De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VELON Opleiden in de school 9 november 2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "VELON Opleiden in de school 9 november 2007"— Transcript van de presentatie:

1 VELON Opleiden in de school 9 november 2007
Universitaire lerarenopleiding 1jaar ipv 4. Werkgroep ICL Begeleiding en beoordeling. Zie ook Velonconferentie. Marja Klink Lerarenopleider ICLON

2 Begeleiden, opleiden en beoordelen
Verschil begeleiden en opleiden Beoordelen met hulp van rubrics en portfolio Dilemma’s bij opleiden en beoordelen Over deze 3 punten wil ik het hebben in deze workshop

3 Begeleiden of opleiden
Het gaat om opleiden van studenten In de school maar ook op het instituut Opleiden is overkoepelende term Daaronder vallen begeleiden, coachen, colleges, workshops, trainingen, intervisie enzovoort Wat is eigenlijk het verschil? Zijn er verschillen? Hoe zie ik dat?

4 Opleiden als containerbegrip
Opleiden is containerbegrip: begeleiden, coachen, colleges, workshops, intervisie, voortgangsgesprekken enz.

5 Opleiden in de school Belangrijk bij het opleiden in de school of
Samen opleiden is: Samenwerking, vertrouwen en respect Taakverdeling tussen school en instituut Rolverdeling en verantwoordelijkheid Bovenstaande geldt ook voor beoordeling Afbakening en duidelijkheid. Praktijk en afstand nemen. Verschillend maar ook aanvullend. Analyseren, kennis toevoegen en keuzes leren maken. Maar vooral contact houden en weten waar de student is in zijn ontwikkeling.

6 Beoordelen Centrale vragen zijn: Wat wordt beoordeeld?
Hoe wordt beoordeeld? Door wie wordt beoordeeld? Van belang deze 3 vragen. Daarnaast ook waartoe (selectie, diagnose, certificering) en wanneer.

7 Wat? Driehoek van Miller (1990)
GEDRAG IN PRAKTIJK GEDRAG IN POTENTIE TOEPASSING KENNIS KENNISBASIS DOET LAAT ZIEN WEET HOE WEET Handelen en kennen kun je toetsen. Moet zvm in echte praktijksituaties. Daar zit de competentie: combinatie en integratie van kennis, vaardigheden, beroepshouding en persoonlijke eigenschappen.

8 Hoe? Formatief: Gericht op diagnose en feedback
Leerproces en –resultaten, analyse sterke en zwakke kanten t.b.v bijsturing en verbetering Summatief: Gericht op eindoordeel en studiepunten Leerresultaten en competenties vaststellen t.b.v. toelating tot de beroepsuitoefening

9 Eisen aan beoordeling Validiteit: meten van de eindtermen (bekwaamheidseisen) Intersubjectiviteit: meerdere beoordelaars vergroot betrouwbaarheid Transparantie: procedure, criteria en instrumenten

10 Instrument rubrics Rubrics voor de verschillende rollen met 4 niveaus
Afgeleid van de SBL- competenties Regisseur, didacticus, pedagoog, specialist, lid van de school en professional Gebruikt als instrument bij ontwikkeling en beoordeling

11 Instrument Portfolio Portfolio is instrument om leerproces en resultaat zichtbaar te maken Het is dus een begeleidings – en beoordelingsinstrument - Het bevat overzichten, analyses, bewijsmateriaal en reflecties

12 Door wie? Tijdens de opleiding door:
Begeleiders uit de praktijk en het instituut, docenten, student zelf, (leerlingen) en medestudenten Aan het eind van de opleiding door: - Opleiding i.s.m. de praktijkbegeleider

13 Dilemma

14 Discussievragen Is begeleiden en beoordelen te combineren en wat betekent dat voor het leerproces? Wat is startbekwaam en waarop letten we dan? Wie bepaalt het niveau? Is dat school of instituut? Wie heeft uiteindelijk de verantwoordelijkheid?

15 Einde


Download ppt "VELON Opleiden in de school 9 november 2007"

Verwante presentaties


Ads door Google