De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integraal onderwijs met ict

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integraal onderwijs met ict"— Transcript van de presentatie:

1 Integraal onderwijs met ict
ICT verbonden SPO Juni 2013

2 Thema’s van de school/ bouw/ …
Opbrengsten Taal Rekenen Zelfstandig werken Probleemoplossend denken Samenwerkend leren Differentiëren Onderwijs op maat Onderwijsbehoefte 21st century skills

3 Het beroep is veranderd.
En de plaats waar je lesgeeft.

4 Weet jij wie ik ben? weet jij wat ik nodig heb in mijn toekomst?
‘trends’ profiel van de ‘lerende’ profiel van ICT - transitie profiel van het onderwijs

5 Ict- toepassingen nodig voor beroepsuitoefening (beroep)
Waarom ict in het onderwijs? Leerlingen als burger voorbereiden op functioneren in mediarijke kennissamenleving (maatschappij) Ict- toepassingen nodig voor beroepsuitoefening (beroep) Kwaliteit en productiviteit van onderwijs verbeteren (organiseren van leren) Leerlingen leren zichzelf te worden vanuit hun eigen mogelijkheden (persoonsvorming) Als we vervolgens inzoomen op ict in het onderwijs, kun je deze drie pijlers benoemen. Geldt dit ook voor jouw school? Wat is jouw visie op het onderwijs en hoe past ict daarin? Past het er wel in?

6 Jaarplanning en keuze;
School- onderwijsontwikkelonderwerp wie gaat daar over wie is de ict-er wat wil ik bereiken welke onderwerpen  onderwijs én leerkrachtvaardigheden

7

8

9 Acties op de school Acties op de school Proeftuintjes ----

10 Voorbeidende bijeenkomst overleggen
17 sept 29 okt 26 nov + 21 jan 8 mrt 13 mei 17 september op een van de deelnemende scholen 29 oktober idem 26 november: Op deze bijeenkomst wordt de groep ICT-ers van alle SPO scholen uitgenodigd ( uur samen, uur de 'éigen' groep) De bijeenkomst is dan weer op het kantoor van SPO. 21 januari op een van de deelnemende scholen 18 maart idem 13 mei: slot 'mini'conferentie. Wederom op kantoor SPO. Brede bijeenkomst waarop het geleerde gedeeld gaat worden met alle geïnteresseerden. schoolbezoeken voor de zomer Gedurende de rit  

11 Planning , afspraken Planvorming Communiceren Wiki als werkomgeving

12 Bijeenkomsten (Tijd: 15 – max 18)
17 september ….. 29 oktober ….. 26 nov ( | u) SPO-kantoor 21 januari … 18 maart … 13 mei; slot 'mini'conferentie. SPO- kantoor

13 Basis-onderwerp ontdekkend en ontwerpend leren:
Verbonden aan: WO ‘Verlengde’ schooldag Informatievaardig-/mediawijsheid; wat hebben leerlingen nodig? Diverse didactische , activerende werkvormen met (en zonder) ict Samenwerkend leren ondersteunen met behulp van ICT Weblogs en wiki's zinvol inzetten Een ELO als leerplatform gebruiken Digitaal toetsen en of Digitaal portfolio Digitaal, interactief leermateriaal ontwikkelen en arrangeren Kennisdeling over ICT organiseren in teams en/of met collega's

14 Leren = ?

15 Opzoeken

16

17 Schrijven?

18

19 Kaartlezen? Topografie?

20 Nieuwe maatschappij; … maak iets … bedenk iets
Fotootjes van rekenrijke omgevingen in de huidige maatschappij

21 Banen van morgen bestaan nog niet …

22 Hoe bereiden we hen voor?

23 Spreken we dezelfde taal?
Wat Hoe Ict-er en onderwijskundigen?

24 WAT: kwalificeren Kerndoelen Kerndoelen basisonderwijs
Scholen bepalen zelf hoe zij het onderwijs inrichten. Wel moeten ze bij de ontwikkeling van hun lesprogramma rekening houden met de kerndoelen. Kerndoelen geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten weten en kunnen. Leergebieden kerndoelen basisonderwijs De kerndoelen geven aan wat de school kinderen moet leren binnen de zogenaamde leergebieden: Nederlands; Engels; rekenen en wiskunde; oriëntatie op jezelf en de wereld; kunstzinnige oriëntatie; bewegingsonderwijs; Fries (geldt alleen voor scholen in Friesland). De behandeling van de kerndoelen staat beschreven in het lesprogramma van de school. De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) houdt toezicht op de naleving van de kerndoelen.

25 Wat zijn jouw leidende principes?
HOE? We gaan allereerst kijken hoe jij les geeft en bij welke les dan. Zie dia 9 Wat zijn jouw leidende principes?

26 Maak een plan Opgeven voor de wiki; Mailadressen etcetera

27 Tot in ‘t nieuwe jaar!


Download ppt "Integraal onderwijs met ict"

Verwante presentaties


Ads door Google