De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De leerkracht als spil van het onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "De leerkracht als spil van het onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 De leerkracht als spil van het onderwijs
Module 1 De leerkracht als spil van het onderwijs Over het vakmanschap van de leerkracht Albert de Boer, IJsselgroep Enschede 20 maart 2012

2 Waarom aandacht voor vakmanschap?
Het belang van de leerkracht Voor de kinderen Vanuit de theorie Het plezier van de leerkracht Bezuinigingen Kritiek op kwaliteit Doen we de goede dingen? We hebben het zo druk

3 Lol in je werk: Alleen dan!
Goede voorbeelden Film : Etre et avoir Boek : Schoolpijn (Daniël Pennac) De gelukkige klas (Theo Thijssen) Juf met staarten (Eefje Pleij) Je held : Bouma Slechte leerkrachten zijn dodelijk: Mathilda (Roald Dahl) Lang leve de koningin

4 Kennis: Goed om te weten!
Vakmanschap: Marzano Kennis: Goed om te weten! Enschede 2012

5 Leiderschap Leiderschap Leiderschap Leiderschap Leiderschap Leiderschap Leiderschap

6 Leraarfactoren Leraar Didactische aanpak
Klassenmanagement en pedagogisch handelen Herontwerpen programma

7 Leraar doorslaggevend
33% school Het effect dat een school heeft op leerlingen wordt voor een deel bepaald door zaken die op schoolniveau geregeld kunnen worden: 33% Het grootste deel van het effect wordt bepaald door het vakmanschap van de leraar: 67% e ffect 67% leraar Bron: What Works in Schools, R.J. Marzano ASCD 2003

8 Leereffect van school en leraar
bij modale leerling (percentielscore 50) School & leraar Percentielscore na twee jaar Gemiddelde school & gemiddelde leraar 50 Zwakke school & zwakke leraar Sterke school & zwakke leraar Zwakke school & sterke leraar Sterke school en sterke leraar Sterke school & gemiddelde leraar Marzano ‘A new area of school reform: Going where the research takes us’, Aurora 2000

9 Wat betekent dit voor mij als leerling?
Het maakt wat uit op welke school je zit Het maakt wat uit bij welke leraar je zit Scholen doen ertoe/leraren doen ertoe Goede onderwijsverbetering leidt tot beter leren

10 Instructie kwaliteiten
Vaardigheid: Het gebruiken van didactische aanpakken die werken Enschede 2012

11 G I P S G I P S Gelijke deelname Hoe gelijk is de deelname?
Module 1 G I P S G Gelijke deelname Hoe gelijk is de deelname? I Individuele aansprakelijkheid Moet er een openlijke individuele prestatie geleverd worden? P Positieve wederzijdse afhankelijkheid Is mijn effect, jouw effect? Is hulp nodig? S Simultane interactie Hoeveel % is tegelijkertijd waarneembaar actief?

12 Vakmanschap is: (willen ) zoeken naar verbetering
Een goede leerkracht beschikt over veel didactische strategieën plus de kennis wanneer deze strategieën het best kunnen worden ingezet. Vraag: Welke didactische strategieën hebben aantoonbaar effect op leerprestaties?

13 Didactische aanpak Identificeren van overeenkomsten en verschillen 45
Samenvatten en notities maken 34 Inspanningen bevestigen en erkenning geven 29 Huiswerk en oefening 28 Nonverbale representatie 27 Coöperatief leren Doelen stellen en feedback geven 23 Vragen/ hypotheses formuleren en hypotheses testen Voorkennis activeren met vragen, aanwijzingen en kapstokken 22

14 Vakmanschap: Het model adaptief onderwijs
Kennis: Goed om te weten! Enschede 2012

15 Het model adaptief onderwijs als model voor vakmanschap
Basisvoorwaarden voor een actieve en gemotiveerde leerhouding Kenmerken adaptief pedagogisch klimaat rol leerkracht Niets zo praktisch als een goede theorie

16 Instrumenten van de leerkracht
Interactie Klassenmanagement/ organisatie Instructie en instructiekwaliteit Dus: Bewust hanteren van een set gereedschap!

17 Vakmanschap: Wat maakt iemand tot vakmens?
Bewust bekwaam: Johari! Kunnen hanteren van een praktische theorie! Bewust bekwaam (delen) Onbewust bekwaam (benoemen) Bewust onbekwaam (Na-scholen) Onbewust onbekwaam (feedback (zoeken))

18 Vakmanschap Houding: Doen we de goede dingen?
Hoe sta ik in mijn vak? Hoe kijk ik naar kinderen? Enschede 2012

19 Wat leidt tot betere leerprestaties van kinderen?
Module 1 Wat leidt tot betere leerprestaties van kinderen? Wat zijn de gevolgen van deze inzichten voor je werk en de schoolontwikkeling? Wat voor inzicht geeft het bij directie, IB-ers en leerkrachten? Bij aanvang opzetten

20 Opbrengstgericht werken “Ik doe altijd mijn best”.
_ + Denim circle

21 Het proces Stap 0 Doelen stellen: wat willen we met deze leerlingen bereiken? Stap 1 Verzamelen gegevens Stap 2 Analyseren gegevens: Wat zien we? Welke verklaringen hebben we hiervoor? Wat zijn onze conclusies? Stap 3 Plan van aanpak uitwerken, gebruik makend van effectieve aanpakken Stap 4 Plan van aanpak uitvoeren Stap 5 Begin weer bij stap 1 >>> 21

22 Houding van directie, IB en leerkracht Twee perspectieven OGW:
Verantwoordingsperspectief nadruk op legitimering naar buiten/boven met behulp van gegevens uit de school Ontwikkelperspectief nadruk op verbetering van onderwijsleerproces en leeropbrengsten met behulp van gegevens over leren leerlingen 22

23 Reflectie als onderdeel van vakmanschap
Theo Thijssen: Doe als hij Tijd nemen, leren van jezelf Guus Kuijer: Passie voor je vak! Kern: Zelfvertrouwen, Houding en zelfkritiek

24 Kennis Vaardigheid Houding
Vakmanschap Kennis Vaardigheid Houding Enschede 2012

25 Vakmanschap Kennis :(Gezamenlijk) Referentiekader - Adaptief onderwijs - Marzano Vaardigheden: Bewust bekwaam! - Interactie met kinderen - Instructie - Klassenmanagement Houding: Je vak serieus nemen - OGW - pdca - Eerder weg /38 = 44 ; 1659/40= 41,5 - Maatschappelijke status

26 LEREN door LOL

27 Mogelijke invulling Sta eens stil bij het vakmanschap van de leerkracht: Kennis : Adaptief onderwijs Vaardigheden : Coöperatief leren Houding : Onderwijsfilosofie Albert de Boer: Tel.:


Download ppt "De leerkracht als spil van het onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google