De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek De Kennis Creatie Spiraal binnen Stoas Hogeschool Bert Reijnen ©Stoas - University of applied sciences and teacher.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek De Kennis Creatie Spiraal binnen Stoas Hogeschool Bert Reijnen ©Stoas - University of applied sciences and teacher."— Transcript van de presentatie:

1 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek De Kennis Creatie Spiraal binnen Stoas Hogeschool Bert Reijnen ©Stoas - University of applied sciences and teacher education, The Netherlands Utrecht, 2 juni 2009 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek

2 Opbouw van de presentatie Stoas Hogeschool ?? Curriculum en beroepssituaties Kenniscreatie Van abstract naar concreet Kennis Creatie Spiraal Uitwerking en ervaring

3 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek Stoas Hogeschool opleiding Educatie & Kennismanagement groene sector; lerarenopleiding voor het agrarisch onderwijs. Locaties in Dronten en ‘s Hertogenbosch Level of studies: Bachelor of Education; Master of Education (m.i.v. 1 augustus 2009)

4 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek curriculum Gebaseerd op 21 “beroepssituaties” –10 verplicht / 6 keuze situaties elke beroepssituatie (BS) bevat verschillende competenties studenten volgen 2 BS per half jaar afgesloten met een portfolio-assessment

5 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek Beroepssituatie 40% contacttijd op de hogeschool: colleges, training, coaching, slb 60% werkplekleren op scholen en in bedrijven: uitvoeren van rollen en taken passend bij de competenties van de betreffende BS

6 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek Belief mode Design mode Leren en Knowledge Building (Bereiter en Scardamalia)

7 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek Knowledge Forum© software

8 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek Uitwerking Werken in leergroepen (3 – 6 studenten) Aan “authentieke” opdracht, gerelateerd aan de BS inhoud en competenties Gedurende 15 weken Begeleid door docent / coach / expert Resulterend in een (kennis)product dat inzetbaar is op de verschillende werkplekken van de leergroep

9 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek Werkwijze (1)

10 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek Ervaringen (1) Proces niet haalbaar in de tijd Relatie met te behalen summatieve bewijsmaterialen onduidelijk Te abstract Te weinig structuur

11 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek Van abstracte principes naar concrete resultaten (1) Knowledge building principes (Bereiter, Scardamalia, 2002) De combinatie leidde tot de Kennis Creatie Spiraal, als een concreet instrument voor student en docent Ontwerp principes voor kennisproductiviteit (Keursten, Verdonschot, c.s., 2004),

12 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek Knowledge building principes

13 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek Ontwerpprincipes voor kennisproductiviteit (Verdonschot, Keursten c.s.) 1. Formuleer een urgente en intrigerende vraag 2. Neem een andere aanpak (out of the box) 3. Werk vanuit individuele motivatie 4. Maak ongebruikelijke combinaties van expertise 5. Werk vanuit wederzijdse aantrekkingskracht 6. Start vanuit je krachten 7. Leer door samen iets te ontwerpen 8. Laat je verleiden door nieuwe inzichten en geef er een nieuwe betekenis aan 9. Verbind de ‘binnenwereld’ aan de ‘buitenwereld’ 10. Maak er een sociaal en communicatief proces van (11. Ondersteun actief de ‘ontwikkel-competenties’)

14 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek Werkwijze (2) De kenniscreatiespiraal Stap 1Idee / vraag Stap 2Wat willen we als resultaat Stap 3Verkenning (hoe denkt mijn omgeving over mijn idee / vraag) Stap 4Welke bronnen zijn beschikbaar (literatuur, experts, enz) Stap 5Bronnenstudie Stap 6Ontwikkelen / presenteren van de voorlopige eindresultaten Stap 7Afronding Stap 8Reflectie (individuele verantwoording)

15 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek principes Kennis Creatie Spiraal Stap 1 - 8 Ontwerp principes Knowledge building principes Inter- venties Werkvorm en concreetabstractconcreet Van abstracte principes naar concrete resultaten (2)

16 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek Can we do this ? Studenten zeggen: Het is erg uitdagend Dit is het leukste leerproces dat ik heb meegemaakt in mijn studie Het werken met een diversiteit aan ideeen leidt tot een overweldigende kennis input De Kennis Creatie Spiraal helpt mij greep te houden op het proces Studenten zeggen ook: Het is voor mij moeilijk mijn manier van leren te veranderen Ik werk liever alleen zonder verantwoordelijkheid naar een groep Ik houd mij liever aan het summatief bewijs materiaal

17 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek Can we do this ? Docenten zeggen: Het is uitdagend De producten van studenten zijn van hogere kwaliteit De relatie met het werkplekleren is sterker Ik leer veel van mijn studenten als mede- onderzoeker in het proces Docenten zeggen ook: Het is voor mij moeilijk mijn manier van lesgeven te veranderen Het is vreemd studenten te stimuleren in het vinden van het tegendeel Mijn rol verandert van het verstekken van lesmateriaal naar coach en expert

18 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek “Yes, we can”, someone said

19 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek Kennis Creatie Spiraal Vragen ?

20 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek Relatie KCS en KB principes

21 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek Herkennen van KB principes (N=20)

22 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek Ondersteuning van leergroep en KCS

23 CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek Bijdragen aan kennisontwikkeling


Download ppt "CoP Verbinden van Onderwijs en Onderzoek De Kennis Creatie Spiraal binnen Stoas Hogeschool Bert Reijnen ©Stoas - University of applied sciences and teacher."

Verwante presentaties


Ads door Google