De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Competentiegericht beoordelen: beelden krijgen en beelden geven Judith Gulikers, Leerstoelgroep Educatie en competentiestudies, WUR.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Competentiegericht beoordelen: beelden krijgen en beelden geven Judith Gulikers, Leerstoelgroep Educatie en competentiestudies, WUR."— Transcript van de presentatie:

1 Competentiegericht beoordelen: beelden krijgen en beelden geven Judith Gulikers, Leerstoelgroep Educatie en competentiestudies, WUR

2  Beelden krijgen: Wat is competentiegericht beoordelen? Wat zijn de kernmerken? Welke vormen? Hoe te maken?  Beelden geven aan leerlingen over beroepen, mbo-trajecten en over eigen competenties en ontwikkeling  Beelden geven aan werkveld over competentiebeoordeling van leerlingen

3 Inkomertje 1……………… Competentie? “Koe Bertha is al twee dagen niet opgestaan, haar poep is dunner dan het moet zijn en je meent iets te zien aan haar vacht en ogen. De boer is er niet. Wat nu?” Beschrijf de handelingen die je zou uitvoeren. Waar hou je rekening mee?

4 Competente dierenverzorger?  ‘Kennis over’ is niet genoeg voor competentie uitspraak  Observatie van daadwerkelijke handelen nodig (actie)  Interactie met koe in de stal en overleg met de boer (context)  Bewust handelen?

5 Piramide van Miller: WAT wil je zien? Knows Feitentests / vaardigheden: MCtoets, open questions….. Knows how Contextrijke tests: Casus, werkstuk, ….. Shows how Performance assessment in vitro: Simulation, rollenspel………….... Does Performance assessment in vivo: Observatie op werkplek, video….. Authenticiteit

6 Competenties beoordelen  Competentie = bekwaamheid om kennis, vaardigheden en houdingen te integreren in de uitvoering van (beroeps)relevante taken / rollen in een bepaalde context  Competentie kun je niet zien  observeerbaar gedrag beoordelen  In ieder geval laag 3 / 4 van Miller

7 “Traditioneel” toetsen ……….. Gericht op:  kennis en routine vaardigheden (Miller 1/2)  betekenisloos en oppervlakkig leren: stampen, herhalen, reproduceren en……….snel weer vergeten!  doel = certificeren: slagen / zakken (docentgericht) = Assessment van leren (summatief) = Assessment aan het einde van leren

8 “Traditioneel” toetsen kenmerken zich door…  Docent bepaalt vorm, inhoud, plaats/tijd  Assessment is “done to the student”  Gestandaardiseerde “objectieve” toetsen: voor alle leerlingen gelijk  Geen relatie met beroep: toetsen van onderwijsinhoud  Beoordeling van eindproducten  1 toets, 1 assessor op 1 moment

9 Competentiegerichte toetsen (assessments) Gericht op:  Integratie van kennis, vaardigheden en houdingen  Zien van professioneel, competent gedrag (Miller 3/4 )  Betekisvol en diep leren: begrip en flexibel toepassen  Doel = in kaart brengen en stimuleren van groei (studentgericht) = Asessment voor leren (formatief) naast assessment van leren (summatief) = Assessment voor, tijdens en na leren

10 Assessments kenmerken zich door (2)……..  gedeelde verantwoordelijkheid (docent, student, werkveld)  niet gestandaardiseerd, maar geindividualiseerd  verschillen binnen randvoorwaarden  authentiek: beroep/maatschappij is startpunt  producten én processen  meerdere assessoren, momenten, en methoden  competenties kun je niet met 1 methode op 1 moment beoordelen met 1 assesor (denk aan 4 lagen van Miller!)

11 Objectief beoordelen in CGB In CGB is puur objectief beoordelen niet mogelijk. Om toch een zo objectief of betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de echte competentie van een leerling moet je daarom een of meer van onderstaande acties ondernemen: 1. Meerdere beoordelingmethoden combineren 2. Meerdere assessoren betrekken (bv. 360°) 3. Op meerdere momenten meten

12 Beelden geven aan leerlingen Toekomstige beroepsvelde n Mogelijke MBO vervolgtrajecten Mijn eigen competenties De groei in mijn competenties Mogelijkheden om verder te groeien Kan ik al functioneren in de praktijk?

13 Hartstikke mooi, maar hoe dan….?  Proeve van bekwaamheid / Grote praktische opdracht  Zelf-beoordeling / rubrics  360° beoordeling (leerling, docent, werkveld, peer)  Portfolio assessment Maar: allemaal direct gekoppeld aan competenties én aan relevante activiteiten

14 PvB/ GPO: de authentieke beoordeling Startpunt = de beroepspraktijk of maatschappelijke situatie (dus niet onderwijs!) Wat moet een leerling op dit niveau in zijn/haar stage kunnen uitvoeren?  Overleg met werkveld / stagebieders  Situatie beschrijven met combinatie van taken en dilemma’s  Wat moet leerling hierin allemaal laten zien? (competenties)  Integratie van vakken Mooi voorbeeld: Experiment “Groen Proeven”

15 Hulpmiddel: 5-dimensionale model (5DM) 5 kenmerken van een “toets” die je meer of minder op de gekozen realistische situatie kunt laten lijken Taak: opdracht(en) die de leerling moet uitvoeren Fysieke context: omgeving waarin leerling de opdracht moet uitvoeren + de bronnen/materialen daar aanwezig Sociale context: samenwerkings- en hulp (on)mogelijkheden Vorm: beoordelingsmethode, onafhankelijk van de inhoud Criteria: punten waarop de leerling beoordeeld wordt

16 Zelfbeoordeling / 360° beoordeling Competentie: samenwerken Voorbeeld van leerling M / S / NDat wil ik leren / dat moet hij leren Ik bied anderen hulp aan als ik zie dat ze die nodig hebben Concreet voorbeeld Ik heb mijn vriend uitgelegd hoe hij met de computer kon werken Concreet observeerbaar gedrag Ik heb mijn collega geholpen de stallen schoon te maken soms Ik moet het dan niet alleen willen doen, maar samen

17 Rubric “klantgericht werken” 1 Als een klant mij om advies vraagt, stuur ik hem door naar mijn baas of collega 2 Als een klant mij om advies vraagt probeer ik eerst zelf te helpen en anders stuur ik de klant door naar mijn baas of collega 3 Als een klant mij om advies vraagt kan ik hem meestal zelf verder helpen 4 Ik heb in de gaten wanneer een klant advies nodig heeft en ik neem zelf het initiatief om de klant te adviseren

18 Zelfbeoordeling / 360° beoordeling Vaak formatief gebruikt voor  Ontwikkelingslijnen  Coachingsgesprekken  Activiteiten plannen maken  360° beoordeling ook vaak summatief

19 Maar waarom zou je dit allemaal willen? Beoordeling stuurt het leren!  Beter voorbereiden op BVE veld  Beter voorbereiden op competentiegerichte MBO  Leerlingen:  Meer gemotiveerd  Begripsvoller leren  Professionele en algemene competenties ontwikkelen  Reflecteren en zelfsturen  levenslang leren Op voorwaarde dat leerlingen goede beelden hebben. Het is cruciaal dat zij: assessments als authentiek ervaren: Herken ik hier mijn toekomstige beroep in? de competenties begrijpen: Wat betekenen die competenties in mijn situatie en in mijn opleiding? begrijpen hoe ze deze competenties kunnen bewijzen: Wat hebben mijn (leer)activiteiten met die competenties te maken? DUS: bespreek en betrek leerlingen (en hun werkveld) bij de vormgeving en uitvoering van een competentiegericht assessment!!

20 Gereedschapskist  Ontwikkeld door: APS, CPS, KPC groep, CITO en ECS/WUR  Meer info: Judith.gulikers@wur.nl


Download ppt "Competentiegericht beoordelen: beelden krijgen en beelden geven Judith Gulikers, Leerstoelgroep Educatie en competentiestudies, WUR."

Verwante presentaties


Ads door Google