De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen bouwen aan capaciteiten om resultaten van leerlingen in de 21 e eeuw te vergroten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen bouwen aan capaciteiten om resultaten van leerlingen in de 21 e eeuw te vergroten."— Transcript van de presentatie:

1 Samen bouwen aan capaciteiten om resultaten van leerlingen in de 21 e eeuw te vergroten

2 Normen • Ga van een positieve intentie uit • Communiceer respectvol • Wees bereid jou kennis, expertise en mening te delen

3 We leren van….. • 10% van wat we LEZEN • 20% van wat we HOREN • 30% van wat we ZIEN • 50% van wat we zowel ZIEN als HOREN • 70% van wat we BEDISCUSSIËREN met anderen • 80% van wat we persoonlijk ERVAREN • 95% van wat we anderen LEREN/ONDERWIJZEN

4 Four Corners ( voorkennis bepalen en activeren) Noem twee successen die je dit afgelopen jaar ervaren hebt. Benoem en kracht of talent van jezelf dat je inbrengt in je rol als docent. Wat is je grootste uitdaging ?Wat zou je het meest willen leren?

5 Waar zijn we nu? • Gebruik je format “influences of education” om aan te geven wat er vanaf 1975 veranderd is. • Doe dit samen met de mensen aan je tafel.

6 Wat is er veranderd in ons onderwijs sinds 1975?

7 Waar willen we naar toe? • Succesvolle organisaties hebben duidelijke doelen. • Welke kennis en vaardigheden hebben onze leerlingen nodig om succesvol te zijn in de 21 e eeuw?

8 Video ‘Engage me’

9 werkvorm Vraag: Wat zou je willen dat je leerlingen of je eigen kinderen aan het eind van hun schoolloopbaan geleerd hebben? * Identificeer vaardigheden, competenties,kennis en attitude. * Schrijf deze woorden op post-its. en plak ze op het grote vel. * Organiseer de woorden in groepen. * Geef iedere groep een naam.

10 Gallery walk

11 Lezen Schrijven Spreken Luisteren Rekenen Problemen oplossen Kritisch denken Technologie en media gebruiken Vaardigheden gebruiken in een “Global Society” Vaardigheden en competenties ontwikkelen in de echte wereld De in de 21 e eeuw lerende

12 sleutelvragen 1.Waar staan we nu? 2.Waar willen we naar toe? 3.Hoe gaan we daar komen? 4.Hoe weten we dat we succesvol zijn?

13 Gemobiliseerde capaciteit • Collective Capacity is het vergroten van het vermogen van docenten om de veranderingen, die nodig zijn om het leerrendement van leerlingen te verbeteren, te bewerkstelligen. • Dat betekent dat er gebouwd moet worden aan nieuwe vaardigheden en kennis.

14 Video ”A Vision for 21st Century Learning”

15 Literacy gedefinieerd • Literacy kunnen we definiëren als de ontwikkeling van een continuüm van vaardigheden kennis en attitudes dat de lerende voorbereid in een veranderende wereld gemeenschap. • Het begint met het aanleren van de fundamentele vaardigheden in lezen, schrijven,rekenen/wiskunde, luisteren, spreken, kijken, reageren en zichzelf presenteren. • Het wordt het vermogen om te begrijpen, kritisch denken, effectief kunnen toepassen en communiceren in alle vakken en programma’s, op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden.

16 Framework van Marzano • Tekst verdelen en lezen • In je groep jouw gedeelte aan de anderen overdragen.

17 Marzano framework best practices Beste werkvormen MarzanoPercentage winst 1. Identificeren van overeenkomsten en verschillen45 2. Samenvatten en er met een ander over praten39 3. Inspanning versterken en erkenning geven29 4. Huiswerk en oefeningen28 5. Non-verbale representaties27 6. Samenwerkend leren27 7. Doelen stellen en feedback geven23 8. Vragen formuleren, generaliseren en hypotheses testen23 9. Voorkennis activeren met vragen, aanwijzingen, formats, helpen organiseren en kapstokken 22

18 Video opdracht • Bekijk de video en gebruik het format om op te schrijven welke werkvormen, volgens het Framework van Marzano, je kunt identificeren.

19 Hoe komen we daar? • Focus op “Literacy” en 21 e eeuwse vaardigheden • Literacy coaches • Students succes teachers • Aansluiten bij succes strategieën van leerlingen (o.a. leerstijlen) • Schoolbreed één taal in instructies en opdrachten creëren ( framework van Marzano)

20 vervolgstappen • Ontwikkelen van één schoolbreed gedragen didactische taal in werkvormen, gericht op het ontwikkelen van 21 e eeuwse vaardigheden bij onze leerlingen. • Studiedag VMBO: Doorpakken op de vorige studiedag over pedagogisch klimaat en differentiëren in werkvormen door op praktische wijze met het framework van Marzano aan de slag te gaan.


Download ppt "Samen bouwen aan capaciteiten om resultaten van leerlingen in de 21 e eeuw te vergroten."

Verwante presentaties


Ads door Google