De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De lerarenopleiding als kritische succesfactor bij betekenisvolle inzet van ict in het onderwijs Mirjam Brand.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De lerarenopleiding als kritische succesfactor bij betekenisvolle inzet van ict in het onderwijs Mirjam Brand."— Transcript van de presentatie:

1 De lerarenopleiding als kritische succesfactor bij betekenisvolle inzet van ict in het onderwijs Mirjam Brand

2 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Programma Betekenisvolle inzet van ict in het onderwijs door lerarenopleidingen Ict gebruik in de maatschappij en in het onderwijs ITS-onderzoek onder pas afgestudeerden van Pabo en lerarenopleidingen Hoe word je een ict-bekwame (opleidings)docent? Vier in balans en voorbeelden Betekenisvolle inzet van ict in het onderwijs door lerarenopleidingen Ict gebruik in de maatschappij en in het onderwijs ITS-onderzoek onder pas afgestudeerden van Pabo en lerarenopleidingen Hoe word je een ict-bekwame (opleidings)docent? Vier in balans en voorbeelden 09.30 10.30 09.00 09.20

3 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Wat staat deze leerling te wachten? Welke leraren komt hij tegen?

4 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

5 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

6 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Gebruik van devices

7 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Wat betekent dit voor het onderwijs? -Digitalisering van de maatschappij en het onderwijs: aansluiten bij trends uit en verwachtingen van maatschappij; -Aantoonbaar rendement: weten wat werkt en waarom; -21 st Century Skills; -Afstemmen op verschillen: maatwerk en gepersonaliseerd onderwijs; -Inspectie toezicht: complexe vaardigheden; -Leven lang leren, ook voor de aankomende leraar. Op welke wijze pakken Pabo’s en lerarenopleidingen dit op?

8 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. ITS Onderzoek pas afgestudeerden (mei 2013) -Meer dan de helft van de pas afgestudeerde leraren is negatief over de manier waarop hun opleiding ze heeft voorbereid op de inzet van ict bij het geven van onderwijs. Het ontbreekt aan aandacht voor ict en de mogelijkheden ervan in het onderwijs; -Drie op de tien pas afgestudeerden van de pabo is matig tot slecht op de hoogte van computertoepassingen die ze bij hun onderwijs kunnen gebruiken. Bij afgestudeerden van de tweedegraadsopleiding is dit 44%. Er wordt weinig les in gegeven en er wordt, naast aandacht voor het office-pakket, weinig aandacht besteed aan ict- toepassingen in het onderwijs. Bron: http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/Onderzoek/Rapport_beginnende_leraren_en_ict_20130507__2___2_.pdfhttp://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/Onderzoek/Rapport_beginnende_leraren_en_ict_20130507__2___2_.pdf Hovius, M., van Kessel, N. (mei 2013). Onderzoek onder pas-afgestudeerden van Pabo en lerarenopleiding (Voldoende voorbereid op leren van de toekomst en ict?) N= 378: 225 Pabo, 153 tweedegraads

9 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Onderzoek (2) -Tijdens de opleiding wordt onvoldoende geleerd hoe met het digitaal schoolbord gewerkt kan worden, hoe dit effectief toe te passen is en hoe je hierop met digitale methodes kan werken -Er wordt te weinig aandacht geschonken aan welke digitale leermiddelen er zijn, hoe je ze kunt ontwikkelen en hoe je digitale toetsen kunt maken, hoe verschillende digitale leerlingvolgsystemen werken en hoe je ict kunt inzetten voor de leerlingenadministratie. -Op de meeste opleidingen zijn geen of in geringe mate digitale methoden aanwezig die gebruikt worden in het basis- en het voortgezet onderwijs. Ook mediawijsheid krijgt onvoldoende aandacht in de lerarenopleiding.

10 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Onderzoek (3) -De meerderheid van de pas afgestudeerde leraren denkt dat digitaal leermateriaal in de nabije toekomst alleen nog maar zal toenemen. Daarom zou de lerarenopleiding volgens hen voorop moeten lopen als het gaat om de inzet en mogelijkheden van ict in het onderwijs; -Een derde van de beginnende leraren en een kwart van de beginnende basisschoolleraren wil op school meer doen met ict, maar wordt hierin afgeremd door collega’s; -53% van de scholieren wil digitaler onderwijs -> kans voor nieuwe generatie leraren

11 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

12 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Kader ict bekwaamheid

13 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Kader ICT-bekwaamheid

14 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Het ondersteunen van onderwijs met ict-hulpmiddelen: -In staat te beoordelen wanneer ict een meerwaarde heeft; -Het in samenhang toepassen van kennis en vaardigheden op het gebied van leerinhoud, pedagogiek, didactiek en technologie (TPACK) (TPACK) Heeft betrekking op: -Multimediale instructie geven: digitaal schoolbord, digitale prentenboeken, leren op afstand, Khan academy, expert in de klas, flipping the classroom -Leren leren en onderzoekend leren: gestructureerd oefenen/digitale oefenprogramma’s, simulaties, webquests, digitaal portfolio, elo); -Toetsen A: Pedagogisch-didactisch handelen

15 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Meerwaarde van ict Weten wat werkt en waarom (4W)4W

16 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. TPACK model Afzonderlijke kennis van vakinhoud, didactiek en ict is niet voldoende. Succesvol lesgeven met behulp van ict betekent dat de leraar een combinatie kan maken tussen ict kennis, didactische kennis en vakinhoudelijk kennis. Ict kennis: De leraar kent de mogelijkheden van ict en weet hier mee om te gaan. Didactische kennis: De leraar weet op welke manieren zij/hij kan lesgeven en begrijpt hoe leerlingen leren. Vakinhoudelijke kennis: De leraar kent zijn vak en weet welke kennis, vaardigheden en inzicht de leerlingen moeten hebben.

17 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. B: Digitalisering van administratieve taken zoals absentie- en cijferregistratie en het delen van gegevens en dossiers -Administratieve zaken digitaal vastleggen, beheren en delen; -Digtale communicatie met leerlingen en ouders; -Voortgang van leerling digitaal zichtbaar maken en volgen; C: Als leraar wil je vakbekwaam zijn en blijven (lerarenregister). Ict kan hierbij een ondersteunende rol spelen -Raadplegen van informatie en bronnen op internet over het leraarschap en vakontwikkelingen; -Kennisdeling: Leraar 24 en vakcommunities; -Ict-middelen voor coaching; B: Werken in de schoolcontext en C: professionele ontwikkeling Vertalen naar de eigen schoolpraktijk en opnemen in HRM-cyclus!

18 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Voorbeeldcase Pabo Breda, Hogeschool Avans Aanleiding -Verhoging van kennis en kwaliteit van lerarenopleiding en de implementatie van de kennisbasis generiek voor een leraar basisonderwijs. -Thema’s basisonderwijs: passend onderwijs, opbrengst gericht werken en duurzaamheid, 21st century skills. -Veranderingen binnen Avans Hogeschool, zoals het aangescherpte instroombeleid. Conclusie: Richting geven aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding, maar ook aan het sturen op ontwikkeling van ict- bekwaamheid van PABO-docenten en het aanbieden van een aansluitend opleidingsaanbod voor de PABO-docenten;

19 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Aanpak voorbeeldcase Pabo Breda -De visie is uitgewerkt in een opleidingskader. Dit opleidingskader bevat drie pijlers, namelijk creativiteit, kritisch denken en ict. Gedragen door de directie, docenten en het werkveld en vastgelegd in een digitale omgeving; -De drie pijlers zijn individueel uitgewerkt in aparte trajecten met als opbrengst een competentieprofiel. Competentieprofielen met de uitwerking van een domein specifiek competentieprofiel zijn onderlegger voor het nieuwe curriculum en de ontwikkeling voor de PABO-docenten. -Op basis van het competentieprofiel: start met het borgen van het competentieprofiel in het persoonlijke opleidingsplan van docenten en de functioneringsgesprekken. Hierin zal de behoefte aan ontwikkeling en opleiding van de PABO-docenten centraal staan. Het uitgangspunt is dat alle docenten in 3 of 4 jaar tijd op een hoger niveau zijn met betrekking tot alle vijf pijlers uit het opleidingskader. De insteek van de vernieuwing is bottom-up.

20 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Voorbeeld 3O, onderzoek Kennisnet -Opleiding, Onderzoek en Onderwijs: studenten lopen stage op ict- rijke scholen en brengen deze praktijk mee de opleiding in; -Door toename ict-rijke voorbeelden en ervaringen zijn de mogelijkheden om binnen de opleiding op te praktijk te reflecteren toegenomen -> leereffect voor studenten en opleidingsdocenten; -Effect op stagescholen, leraren in opleiding, opleidingsdocenten en mogelijk curriculum; Onderzoeksresultaten zijn in de zomer van 2014 beschikbaar via onderzoek.kennisnet.nl

21 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

22 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

23 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. ictbekwaamheid.kennisnet.nl Weten wat werkt en waarom: 4W4W Onderzoek.kennisnet.nl

24 Bedankt voor uw aandacht! M.Brand@kennisnet.nl @ MirjamBrand In MirjamBrand


Download ppt "De lerarenopleiding als kritische succesfactor bij betekenisvolle inzet van ict in het onderwijs Mirjam Brand."

Verwante presentaties


Ads door Google