De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Edushock leerfestival

Verwante presentaties


Presentatie over: "Edushock leerfestival"— Transcript van de presentatie:

1 Edushock leerfestival 11 12 13
Welkom! Edushock leerfestival

2 ICT en motivatie als motor voor een ‘blend op maat’
Blended learning op maat van de docent ICT en motivatie als motor voor een ‘blend op maat’ Edushock leerfestival

3 Structuur Arteveldehogeschool
Centrale diensten Opleidingen Dienst aankoop Bedrijfsmanagement Dienst ICT Lager onderwijs Dienst O&I Sociaal werk Structuur van de hogeschool meegeven om aan te geven dat de diensten voor alle opleidingen werken, en om die samenwerking te stroomlijnen, schrijven wij als dienst een interne call uit, waarop opleidingen kunnen intekenen. Na goedkeuring leidt dit tot een project. Edushock leerfestival

4 Ontwikkelproject blended learning
Opleidingen Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Bachelor pedagogie van het jonge kind Vraag naar ondersteuning bij het uitwerken van een blended learning traject voor (werk)studenten Edushock leerfestival

5 Structuur: cyclisch proces
Ontwikkelproject Oriënteringsfase Ontwikkelfase Onderzoeksfase Conclusie- en discussiefase Edushock leerfestival

6 Structuur: cyclisch proces
Ontwikkelproject Oriënteringsfase Ontwikkelfase Onderzoeksfase Conclusie- en discussiefase Edushock leerfestival

7 Oriënteringsfase Veel vraag naar blended learning, maar soms weinig concreet voor de docenten Veel verschillende vragen, de verwachtingen t.a.v. blended learning scherpstellen Veel verschillende houdingen en overtuigingen Geen magische blend om de ideale werkvormen en toetsvormen te maken, prioriteit is goed onderwijs Een blend op maat die zinvol en bruikbaar is en haalbaar voor de docenten Edushock leerfestival

8 Definiëren van de doelstelling
Hoe kunnen we zinvol, op maat van de opleiding en op maat van de docent, inzetten op blended learning? Edushock leerfestival

9 Structuur: cyclisch proces
Ontwikkelproject Oriënteringsfase Ontwikkelfase Onderzoeksfase Conclusie- en discussiefase Edushock leerfestival

10 Verantwoording keuzes
Motivatie ICT-zelfredzaamheid Coping Interesse Edushock leerfestival

11 Verantwoording keuzes
Motivatie ICT-zelfredzaamheid Coping Interesse Edushock leerfestival

12 Motivatie 4 redenen om blended learning in te zetten WILLEN MOETEN
Intrinsieke motivatie Interne druk WILLEN MOETEN Persoonlijk belang Externe druk Edushock leerfestival

13 Verantwoording keuzes
Motivatie ICT-zelfredzaamheid Coping Interesse Edushock leerfestival

14 ICT- zelfredzaamheid Edushock leerfestival

15 Verantwoording keuzes
Motivatie ICT-zelfredzaamheid Coping Interesse Edushock leerfestival

16 Coping 1. Confronterende stijl 2. Sociale stijl 3. Verplaatsende stijl
4. Vermijdende stijl 5. Depressieve stijl Edushock leerfestival

17 Verantwoording keuzes
Motivatie ICT-zelfredzaamheid Coping Interesse Edushock leerfestival

18 Interesse 1. Efficiëntie 2. Effectiviteit 3. Didactiek 4. Toekomst
Edushock leerfestival

19 Eerste vaststellingen
Beperkt onderzoek 40 respondenten “Wat is blended learning?” 15/40: “ik maak geen gebruik van blended learning” 40/40: geeft wel aan gebruik te maken van ICT-tools voor oefeningen, zelfstudie,… Edushock leerfestival

20 Motivatie Het is een persoonlijke belangrijke keuze
Er is weinig druk van collega’s, schoolbestuur,.. om blended learning te gebruiken Ze voelen zich ook niet schuldig wanneer ze het niet gebruiken Met blended learning willen ze ook de indruk niet wekken dat ze een goede docent zijn Edushock leerfestival

21 Motivatie WILLEN MOETEN Intrinsieke motivatie Interne druk Persoonlijk
belang Externe druk Edushock leerfestival

22 ICT-vaardigheden Grote spreiding in kennis
36/40 vindt ICT-vaardigheden noodzakelijk voor blended learning 1/40 vindt ICT enkel iets voor de jonge generatie Docenten schatten ICT-vaardigheden van studenten niet hoger in dan eigen ICT-vaardigheden Edushock leerfestival

23 COPING Initiatief om zelf concrete oplossingen te zoeken ligt laag
Ze zoeken wel hulp bij collega’s, maar niet bij de ondersteunende diensten Heel wat docenten met een vermijdende (“ik zou niet weten waar te zoeken”) of zelfs depressieve stijl (“ik kan het toch niet”) Edushock leerfestival

24 Interesse (1) Edushock leerfestival

25 Interesse (2) Edushock leerfestival

26 Interesse (3) Edushock leerfestival

27 Interesse (4) Edushock leerfestival

28 Vervolg Profielen onderzoeken Interne consistentie verhogen
Instellingsbreed vragenlijst afnemen ICT op maat van de profielen definiëren Edushock leerfestival

29 Andere invalshoeken: vanuit focusgesprekken (met studenten)
Niet: blended learning in de gewone lespraktijk, liefst niet te veel zelfstudie en voorbereiding voor de lessen Wel: digitale ondersteuning voor zelftoetsing, ruimte waar ze zelf op eigen tempo kunnen oefenen, beschikbaar stellen van digitaal materiaal, goed werkende leeromgeving (snel en efficiënt als middel) (De Troyer & Spittaels, 2013) Edushock leerfestival

30 Faith in electronic pedagogy has returned again and again
“Radio will supplant the teacher… Education will become a matter of pressing the button…” (Edison quoted in Larry Cuban, Teachers and Machines: The Classroom Use of Technology since 1920) Edushock leerfestival

31 Blends of new and old Is het blended learning die de werkvormen en de toetsvormen verandert? Of zijn het de werk- en toetsvormen die blended learning gaan hervormen? Edushock leerfestival


Download ppt "Edushock leerfestival"

Verwante presentaties


Ads door Google