De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De leerkracht als spil van het onderwijs Over het vakmanschap van de leerkracht Albert de Boer, IJsselgroep Enschede 20 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De leerkracht als spil van het onderwijs Over het vakmanschap van de leerkracht Albert de Boer, IJsselgroep Enschede 20 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 De leerkracht als spil van het onderwijs Over het vakmanschap van de leerkracht Albert de Boer, IJsselgroep Enschede 20 maart 2012

2 Waarom aandacht voor vakmanschap? •Het belang van de leerkracht •Voor de kinderen •Vanuit de theorie •Het plezier van de leerkracht •Bezuinigingen •Kritiek op kwaliteit •Doen we de goede dingen? •We hebben het zo druk

3 Lol in je werk: Alleen dan! Goede voorbeelden •Film: Etre et avoir •Boek: Schoolpijn (Daniël Pennac) De gelukkige klas (Theo Thijssen) Juf met staarten (Eefje Pleij) •Je held: Bouma Slechte leerkrachten zijn dodelijk: •Mathilda (Roald Dahl) •Lang leve de koningin

4 Enschede 2012 Vakmanschap: Marzano Kennis: Goed om te weten!

5

6 Leraarfactoren Leraar •Didactische aanpak •Klassenmanagement en pedagogisch handelen •Herontwerpen programma

7 Leraar doorslaggevend •Het effect dat een school heeft op leerlingen wordt voor een deel bepaald door zaken die op schoolniveau geregeld kunnen worden: 33% •Het grootste deel van het effect wordt bepaald door het vakmanschap van de leraar: 67% Bron: What Works in Schools, R.J. Marzano ASCD 2003 33% 67% effecteffect school leraar

8 Leereffect van school en leraar bij modale leerling (percentielscore 50) School & leraarPercentielscore na twee jaar Gemiddelde school & gemiddelde leraar50 Zwakke school & zwakke leraar Sterke school & zwakke leraar Zwakke school & sterke leraar Sterke school en sterke leraar Sterke school & gemiddelde leraar Marzano ‘A new area of school reform: Going where the research takes us’, Aurora 2000

9 Wat betekent dit voor mij als leerling? Het maakt wat uit op welke school je zit Het maakt wat uit bij welke leraar je zit Scholen doen ertoe/leraren doen ertoe Goede onderwijsverbetering leidt tot beter leren Het maakt wat uit op welke school je zit Het maakt wat uit bij welke leraar je zit Scholen doen ertoe/leraren doen ertoe Goede onderwijsverbetering leidt tot beter leren

10 Enschede 2012 Instructie kwaliteiten Vaardigheid: Het gebruiken van didactische aanpakken die werken

11 G I P S G I P S Gelijke deelname Hoe gelijk is de deelname? Individuele aansprakelijkheid Moet er een openlijke individuele prestatie geleverd worden? Positieve wederzijdse afhankelijkheid Is mijn effect, jouw effect? Is hulp nodig? Simultane interactie Hoeveel % is tegelijkertijd waarneembaar actief?

12 Vakmanschap is: (willen ) zoeken naar verbetering Een goede leerkracht beschikt over veel didactische strategieën plus de kennis wanneer deze strategieën het best kunnen worden ingezet. Vraag: Welke didactische strategieën hebben aantoonbaar effect op leerprestaties?

13 Didactische aanpak •Identificeren van overeenkomsten en verschillen45 •Samenvatten en notities maken34 •Inspanningen bevestigen en erkenning geven29 •Huiswerk en oefening28 •Nonverbale representatie27 •Coöperatief leren27 •Doelen stellen en feedback geven23 •Vragen/ hypotheses formuleren en hypotheses testen 23 •Voorkennis activeren met vragen, aanwijzingen en kapstokken 22

14 Enschede 2012 Vakmanschap: Het model adaptief onderwijs Kennis: Goed om te weten!

15 Het model adaptief onderwijs als model voor vakmanschap Niets zo praktisch als een goede theorie Basisvoorwaarden voor een actieve en gemotiveerde leerhouding Kenmerken adaptief pedagogisch klimaat rol leerkracht

16 Instrumenten van de leerkracht •Interactie •Klassenmanagement/ organisatie •Instructie en instructiekwaliteit Dus: •Bewust hanteren van een set gereedschap!

17 Vakmanschap: Wat maakt iemand tot vakmens? •Bewust bekwaam: Johari! •Kunnen hanteren van een praktische theorie! Bewust bekwaam (delen) Onbewust bekwaam (benoemen) Bewust onbekwaam (Na-scholen) Onbewust onbekwaam (feedback (zoeken))

18 Enschede 2012 Vakmanschap Houding: Doen we de goede dingen? Hoe sta ik in mijn vak? Hoe kijk ik naar kinderen?

19 Wat leidt tot betere leerprestaties van kinderen? Wat zijn de gevolgen van deze inzichten voor je werk en de schoolontwikkeling? Wat voor inzicht geeft het bij directie, IB-ers en leerkrachten?

20 Opbrengstgericht werken “Ik doe altijd mijn best”. + _ Denim circle

21 Het proces • Stap 0Doelen stellen: wat willen we met deze leerlingen bereiken? • Stap 1Verzamelen gegevens • Stap 2Analyseren gegevens:  Wat zien we?  Welke verklaringen hebben we hiervoor?  Wat zijn onze conclusies? • Stap 3Plan van aanpak uitwerken, gebruik makend van effectieve aanpakken • Stap 4Plan van aanpak uitvoeren • Stap 5Begin weer bij stap 1 >> >

22 Houding van directie, IB en leerkracht Twee perspectieven OGW: • Verantwoordingsperspectief nadruk op legitimering naar buiten/boven met behulp van gegevens uit de school • Ontwikkelperspectief nadruk op verbetering van onderwijsleerproces en leeropbrengsten met behulp van gegevens over leren leerlingen 22

23 Reflectie als onderdeel van vakmanschap •Theo Thijssen: Doe als hij •Tijd nemen, leren van jezelf •Guus Kuijer: Passie voor je vak! •Kern: Zelfvertrouwen, Houding en zelfkritiek

24 Enschede 2012 Vakmanschap Kennis Vaardigheid Houding

25 Vakmanschap •Kennis:(Gezamenlijk) Referentiekader - Adaptief onderwijs - Marzano •Vaardigheden: Bewust bekwaam! - Interactie met kinderen - Instructie - Klassenmanagement •Houding: Je vak serieus nemen - OGW - pdca - Eerder weg - 1659/38 = 44 ; 1659/40= 41,5 - Maatschappelijke status

26 LEREN door LOL

27 Mogelijke invulling •Sta eens stil bij het vakmanschap van de leerkracht: •Kennis: Adaptief onderwijs •Vaardigheden: Coöperatief leren •Houding: Onderwijsfilosofie •Albert de Boer: adeboer@ijsselgroep.nl Tel.: 0655192470adeboer@ijsselgroep.nl


Download ppt "De leerkracht als spil van het onderwijs Over het vakmanschap van de leerkracht Albert de Boer, IJsselgroep Enschede 20 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google