De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar de landelijke toetsenbank lerarenopleidingen 19-01-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar de landelijke toetsenbank lerarenopleidingen 19-01-2012."— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar de landelijke toetsenbank lerarenopleidingen 19-01-2012

2

3 Waarom landelijke toetsen • Bezorgdheid over het niveau van de afgestudeerden.. • Focus op vakkennis, minder op meesterschap. • Ontwikkeling van kennisbases. • Landelijke toetsen als beheersinstrument.

4 Consequenties • Studenten mogen niet afstuderen als de landelijke toetsen niet zijn gehaald. • Hoeveel studenten mogen zakken? • Hoe stel je het gewenste niveau vast?? • De overheid wil het niveau omhoog hebben. • Grensstudent (vastleggen van de ondergrens).

5 Projectdoelstellingen • Ontwikkeling van summatieve toetsen. • Vakkennis die digitaal getoetst kan worden mbv mc-vragen. • High stake toetsen. • Ontwikkelingen dicht bij de instellingen. • Gericht op brede acceptatie.

6 Wat zijn de belangrijke issues • Items schrijven is een vak apart. • Hoe vertaal je een kennisbasis naar een toets? • Hoe houd je greep op de kwaliteit. • Hoe zorg je voor draagvlak?

7 Een vak apart • Scholing. • Eisen aan de items.. • Deskundige begeleiding.

8 Van kennisbasis tot toets • Vaststellen van een toetsmatrijs. • Eisen aan het type vragen: kennis, inzicht en toepassing. En een verhouding tussen deze type vragen. • Inschatting van de moeilijkheidsgraad. • Desondanks veel discussie: relevantie, niveau, kwaliteit.

9 Kwaliteit • Beoordeling van iedere vraag door toetsdeskundigen. • Beoordeling door inhoudelijk deskundigen: mede-docenten en wetenschappers. • Testpanels van studenten. Dilemma’s: relevante doelgroep (niveau), bekend raken van toetsitems.

10 Draagvlak • Vakcommissies van docenten van pabo’s. • Presentaties op vaknetwerk bijeenkomsten. • Informeren van netwerk van directeuren. • Informeren van netwerk van onderwijscoördinatoren (curriculum verantwoordelijkheid). • Syllabus.

11 Syllabus • De syllabus is bedoeld als handleiding voor studenten en docenten bij de voorbereiding op de toets. • De syllabus is een beredeneerde vertaling van de Kennisbasis naar de Toets. • De syllabus beschrijft de inhoud van de toets van de Kennisbasis Nederlands.

12 Syllabus (vervolg) • De syllabus geeft gedetailleerd toelichting op de wijze waarop er getoetst zal worden. • De beschrijving van de inhoud en vorm wordt aangevuld met concrete voorbeelden van opgaven. • Het is een handleiding voor beide doelgroepen in de voorbereiding op de toets. eind

13 Itemspecificaties.. Enkele criteria voor het construeren van vragen: • plaats in de toetsmatrijs • vraagtype • niveau volgens Bloom • geschatte p-waarde (moeilijkheidsgraad) • beantwoordingsduur • antwoordsleutel • wijze van scoren

14 Als directeur van een basisschool word ik na de lessen aangesproken door onze jongste leerkracht, vers van de pabo. „Kijk nou eens, ik heb een leerling gisteren een briefje meegegeven. Wat zijn ouders tegenwoordig brutaal, zeg!” Zij toont het betreffende briefje waarop staat: ‘Kenneth ruikt nog al. Kunt u als ouder daar wat aan doen? Dit gebeurd erg vaak.’ „En kijk nu eens wat ik terug krijg, aan de andere kant!” Ik lees: „U hebt Kenneth niet om aan te ruiken, maar om aan te leren. Bij voorbeeld over d’s en t’s.”.”

15 Dilemma 1 moeilijkheidsgraad • De moeilijkheidsgraad definiëren we in termen van percentages studenten die dit item goed zullen scoren. De redactie maakt een inschatting, daarnaast leveren de testsessies hiervoor informatie (de p-waarde). MAAR aan die testsessies nemen studenten deel die zich niet echt hebben voorbereid op de toets. En waarvan we weten dat ze de kennisbasis waarschijnlijk nog niet volledig beheersen..


Download ppt "Op weg naar de landelijke toetsenbank lerarenopleidingen 19-01-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google