De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functionele leesvaardigheid in de lerarenopleidingen in Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functionele leesvaardigheid in de lerarenopleidingen in Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Functionele leesvaardigheid in de lerarenopleidingen in Nederland
Voorjaarsconferentie Netwerk Didactiek Nederlands Antwerpen, 8 mei 2009 Carl Brüsewitz Lerarenopleiding Windesheim, Zwolle

2 Leerplan lerarenopleiding Nederlands
K3-project Wat doen we al? Wat doen we (nog) niet?

3 Uitgangspunten leerlijn taalbeheersing
Volledigheid Boven de stof Didactiek Feedback Van eenvoudig naar moeilijk

4 Vakdidactiek Kerndoelen en schoolmethodes Voorbereiding stage
Lessen produceren en Uitvoeren met feedback Thema’s: toetsen en evalueren, activerende didactiek, leeromgevingen, samenwerkend leren, actieonderzoek

5 Taalgericht vakonderwijs
Studenten maken kennis met taalgericht vakonderwijs en leren dit toepassen in meertalige klassen; Inhoud van M. Hajer en Th. Meestringa,Taalgericht Vakonderwijs, Bussum 2004, ISBN

6 Het K3-project Project op initiatief van directeuren hbo-lerarenopleidingen Kennisbasis De verplichte kennis van het vak Kennistoetsen Toetsen om vast te stellen of studenten die kennis beheersen Kennisbank Activiteiten die leiden tot ‘goed’ gebruik van kennis en toetsen in curriculum en opleidingspraktijk

7 K3 Stand van zaken Cursusjaar 2008 – 2009
Redactieteam uit verschillende lerarenopleidingen Kennisbasis: concept Negenveldenmodel / Academische discipline Invoegen kerndoelen Leoned (Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit) voltooid 15 mei 2009 Legitimering met velddeskundigen

8 Ter discussie Het K3-project voorziet in een helder, toegankelijk en bruikbaar doelenkader Er is in het curriculum aandacht voor: - praktijkvoorbeelden van goed functioneel leesonderwijs; - werken met nieuwe leervormen; - woordenschatontwikkeling.

9 Ter discussie (vervolg)
Beginnende leraren zijn vertrouwd met criteria voor kwaliteit en toegankelijkheid van teksten; Beginnende leraren zijn geschoold in het onderkennen en diagnosticeren van leesproblemen; Beginnende leraren kennen de relatie tussen taal/leesproblemen en een gebrekkige motivatie; Beginnende leraren kunnen leesstrategieën functioneel inzetten; Beginnende leraren slagen er meestal in om interessant en toegankelijk lesmateriaal te kiezen.


Download ppt "Functionele leesvaardigheid in de lerarenopleidingen in Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google