De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VELON Opleiden in de school 9 november 2007 Marja Klink Lerarenopleider ICLON.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VELON Opleiden in de school 9 november 2007 Marja Klink Lerarenopleider ICLON."— Transcript van de presentatie:

1 VELON Opleiden in de school 9 november 2007 Marja Klink Lerarenopleider ICLON

2 Begeleiden, opleiden en beoordelen -Verschil begeleiden en opleiden -Beoordelen met hulp van rubrics en portfolio -Dilemma’s bij opleiden en beoordelen

3 Begeleiden of opleiden -Het gaat om opleiden van studenten -In de school maar ook op het instituut -Opleiden is overkoepelende term -Daaronder vallen begeleiden, coachen, colleges, workshops, trainingen, intervisie enzovoort

4 Opleiden als containerbegrip Doel: ontwikkeling van de professionele identiteit en aanleren competenties Zowel op school als op instituut Kennisbasis (praktijk en theorie) Vaardigheden (Beroeps)houding en eigenschappen

5 Opleiden in de school Belangrijk bij het opleiden in de school of Samen opleiden is: -Samenwerking, vertrouwen en respect -Taakverdeling tussen school en instituut -Rolverdeling en verantwoordelijkheid Bovenstaande geldt ook voor beoordeling

6 Beoordelen Centrale vragen zijn: -Wat wordt beoordeeld? -Hoe wordt beoordeeld? -Door wie wordt beoordeeld?

7 Wat? Driehoek van Miller (1990) action performance competence knowledge GEDRAG IN PRAKTIJK GEDRAG IN POTENTIE TOEPASSING KENNIS KENNISBASIS DOET LAAT ZIEN WEET HOE WEET

8 Hoe? Formatief: -Gericht op diagnose en feedback -Leerproces en –resultaten, analyse sterke en zwakke kanten t.b.v bijsturing en verbetering Summatief: -Gericht op eindoordeel en studiepunten -Leerresultaten en competenties vaststellen t.b.v. toelating tot de beroepsuitoefening

9 Eisen aan beoordeling -Validiteit: meten van de eindtermen (bekwaamheidseisen) -Intersubjectiviteit: meerdere beoordelaars vergroot betrouwbaarheid -Transparantie: procedure, criteria en instrumenten

10 Instrument rubrics -Rubrics voor de verschillende rollen met 4 niveaus -Afgeleid van de SBL- competenties -Regisseur, didacticus, pedagoog, specialist, lid van de school en professional -Gebruikt als instrument bij ontwikkeling en beoordeling

11 Instrument Portfolio -Portfolio is instrument om leerproces en resultaat zichtbaar te maken -Het is dus een begeleidings – en beoordelingsinstrument - Het bevat overzichten, analyses, bewijsmateriaal en reflecties

12 Door wie? Tijdens de opleiding door: -Begeleiders uit de praktijk en het instituut, docenten, student zelf, (leerlingen) en medestudenten Aan het eind van de opleiding door: - Opleiding i.s.m. de praktijkbegeleider

13 Dilemma

14 Discussievragen -Is begeleiden en beoordelen te combineren en wat betekent dat voor het leerproces? -Wat is startbekwaam en waarop letten we dan? -Wie bepaalt het niveau? Is dat school of instituut? -Wie heeft uiteindelijk de verantwoordelijkheid?

15 Einde


Download ppt "VELON Opleiden in de school 9 november 2007 Marja Klink Lerarenopleider ICLON."

Verwante presentaties


Ads door Google