De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Peer assessment.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Peer assessment."— Transcript van de presentatie:

1 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Peer assessment

2 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Definitie Peer-assessment is een procedure waarbij studenten volgens vooraf (door de docent of in samenspraak met studenten) opgestelde evaluatiecriteria aangeven in hoeverre medestudenten (‘peers’) doelstellingen hebben gerealiseerd.

3 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Formatief of summatief? Frequentie, gewicht van beoordeling? Product of proces? Wie beoordeelt wie (anoniem)? Cijfer en / of feedback Schriftelijk / elektronisch / mondeling DOEL WAT WIE HOE Ontwerp peer assessment

4 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Feedback gegeven door: Over het rapport van: Variërend van (1) helemaal niet mee eens tot (7) helemaal mee eens Het rapport bevat een duidelijke samenvatting1234567 Het rapport bevat een duidelijke probleemstelling1234567 De informatie is helder gesegmenteerd1234567 De labels zijn juist gekozen1234567 Het rapport bevat een consistente parallelle opbouw1234567 De hiërarchie van de informatie is gerespecteerd1234567 De vorm van het rapport is toegankelijk voor de snelle lezer1234567 Toelichting van (een aantal van) je scores: Taalbeheersing ruime zin: Let vooral op de zinslengte, zinsconstructie en het gebruik van passieve werkwoorden Taalbeheersing enge zin: Bespreek de spelling en het taalgebruik in het rapport. Geef ook aan welke bronnen je hebt gebruikt voor het beoordelen van de taalbeheersing in enge zin. Voorbeeld

5 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Beoordelingscriteria 1.Aanbrengen van informatie 2.Inbreng in de discussie bij het bespreken van problemen 3.Inbreng in de discussie bij het komen tot de eindoplossing 4.Opnemen van taken buiten de groepssessies 5.Bijdragen tot een positieve samenwerking 6.Eigen mening durven zeggen (assertiviteit) Waardering 3 beter dan de rest van de groep 2 gemiddelde van de groep 1 net niet als het gemiddelde van de groep 0 geen hulp voor de groep -1 hinder voor de groep Studenten 1 2 3 4 5 6 7 Criteria 1 2 3 4 5 6 Totaal Voorbeeld

6 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Voorbeeld berekeningswijze http://ppw.kuleuven.be/cod/pasi.htm

7 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Inventarisatie Wat zijn mogelijke voordelen van peer assessment?

8 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ → omdat p.a. impact heeft op het leren (van de student) → omdat p.a. (nog andere) voordelen heeft voor de student → omdat p.a. voordelen heeft voor medestudenten → omdat p.a. voordelen heeft voor de docent → omdat p.a. voordelen heeft voor de groep studenten Waarom peer assessment gebruiken?

9 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Impact op leren van de student studentgecentreerd leren is meer dan memoriseren bevordert ‘grondig leren’ (deep level learning) moedigt ‘actief leren’ aan leren samen met anderen leren is een proces maakt evaluatiecriteria transparant integratie van assessment in leeromgeving formatieve waarde

10 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ stimulans om zelf kritisch na te denken over leren leren evaluatiecriteria vertalen in prestatienormen leren prestatienormen toepassen op eigen werk zelfreflexieve vaardigheden verwerven motivatie verhogen kansen om eigen fouten te corrigeren leren communiceren/verduidelijken/motiveren van een oordeel leren omgaan met kritiek van medestudenten eigen gedrag als groepslid verbeteren zelfvertrouwen ontwikkelen en bijsturen leerautonomie vergroten leren verantwoordelijkheid nemen eindresultaten worden aanzienlijk beter feedback is niet afkomstig van 1 maar van meerdere individuen Voordelen voor studenten & peers

11 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ krijgt zicht op wie wat doet in de groep ontkoppelen van ondersteunen en evalueren verminderen van ‘onevenwicht’ tussen docent en student tijdswinst bij diagnose van problemen binnen een groep studenten tijdswinst bij het geven van (inhoudelijke) feedback ! tijdsinvestering Voordelen voor docent

12 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ maakt wederzijdse afhankelijkheid duidelijk maakt wederzijdse verantwoordelijkheid duidelijk draagt bij tot het creëren van een ‘lerende gemeenschap’ ontmoedigen van ‘meelifters’ Voordelen voor groep studenten

13 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ vooraf opgestelde criteria betrokkenheid van studenten bij bepaling van criteria duidelijke richtlijnen en deadlines kleine groepen / beperkte producten oefentijd (mét feedback) degelijk instrument p.a. verplicht als hieraan is voldaan kan worden overwogen om peer assessment summatief in te zetten (naast andere methodes) Enkele spelregels

14 5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ –‘tweerichtingsverkeer’ –kleine groepen –eventueel at random –p.a. (in de tijd) scheiden van docentenfeedback –anonimiteit = veiligheid –cijfers of woorden? –schriftelijk / elektronisch of mondeling: geïntegreerd in de leeromgeving Enkele spelregels


Download ppt "5 juni 2008 Studiedag onderwijsondersteuners ‘Diversifiëren van evaluatiemethoden’ Peer assessment."

Verwante presentaties


Ads door Google