De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICT VERBONDEN SPO JUNI 2013 06 12949485 INTEGRAAL ONDERWIJS MET ICT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICT VERBONDEN SPO JUNI 2013 06 12949485 INTEGRAAL ONDERWIJS MET ICT."— Transcript van de presentatie:

1 ICT VERBONDEN SPO JUNI 2013 E.VERWAIJEN@APS.NL 06 12949485 INTEGRAAL ONDERWIJS MET ICT

2 THEMA’S VAN DE SCHOOL/ BOUW/ … Opbrengsten •Taal •Rekenen Zelfstandig werken •Probleemoplossend denken •Samenwerkend leren Differentiëren •Onderwijs op maat •Onderwijsbehoefte 21st century skills

3 Het beroep is veranderd. En de plaats waar je lesgeeft.

4 WEET JIJ WIE IK BEN? •weet jij wat ik nodig heb in mijn toekomst? ‘trends’ profiel van de ‘lerende’ profiel van ICT - transitie profiel van het onderwijs

5 Leerlingen als burger voorbereiden op functioneren in mediarijke kennissamenleving (maatschappij) Ict- toepassingen nodig voor beroepsuitoefening (beroep) Kwaliteit en productiviteit van onderwijs verbeteren (organiseren van leren) Leerlingen leren zichzelf te worden vanuit hun eigen mogelijkheden (persoonsvorming) Waarom ict in het onderwijs?

6 Jaarplanning en keuze; • School- onderwijsontwikkelonderwerp • wie gaat daar over • wie is de ict-er • wat wil ik bereiken • welke onderwerpen  onderwijs én leerkrachtvaardigheden

7

8

9 Acties op de school Proeftuintjes ---- 

10 17 sept schoolbezoeken voor de zomer Gedurende de rit   Voorbeidende bijeenkomst overleggen 29 okt26 nov + 21 jan 8 mrt13 mei

11 PLANNING, AFSPRAKEN •Planvorming •Communiceren •Wiki als werkomgeving

12 BIJEENKOMSTEN (TIJD: 15 – max 18) 17 september….. 29 oktober….. 26 nov (15 - 17 |17.30 - 19.30 u) SPO-kantoor 21 januari 2014… 18 maart 2014 … 13 mei; slot 'mini'conferentie. SPO- kantoor

13 BASIS-ONDERWERP ONTDEKKEND EN ONTWERPEND LEREN: Verbonden aan: •WO •‘Verlengde’ schooldag •Informatievaardig-/mediawijsheid; wat hebben leerlingen nodig? •Diverse didactische, activerende werkvormen met (en zonder) ict •Samenwerkend leren ondersteunen met behulp van ICT •Weblogs en wiki's zinvol inzetten •Een ELO als leerplatform gebruiken •Digitaal toetsen en of Digitaal portfolio •Digitaal, interactief leermateriaal ontwikkelen en arrangeren •Kennisdeling over ICT organiseren in teams en/of met collega's

14 LEREN = ?

15 OPZOEKEN

16

17 SCHRIJVEN?

18

19 Kaartlezen? Topografie?

20 NIEUWE MAATSCHAPPIJ; … MAAK IETS … BEDENK IETS

21 Banen van morgen bestaan nog niet …

22 HOE BEREIDEN WE HEN VOOR?

23 Wat HoeHoe SPREKEN WE DEZELFDE TAAL?

24 WAT: KWALIFICEREN Kerndoelen Kerndoelen basisonderwijs Scholen bepalen zelf hoe zij het onderwijs inrichten. Wel moeten ze bij de ontwikkeling van hun lesprogramma rekening houden met de kerndoelen. Kerndoelen geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten weten en kunnen. Leergebieden kerndoelen basisonderwijs De kerndoelen geven aan wat de school kinderen moet leren binnen de zogenaamde leergebieden: Nederlands; Engels; rekenen en wiskunde; oriëntatie op jezelf en de wereld; kunstzinnige oriëntatie; bewegingsonderwijs; Fries (geldt alleen voor scholen in Friesland). De behandeling van de kerndoelen staat beschreven in het lesprogramma van de school. De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) houdt toezicht op de naleving van de kerndoelen.

25 Wat zijn jouw leidende principes? HOE?

26 MAAK EEN PLAN •Opgeven voor de wiki; http://ictverbonden.wikispaces.com/Introductie http://ictverbonden.wikispaces.com/Introductie •Mailadressen etcetera •…

27 TOT IN ‘T NIEUWE JAAR!


Download ppt "ICT VERBONDEN SPO JUNI 2013 06 12949485 INTEGRAAL ONDERWIJS MET ICT."

Verwante presentaties


Ads door Google