De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Edushock leerfestival 11 12 13. ICT EN MOTIVATIE ALS MOTOR VOOR EEN ‘BLEND OP MAAT’ Blended learning op maat van de docent 2Edushock leerfestival.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Edushock leerfestival 11 12 13. ICT EN MOTIVATIE ALS MOTOR VOOR EEN ‘BLEND OP MAAT’ Blended learning op maat van de docent 2Edushock leerfestival."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom! Edushock leerfestival 11 12 13

2 ICT EN MOTIVATIE ALS MOTOR VOOR EEN ‘BLEND OP MAAT’ Blended learning op maat van de docent 2Edushock leerfestival 11-12-13

3 Structuur Arteveldehogeschool Dienst aankoop Centrale diensten Dienst ICT Dienst O&I … Opleidingen Bedrijfsmanagement Lager onderwijs Sociaal werk … 3Edushock leerfestival 11-12-13

4  Opleidingen  Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs  Bachelor pedagogie van het jonge kind  Vraag naar ondersteuning bij het uitwerken van een blended learning traject voor (werk)studenten Edushock leerfestival 11-12-134 Ontwikkelproject blended learning

5 Edushock leerfestival 11-12-135 Structuur: cyclisch proces Ontwikkelproject Oriënteringsfase Onderzoeksfase Conclusie- en discussiefase Ontwikkelfase

6 Edushock leerfestival 11-12-136 Structuur: cyclisch proces Ontwikkelproject Oriënteringsfase Onderzoeksfase Conclusie- en discussiefase Ontwikkelfase

7  Veel vraag naar blended learning, maar soms weinig concreet voor de docenten  Veel verschillende vragen, de verwachtingen t.a.v. blended learning scherpstellen  Veel verschillende houdingen en overtuigingen  Geen magische blend om de ideale werkvormen en toetsvormen te maken, prioriteit is goed onderwijs  Een blend op maat die zinvol en bruikbaar is en haalbaar voor de docenten Oriënteringsfase 7Edushock leerfestival 11-12-13

8 Definiëren van de doelstelling 8Edushock leerfestival 11-12-13 Hoe kunnen we zinvol, op maat van de opleiding en op maat van de docent, inzetten op blended learning?

9 Edushock leerfestival 11-12-139 Structuur: cyclisch proces Ontwikkelproject Oriënteringsfase Onderzoeksfase Conclusie- en discussiefase Ontwikkelfase

10 Verantwoording keuzes 10Edushock leerfestival 11-12-13 Motivatie Coping ICT-zelfredzaamheid Interesse

11 Verantwoording keuzes 11Edushock leerfestival 11-12-13 Motivatie Coping ICT-zelfredzaamheid Interesse

12  4 redenen om blended learning in te zetten Motivatie 12Edushock leerfestival 11-12-13 Intrinsieke motivatie Persoonlijk belang Interne druk Externe druk WILLENMOETEN

13 Verantwoording keuzes 13Edushock leerfestival 11-12-13 Motivatie Coping ICT-zelfredzaamheid Interesse

14 ICT- zelfredzaamheid 14Edushock leerfestival 11-12-13

15 Verantwoording keuzes 15Edushock leerfestival 11-12-13 Motivatie Coping ICT-zelfredzaamheid Interesse

16 Coping 16Edushock leerfestival 11-12-13 1. Confronterende stijl 2. Sociale stijl 3. Verplaatsende stijl 4. Vermijdende stijl 5. Depressieve stijl

17 Verantwoording keuzes 17Edushock leerfestival 11-12-13 Motivatie Coping ICT-zelfredzaamheid Interesse

18 18Edushock leerfestival 11-12-13 1. Efficiëntie 2. Effectiviteit 3. Didactiek 4. Toekomst

19  Beperkt onderzoek  40 respondenten  “Wat is blended learning?”  15/40: “ik maak geen gebruik van blended learning”  40/40: geeft wel aan gebruik te maken van ICT-tools voor oefeningen, zelfstudie,… Eerste vaststellingen 19Edushock leerfestival 11-12-13

20  Het is een persoonlijke belangrijke keuze  Er is weinig druk van collega’s, schoolbestuur,.. om blended learning te gebruiken  Ze voelen zich ook niet schuldig wanneer ze het niet gebruiken  Met blended learning willen ze ook de indruk niet wekken dat ze een goede docent zijn Motivatie 20Edushock leerfestival 11-12-13

21 Motivatie 21Edushock leerfestival 11-12-13 Intrinsieke motivatie Persoonlijk belang Interne druk Externe druk WILLENMOETEN

22  Grote spreiding in kennis  36/40 vindt ICT-vaardigheden noodzakelijk voor blended learning  1/40 vindt ICT enkel iets voor de jonge generatie  Docenten schatten ICT-vaardigheden van studenten niet hoger in dan eigen ICT-vaardigheden ICT-vaardigheden 22Edushock leerfestival 11-12-13

23  Initiatief om zelf concrete oplossingen te zoeken ligt laag  Ze zoeken wel hulp bij collega’s, maar niet bij de ondersteunende diensten  Heel wat docenten met een vermijdende (“ik zou niet weten waar te zoeken”) of zelfs depressieve stijl (“ik kan het toch niet”) COPING 23Edushock leerfestival 11-12-13

24 Interesse (1) 24Edushock leerfestival 11-12-13

25 Interesse (2) 25Edushock leerfestival 11-12-13

26 Interesse (3) 26Edushock leerfestival 11-12-13

27 Interesse (4) 27Edushock leerfestival 11-12-13

28  Profielen onderzoeken  Interne consistentie verhogen  Instellingsbreed vragenlijst afnemen  ICT op maat van de profielen definiëren Vervolg 28Edushock leerfestival 11-12-13

29  Niet: blended learning in de gewone lespraktijk, liefst niet te veel zelfstudie en voorbereiding voor de lessen  Wel: digitale ondersteuning voor zelftoetsing, ruimte waar ze zelf op eigen tempo kunnen oefenen, beschikbaar stellen van digitaal materiaal, goed werkende leeromgeving (snel en efficiënt als middel) Andere invalshoeken: vanuit focusgesprekken (met studenten) 29Edushock leerfestival 11-12-13 (De Troyer & Spittaels, 2013)

30 Faith in electronic pedagogy has returned again and again 30Edushock leerfestival 11-12-13 “Radio will supplant the teacher… Education will become a matter of pressing the button…” (Edison quoted in Larry Cuban, Teachers and Machines: The Classroom Use of Technology since 1920)

31  Is het blended learning die de werkvormen en de toetsvormen verandert?  Of zijn het de werk- en toetsvormen die blended learning gaan hervormen?  http://www.youtube.com/watch?v=8wrFfsxonTE http://www.youtube.com/watch?v=8wrFfsxonTE Blends of new and old 31Edushock leerfestival 11-12-13


Download ppt "Welkom! Edushock leerfestival 11 12 13. ICT EN MOTIVATIE ALS MOTOR VOOR EEN ‘BLEND OP MAAT’ Blended learning op maat van de docent 2Edushock leerfestival."

Verwante presentaties


Ads door Google