De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Jongens, vandaag krijgen we les van een professional!” Wetenschappelijk onderzoek op een middelbare school Amber Walraven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Jongens, vandaag krijgen we les van een professional!” Wetenschappelijk onderzoek op een middelbare school Amber Walraven."— Transcript van de presentatie:

1 “Jongens, vandaag krijgen we les van een professional!” Wetenschappelijk onderzoek op een middelbare school Amber Walraven

2 Inhoud Onderzoeksvoorstel Ontwerp Uitvoering Aandachtspunten

3 Onderzoeksvoorstel (1) titel Transfer Complexe cognitieve vaardigheden Ontwerprichtlijnen Leeromgevingen Als we er voor willen zorgen dat leerlingen bepaalde vaardigheden in meerdere contexten gaan gebruiken, hoe moet de leeromgeving er dan uit zien?

4 Onderzoeksvoorstel (2) vaardigheden  Leerling verantwoordelijk voor eigen leren  Zelf kennis construeren  Veelvuldig gebruik van Internet  Beoordelen en selecteren van informatie van Internet

5 Onderzoeksopzet (3) Onderzoeksvragen 1.Is het mogelijk samen met docenten verschillende trainingen voor complexe cognitieve vaardigheden te ontwerpen? 2.Hoe voeren docenten die trainingen uit? 3. Hoe gebruiken leerlingen wat ze in die trainingen geleerd hebben bij het oplossen van informatieproblemen? 4. Wat zeggen deze resultaten (2 en 3) over de uitvoerbaarheid en effectiviteit van de trainingen? 5. Hoe kunnen die bevindingen gebruikt worden bij het herontwerpen en verbeteren van de trainingen?

6 Onderzoeksopzet (4) Experimenten  Studie 1: Welke criteria hanteren leerlingen en docenten?  Studie 2: Ontwerp en uitvoering van twee trainingen  Studie 3: Herontwerp en uitvoering

7 Ontwerp  4 Docenten geschiedenis  3 scholen  3 gezamenlijke sessies  2 ontwerpteams

8 Uitvoering  15 reguliere geschiedenis lessen  3 scholen  Docenten geven lessen  Onderzoeker observeert

9

10 Aandachtspunten (1) Medewerking verkrijgen  Wees je er van bewust dat je afhankelijk bent van de meewerkende scholen  Zorg voor goedkeuring directie  Geef aan welke voordelen er voor de docenten en de school aan zitten  Budget voor betalen docenten  Zorg voor enthousiaste docenten (vrijwillige deelname)

11 Aandachtspunten (2) Samenwerking  Docenten hebben behoefte aan leiding  Vat afspraken samen  Verzeker jezelf ervan dat de docenten en jij op één lijn zitten  Blijf motiveren  Houd er rekening mee dat deadlines niet altijd gehaald worden

12 Aandachtspunten (3) Uitvoering  Stel jezelf voor in de klas  Houd rekening met plotselinge roosterwijzigingen, lesuitval  Lessen pakken anders uit  Leerlingen verzetten zich of gedragen zich anders dan normaal  Docenten voeren lessen niet volgens plan uit

13 Aandachtspunten (4) Dataverzameling  Maak duidelijke afspraken over locatie en tijd  Zorg voor een namenlijst  Noteer tijdens observaties alles, en werk notities meteen uit  Bereid je voor op vragen van leerlingen  Wanhoop nooit, alles wat je tegenkomt is nuttig!

14

15 Aandachtspunten (5) Terugkoppeling  Houd de directie op de hoogte  Laat jezelf zien in de scholen  Vraag je docenten collega’s te informeren, of schrijf een artikel voor het schoolblad  Bedank leerlingen en docenten met iets leuks

16 Vragen? Amber.Walraven@ou.nl


Download ppt "“Jongens, vandaag krijgen we les van een professional!” Wetenschappelijk onderzoek op een middelbare school Amber Walraven."

Verwante presentaties


Ads door Google