De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het profielwerkstuk Hoe maak je dat ?. Doel •Afstudeeropdracht •Leerstof uitdiepen •Eén groot vak (min 440 slu)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het profielwerkstuk Hoe maak je dat ?. Doel •Afstudeeropdracht •Leerstof uitdiepen •Eén groot vak (min 440 slu)"— Transcript van de presentatie:

1 Het profielwerkstuk Hoe maak je dat ?

2 Doel •Afstudeeropdracht •Leerstof uitdiepen •Eén groot vak (min 440 slu)

3 Eisen •Overheid: –Cijfer: minimaal een 4 –telt mee in combinatievak met maatschappijleer •‘t Groen -Mondelinge presentatie met filmpje

4 Onderwerp Breed: Het Broeikaseffect Smal Biomassa in benzine

5 Onderwerp Breed: WO II Smal: Eva Braun

6 Onderwerp Breed: Vincent van Gogh Smal: De Aardappeleters

7 Wat maak je ? •Literatuurstudie •Eigen enquête •Technisch ontwerp •Schilderij •Experiment bij BiNaSk •Maquette •Buitenschoolse project •Enz…

8 Aanpak •Stap 1: Oriëntatie en keuze •Stap 2: Onderzoeksfase •Stap 3: Verslag schrijven •Stap 4: Presentatie

9 Stap 1: Oriëntatie en keuze •Partners: groepje? •Vak: (selectie door school) •Onderwerp (voorstel docent?) •Afbakening: smal •Onderzoeksvragen formuleren •Hypothesen opstellen •Plan van aanpak •(Bronnen selecteren)

10 Plan van aanpak •Wie doet wat wanneer ? •Hoeveel tijd kost dat ? •Onderzoeksplan •Tijdplan

11 Gesprekken •1 e gesprek –onderwerp en onderzoeksvragen bepalen in overleg met docent –plan van aanpak maken •2e gesprek: –plan van aanpak inleveren –bronnen meenemen •3e gesprek: –bronnen meenemen –geschreven tekst –logboek

12 Stap 2: Onderzoeksfase •Onderzoek uitvoeren - teksten lezen en verwerken - experimenten opzetten en uitvoeren - enquête maken, afnemen en verwerken - enz….

13 Stap 3: Verslag schrijven •Voorlopige versie - oriëntatie op publiek: voor wie is het - voorkennis van publiek - doel van informatie •Definitieve versie

14 Schriftelijk verslag •Titelpagina •Inhoud •Inleiding •Hoofdtekst –ca 15 kantjes per persoon zonder figuren •Nabeschouwing •Samenvatting •Literatuurlijst •Logboek •Bijlagen

15 Het Logboek •Bijhouden wat je gedaan hebt: wanneer, hoelang: totaal ca 80 uur! •Commentaar op verwerking •Vergelijk met plan van aanpak •Vragen: - Hoe verliep de samenwerking? - Haalde je de deadlines? - Waar liep je vast?

16 Stap 4: Presentatie •Presentatie voor medeleerlingen en ouders/andere belangstellenden •20 minuten + vragen stellen •Duo: 30 minuten •Voorbereiding •Hulpmiddelen •Materiaal

17 Beoordeling •Proces: 35 punten •Product: 45 punten •Presentatie 20 punten

18 Proces •Vraagstelling opstellen •Plan van aanpak •Bronnenonderzoek •Begeleidingsgesprekken •Logboek •Nabeschouwing •Puntenaftrek

19 Product •Inleiding •Inhoud hoofdtekst •Samenvatting •Taalgebruik •Bronvermelding •Lay-out •Bijlagen (puntenaftrek!)

20 Presentatie •Inhoud •Filmpje •Mediagebruik •Taalgebruik •Contact met publiek –o.a. reageren op vragen

21 Puntenaftrek •Heeft een leerling op de afgesproken datum (zie verderop) de kladversie en/of de netversie nog niet ingeleverd, dan worden per werkdag 2 punten afgetrokken vanaf die afgesproken datum van inleveren. Bovendien komt de leerling dagelijks tot 17.00 uur op school om aan zijn/haar profielwerkstuk te werken. •Verschijnt een leerling niet op een begeleidingsafspraak dan worden 2 punten afgetrokken van de 100 te behalen punten. Er wordt een nieuwe begeleidingsafspraak gemaakt, waar weer dezelfde regels voor gelden.

22 Eindbeoordeling •Maximaal 100 punten  10,0 •Minimaal: 4 (afgerond) •Middelen met maatschappijleer (afgeronde hele cijfers) •Eindgemiddelde afronden op heel cijfer

23 Tijdplan: 2013 – 2014 •Uiterlijk 26 juni: 1 e gesprek met docent •27 en 28 juni: 2 e - 6 e uur werken aan PWS op school (rechtbank: dan 6 e – 9 e uur op school werken) •4, 5, 6 september: 2 e – 7 e op school werken •Voor 13 september: afspraak 2 e gesprek •Voor 27 september: afspraak 3 e gesprek •7 oktober: inleveren kladversie •11 november: inleveren definitieve versie •9 – 12 december: 19.00 – 21.00 uur: presentaties


Download ppt "Het profielwerkstuk Hoe maak je dat ?. Doel •Afstudeeropdracht •Leerstof uitdiepen •Eén groot vak (min 440 slu)"

Verwante presentaties


Ads door Google