De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICT-rijk leren … ? Mediawijs?. WAT GAAN WE VANDAAG DOEN? •Input •Uitwisselen •Voorbereiden 26 november •…

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICT-rijk leren … ? Mediawijs?. WAT GAAN WE VANDAAG DOEN? •Input •Uitwisselen •Voorbereiden 26 november •…"— Transcript van de presentatie:

1 ICT-rijk leren … ? Mediawijs?

2 WAT GAAN WE VANDAAG DOEN? •Input •Uitwisselen •Voorbereiden 26 november •…

3 PLANNEN (NAAST DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING EN TECHNIEK UITZOEKEN) 1.APOLLO11; •LEEROMGEVING VOOR WERK (WO) VAN KINDEREN;  OMGEVING KIEZEN 2.JULES VERNE; •COÖPERATIEF WERKEN AAN WO  TABLET ALS HULP 3.PIETERSKERKHOF: •INTEGREREN MEDIAWIJSHEID/WO,  DEVICES KIEZEN 4.DE CIRKEL •.. 5.MEANDER •.. 6.DR BOS •..

4 NIEUWE MAATSCHAPPIJ 21 ST CENT SKILLS; … MAAK IETS … BEDENK IETS … WERK SAMEN BINNEN DIGITALE CONTEXT

5 Hoe = Onderzoeken Ontwerpen Publiceren WO Ict-rijke leeromgeving Wat = kerndoelen GOED ONDERWIJS: ICT-RIJK EN MEDIAWIJS DUS …

6 DRIE LIJNEN 1.DIDACTIEK: KOMEN TOT GOED ONDERWIJS: ICT-RIJK EN MEDIAWIJS 2.TECHNIEK EN DESKUNDIGHEID DIE DAARBIJ HOORT 3.COLLEGA’S EN VERBREDING

7 WAT ZIJN DE CONCRETE VRAGEN DIE LEIDEN TOT GOED ONDERWIJS: ICT-RIJK EN MEDIAWIJS •Hoe kom je tot een ‘eenheid’? In combinatie met de leerlijnen en kerndoelen/ methode? •Wat is een goede ict-rijke start? En vervolg? •Hoe kom ik tot goede onderzoeksvragen bij kinderen? •Hoe kom ik tot een goede ict-rijke presentatie? •Hoe weet ik wat ze geleerd hebben (doelen leerlijnen) ?

8 EN VERVOLGENS •WELKE TECHNIEK HEB IK DAARBIJ NODIG? •SOFTWARE EN HARDWARE •WELKE DESKUNDIGHEID VEREIST DAT VOOR MIJ EN DE COLLEGA’S? •EN HOE DOE IK DAT DAN?

9 Proces van goed onderwijs: WO - ICT-rijk en mediawijs ActiviteitTijdWat Start Introductie van het onderwerp (breed) Een les Een (kleine) Week Doelen vertellen Verkennen, motiveren, voorkennis, Lesjes geven! enthousiasmeren Onderzoeksvragen Ontwerpvoorstel Eind startweek Een / twee bijeenkomsten Vragen klusteren Kinderen kiezen, Sturen Bespreken waar ontwerp aan moet voldoen UitvoerenEen (kleine) weekFocus bepalen Grenzen, Testen, Verdiepen, Aanpassen, Regelmatig presenteren, critique, verbeteren EindpresentatieEnkele dagenAfronden, Voorbereiden presentatie Organisatie presentatie Evaluatie van het geheel Bespreken met de collega’s Bijeenkomst (per bouw)Reflectie en voorbereiden volgende cyclus

10 DOORLOOP WatResultaat eind vd stapICT toepassing stap11 en 2. Intro thema, verwonderen, lesgeven! Voorkennis, uitdagen, Ideeën opperen, Discussie Het thema en de begrenzing hiervan is duidelijk voor de kinderen Bubble us, MindmeisterBubble us, Mindmeister, Answergarden Filmpjes stap21.Onderzoeksvragen opzetten, groeperen 2. Opzetten van het onderzoek Onderzoeksvragen Verdeeld over (groepen) kinderen Start onderzoek, plan van aanpak Linoit, Socrative, … stap31.Leerlingen werken aan het onderzoek. 2. Ontwerpvoorstel met eisen Product specificatie, criteria passend bij onderzoek Google, wiki, blogwiki blog Wordle, stap4Vervolg Testen, bijstellen, critique, reflectie Onderzoek Doelen verfijnen id stap5Verslag Presenteren Presentatie, Lessons learned, reflectie Prezi, Glogster,Glogster Powerpoint,.. stap6Portfolio aanleggen Afstemmen met doelen Extra losse lessen Portfolio / rapportage / observatie Reflectie voorbereiden

11 HOE KOM JE TOT EEN THEMA, PROBLEEM, EENHEID? •INSPIRATIE: Gebruik je methode, elkaar, de kinderen •IPC Nederland, OGO, projecten KennisnetIPC Nederland •Thema heen en weer koppelen aan leerlijn en doelen

12 HTTP://ANSWERGARDEN.CH/VIEW/72491 HOE KUN JE BEGINNEN? HOE PRIKKEL JE VOORKENNIS?

13 HOE KOM JE TOT EEN GOEDE ONDERZOEKSVRAAG (BIJ KINDEREN)

14 BEGIN MET VERWONDERING!

15 ONTWIKKEL ‘DENKTAAL’ IN DE KLAS

16 EEN KIST, WEBSITE OF DOOS VOOR VERWONDEREN EN VRAGEN

17 WAT IS VOLGENS JOU EEN GOEDE ONDERZOEKSVRAAG?

18 •HTTP://LINOIT.COM/USERS/ELLEKEVERWAIJEN/CANVASES/SPOHTTP://LINOIT.COM/USERS/ELLEKEVERWAIJEN/CANVASES/SPO

19 HULPLIJNEN o ‘HOE‘- VRAGEN o ‘WAT GEBEURT ER ALS’- VRAGEN o ‘STEL JE VOOR DAT’-VRAGEN o ‘IS HET ZO DAT’-VRAGEN

20 HOE WEET IK WAT ZE GELEERD HEBBEN (DOELEN LEERLIJNEN). •ONDERZOEK LATEN DOEN, BEGELEIDEN EN OBSERVEREN •PRESENTATIE CRITERIA •REGISTREREN, PORTFOLIO, ADMINISTRATIE. :

21  Kies een eenheid? Koppel aan leerlijn (zie wiki) en doelen (taxonomie)  Bedenk een start? Probeer uit: ict-toepassing.  Bedenk hoe je kinderen organiseert rond vragenstellen, onderzoek. Didactiek, werkwijze. ICT  Maak de cyclus compleet om uit te voeren.  Probeer het zelf uit, onderling, voor collega’s …  Wat heb je /je collega nodig? ICT, didactisch repertoire  Conclusies voor techniek? Aan de slag; bereid of bedenk een cyclus voor voor jezelf en/of collega’s

22 TERUGKOPPELING (DIRECT TE GEBRUIKEN VOOR 26 NOVEMBER)

23 VOLGENDE KEER •INTRO ELLEKE •UITWISSELEN MET ICT-ONDERWIJS-SPECIALISTEN •VERDER WERKEN AAN ONZE PLANNEN

24 Elleke Verwaijen E.Verwaijen@aps.Nl 06-12949485 EN WEET JE NOG? … VRAGEN ZIJN ALTIJD WELKOM!


Download ppt "ICT-rijk leren … ? Mediawijs?. WAT GAAN WE VANDAAG DOEN? •Input •Uitwisselen •Voorbereiden 26 november •…"

Verwante presentaties


Ads door Google