De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting Profielwerkstuk 5 (t)VWO Dinsdag 21 mei 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting Profielwerkstuk 5 (t)VWO Dinsdag 21 mei 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Profielwerkstuk 5 (t)VWO Dinsdag 21 mei 2013

2 Programma Informatie over het PWS Informatie over het tijdpad van PWS Wat te doen voor vrijdag 7 juni… Handleiding PWS 2013-2014 + inschrijfformulier uitdelen

3 Informatie over het PWS Wat is het PWS ? Waarom nu beginnen met PWS ? Wie maken een PWS? …

4 Voorbeelden…..  Slimme vispassages  Ondernemingsplan nachtclub  Elektrotherapie  Ontwikkeling in kindertekeningen  Het imago van het KWC  Ottomaanse kunst  Bavaria  Waterkeringen in Venetië  Expositie over architectuur in Rome  Actieweek Serious Request  Oprichten nieuwe politieke partij  Moleculaire gastronomie  Luchtdrukwapen  Strafrecht en TBS  Gevaren koolmonoxide  Vrije markt in gezondheidszorg  Gispen meubelen  Slaap  Shakespeare Play  Gymnasium vanuit leerling- perspectief  ….

5 Hoe telt het PWS mee…?  PWS + Maatschappijleer + ANW = combinatiecijfer op je eindlijst  Stel: 6.4 + 6.6 + 6.6  Wordt: 6 + 7 + 7  Gemiddelde is: 6.66  Eindcijfer: 7  NB: cijfer lager dan 4 voor een van de drie vakken mag niet.

6 Informatie over tijdpad van PWS  21 meivoorlichting V5—leerlingen  week 23doorgeven groepjes + onderwerpen + begeleiders  week 24 (10-14 juni)PWS-overlegmoment 1*  week 27donderdag 4 en vrijdag 5 juli: PWS-dagen, inclusief PWS- overlegmoment 2*  week 28 (woensdag 10 juli)publicatie definitieve PWS-lijst (groepje + onderwerp + begeleider)  zomervakantie  week 37 (9-13 sep)PWS-overlegmoment 3*  week 40 (30 sep–4 okt)PWS-overlegmoment 4*  week 44donderdag 31 oktober: inleveren conceptversie**  week 47 (18-22 nov)PWS-overlegmoment 5*  week 5012 december: inleveren definitieve versie PWS (It’s Learning én papier)  week 3dinsdag 14 januari: presentatieavond PWS  week 7dinsdag 11 februari: cijfers PWS bekend * uiteraard zijn er meer overlegmomenten mogelijk, maar in deze weken is er in ieder geval overleg tussen leerlingen en begeleider; het moment van overleg wordt samen met de begeleider bepaald. ** conceptversie houdt in: de volledige tekst van het PWS is af.

7 Wat te doen voor vrijdag 7 juni?  Doorlezen handleiding PWS  Overleggen met vakdocenten over mogelijke onderwerpen  Inschrijfformulier invullen en inleveren bij BTF, uiterlijk vrijdag 7 juni  Concreet: groepje, begeleider en onderwerp aangeven  Alvast een beetje inlezen (artikelen) m.b.t. het onderwerp

8 Wat te doen op 4, 5 juli? Individuele afspraken maken met begeleiders Inlezen op onderwerp, zodat op woensdag 10 juli de definitieve PWS-lijst gemaakt kan worden Vraagstelling, onderzoeksvraag met eventuele deelvragen formuleren Stappenplan, plan van aanpak, planning maken Theorie formuleren bij eventuele uit te voeren proeven www.kb.nl

9 Tot slot….  Op school: prijs voor het beste PWS  http://www.twenteacademy.nl/wedstrijden/profielwerkstuk_wed strijd/ http://www.twenteacademy.nl/wedstrijden/profielwerkstuk_wed strijd/  www.knawonderwijsprijs.nl www.knawonderwijsprijs.nl  www.dedecaan.net (handig/vragen PWS) www.dedecaan.net  www.innovatiechallenge.nl www.innovatiechallenge.nl  www.digibattle.nl www.digibattle.nl  www.cocreatieculemborg.nl www.cocreatieculemborg.nl  www.ikonderzoekwater.nl www.ikonderzoekwater.nl  ELOS – profielwerkstukken, zie volgende dia

10 ELOS, de criteria Bijlage 1: beoordelingscriteria samenvatting werkstuk Hieronder staan de beoordelingscriteria voor de inhoud van de samenvatting en het werkstuk Havo/Vwo  Heeft het profielwerkstuk/sectorwerkstuk een internationale dimensie?  Omvat het werkstuk ten minste twee vakgebieden?  Is de probleemstelling duidelijk, van belang voor de vervolgstudie en onderzoekbaar?  Is het onderzoek/de vraagstelling origineel?  Is de methode van onderzoek/de gevolgde werkwijze adequaat voor wat betreft het verzamelen van informatie/gegevens?  Is de methode van onderzoek/de gevolgde werkwijze adequaat voor wat betreft het analyseren en verwerken van de informatie/gegevens?  Is gekozen voor een adequate wijze van presenteren van de onderzoeksresultaten?  Wordt de internationale oriëntatie van de leerling vergroot?  Bevat het werkstuk authentiek materiaal in een vreemde taal?  Is de samenvatting geschreven in een van de op school aangeboden moderne vreemde talen?  Is het onderzoek, wat betreft proces en resultaten, op een adequate manier geëvalueerd?  Geeft het onderzoek blijk van enthousiasme, nieuwsgierigheid en creativiteit?

11 Handleiding PWS 2013-2014 + inschrijfformulier uitdelen Vragen?


Download ppt "Voorlichting Profielwerkstuk 5 (t)VWO Dinsdag 21 mei 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google