2)
Kennis Creatie Spiraal Stap 1 - 8 Ontwerp principes Knowledge building principes Inter-venties Werkvormen concreet abstract CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek

16 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek
Can we do this ? Studenten zeggen: Het is erg uitdagend Dit is het leukste leerproces dat ik heb meegemaakt in mijn studie Het werken met een diversiteit aan ideeen leidt tot een overweldigende kennis input De Kennis Creatie Spiraal helpt mij greep te houden op het proces Studenten zeggen ook: Het is voor mij moeilijk mijn manier van leren te veranderen Ik werk liever alleen zonder verantwoordelijkheid naar een groep Ik houd mij liever aan het summatief bewijs materiaal CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek

17 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek
Can we do this ? Docenten zeggen: Het is uitdagend De producten van studenten zijn van hogere kwaliteit De relatie met het werkplekleren is sterker Ik leer veel van mijn studenten als mede-onderzoeker in het proces Docenten zeggen ook: Het is voor mij moeilijk mijn manier van lesgeven te veranderen Het is vreemd studenten te stimuleren in het vinden van het tegendeel Mijn rol verandert van het verstekken van lesmateriaal naar coach en expert CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek

18 “Yes, we can”, someone said
CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek

19 Kennis Creatie Spiraal
Vragen ? CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek

20 Relatie KCS en KB principes
CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek

21 Herkennen van KB principes (N=20)
CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek

22 Ondersteuning van leergroep en KCS
CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek

23 Bijdragen aan kennisontwikkeling
CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek


Download ppt "De Kennis Creatie Spiraal binnen Stoas Hogeschool"

Verwante presentaties


Ads door Google