De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School Taal in alle vakken Voorbereiding van studenten op Lesgeven in een meertalige klas Henriette de Bruijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School Taal in alle vakken Voorbereiding van studenten op Lesgeven in een meertalige klas Henriette de Bruijn."— Transcript van de presentatie:

1 1Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School Taal in alle vakken Voorbereiding van studenten op Lesgeven in een meertalige klas Henriette de Bruijn & Dolly van Eerde Velon2008

2 2Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School Project Taal in alle vakken n Tweedejaars Bachelor n Doelstellingen n Bewustwording n Theorie n Praktijk

3 3Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School Vorm van het project n 4 EC n Werken in groepen van 4-6 n 3 fasen n Inventarisatie deelproblemen n Formuleren gezamenlijke visie op basis van fase 1 n Eindproducten op basis van fase 1 en 2 n Samenwerken is noodzakelijk

4 4Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School Inhoud Taal in alle vakken n Onderwerpen van fase 1 n Taalverwerving n Talen en taalvarianten in het dagelijks leven n Meertaligheid op school n Leerganganalyse n Taalgericht vakonderwijs n Taalbeleid op andere scholen

5 5Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School Werkwijze n Bewustwording: n introductie in het Engels (leren in een tweede taal) n opdrachten en discussies in het Engels n Theorie n verplichte literatuur n inventarisaties n Praktijk n Kijkwijzer (gerichte kijkopdrachten video) n de eigen werkplek n lesmateriaal ontwikkelen

6 6Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School Producten Taal in alle vakken n Inventarisatieronde met producten n Tussenproduct (fase 2) n Een notitie over taalbeleid (bv met als titel: Iedere docent een taaldocent) n Eindproducten fase 3 n Twee studiedagen ontwerpen voor docententeam : 1.Taalsituatie in beeld (op de school, of algemeen) 2.Taalgericht vakonderwijs en taalbeleid 3.Elke docent een taaldocent 4.Leerganganalyse n Eigen lesmateriaal ontwikkelen volgens richtlijnen Taalgericht Vakonderwijs

7 7Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School Samengevat n Bewustwording n Introductie in andere taal n Theorie n Verplichte literatuur en inventarisatie uitmondend in producten fase 1 en 2 n Toepassen in de praktijk n Kijkwijzer, eigen werkplek, lesmateriaal ontwikkelen

8 8Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School Aanscherping: vakdidactische blik n Van taal in alle vakken → taal in jouw vak n De taal van de vakken verschilt n Het aantal concepten/woorden n De relaties tussen de concepten /woorden n De manier waarop we over het vak praten

9 9Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School Taal in geschiedenisonderwijs n Standpuntgebondenheid/ Multiperspectiviteit n Constantinopel 1453 n De val van…? n De verovering van …? n De bevrijding van …? n Standpunten herkennen in (taal van) bronnen n Als objectieve journalist/historicus verslag doen

10 10Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School Taal in Biologie onderwijs n Een zeer groot aantal concepten en woorden bij biologie n meer nieuwe begrippen dan in andere vakken (Hajer, 1996) n veel concepten hiërarchisch georganiseerd, maar niet steeds (Boersma ea 2005, 2007) n veel woorden uit dagelijkse taal maar met een iets andere betekenis n Heen en weer springen tussen verschillende organisatieniveaus (Knippels, 2002) n Gebruik van contexten

11 11Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School Taal in wiskunde onderwijs n Weinig begrippen bij wiskunde: n minder nieuwe begrippen dan in andere vakken (Hajer, 1996) n concepten zijn niet hiërarchisch georganiseerd  woorden uit dagelijkse maar met een iets andere betekenis n Speciale instructie taal (‘los de vergelijking op’) n Specifieke taal van wiskundige symbolen n Grote informatie dichtheid in wiskundeboeken (elk woord telt)

12 12Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School Voorbeeld talige doelen rond grafieken n Vaktaal: x-as, y-as, assenstelsel, coördinaten, oorsprong, stijgen, dalen, schaalverdeling n Algemene schooltaal: verband, aflezen, hoe langer … des te …, naarmate… n Redeneren in taal: veronderstellingen onder woorden brengen: als … dan …-redeneringen n Speciale instructie taal: neem over, geef weer

13 13Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School Opbrengsten onderzoek taalgericht wiskundeonderwijs in curriculum n Theorie: n Taalgericht vakonderwijs (Hajer & Meestringa, 2004) n Geïntegreerd taal en wiskundeonderwijs (van Eerde & Hajer, 2005, 2006, 2008) n Praktijk: n Voorbeelden taalgerichte lessen (Wisbaak 2005, FI- Taalgericht vooruit, 2007) n Video materiaal taalgerichte lessen (Kijkwijzer, 2006) n Kijkwijzer (observatie instrument) ( Van Eerde cs, 2006)

14 14Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School Taalgericht de vakken in! Landelijk platform taalgericht vakonderwijs n Lessenseries voor diverse VO-leerjaren en vak- en vormingsgebieden n Door vakdocenten en taaldidactici ontwikkeld; versterkt door vakexperts n Uitvoering door het hele land n Onderzoek naar cruciale interactiemomenten en schrijfproducten n OPROEP/UITNODIGING! O.a. voor - Grafieken en verhalen, Wiskunde klas 1 - De beleggingsclub, Economie havo 3 - Is dit toeval? Over hypothesetoetsing, WK tweede fase


Download ppt "1Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School Taal in alle vakken Voorbereiding van studenten op Lesgeven in een meertalige klas Henriette de Bruijn."

Verwante presentaties


Ads door Google