De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

het profielwerkstuk 22 april 2014 Voorlichting 4-HAVO / 5-VWO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "het profielwerkstuk 22 april 2014 Voorlichting 4-HAVO / 5-VWO."— Transcript van de presentatie:

1

2 het profielwerkstuk 22 april 2014 Voorlichting 4-HAVO / 5-VWO

3 Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft het pws? Het logboek bij het pws De beoordeling van het pws Krijg ik hulp van school bij het pws? Tijdpad Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst

4 Een meesterwerk een soort bekroning van datgene wat je tot nu toe binnen het voortgezet onderwijs hebt opgedaan aan kennis en vaardigheden. Wat is een profielwerkstuk

5 In het profielwerkstuk ligt de nadruk op de algemene vaardigheden. Dit zijn: informatievaardigheden (informatie verzamelen en verwerken); onderzoeksvaardigheden en/of ontwerpvaardigheden; communicatieve of presentatievaardigheden. Wat is een profielwerkstuk

6 Het PWS is een onderdeel van je examendossier Het PWS telt mee in het combinatiecijfer op je cijferlijst bij het diploma Beoordeling mag niet lager zijn dan 4 Het belang van het pws

7 Je maakt het PWS alleen, bij uitzondering met zijn tweeën. Alleen of samen

8 Het profielwerkstuk kun je bij één of meerdere vakken maken. Het profielwerkstuk moet gaan over een onderwerp dat betrekking heeft op één van je examenvakken. Docent beslist of een onderwerp toegestaan is. Vakdocenten hebben een lijst met mogelijke onderwerpen. Onderwerpen van een pws

9 Het profielwerkstuk kan de vorm hebben van een:  schriftelijk verslag  computerpresentatie / fotoreportage  toneelstuk / muziekstuk Welke vorm heeft een pws

10 Bij PWS gaat het niet alleen om de inhoud, maar ook om het proces. Logboek is een soort dagboek: je houdt dus bij wat er 'achter de schermen' van het profielwerkstuk gebeurd is. Het logboek bij het pws

11

12 bronnen- en materialenmap Kladblaadjes met aantekeningen, Krantenknipsels, Tussentijdse resultaten van je onderzoek Overzicht van geraadpleegde boeken

13 stappenplan: hoe pak je het aan? Oriëntatie- en keuzefase (± 10 uren); Onderzoeksfase: informatie verwerven (waaronder het uitvoeren van proeven) en verwerken (± 35 uren); Schrijffase / de ontwerpfase (± 20 uren); Presentatiefase inclusief de voorbereiding van de presentatie (± 15 uren).

14 Werkstuk (schriftelijk) Titelblad Voorwoord (niet verplicht) Lengte van het werkstuk is minimaal 15 pagina’s tekst (VWO) en 12 pagina ’s tekst (HAVO) Times New Roman 12; exclusief illustraties. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstukken Conclusie Literatuuropgave. Mogelijke bijlagen

15 Beoordeling van het pws (theoretisch) Onderzoeksplan Plan van aanpak Verzamelde gegevens (informatiebronnen) Kwaliteit van het logboek

16 Beoordeling van het pws Onderzoek Gegevens(verwerking) Conclusie Mate van zelfstandigheid Inzet Bronvermelding Beoordeling presentatie (1-20)

17 Begeleidend docent Handleiding ( ook op de website) Instructiemiddag “probleemstelling” Schrijfmiddag Training presenteren Hulp van school bij pws

18 TijdstipOnderdeel 22 april 2014Voorlichtingsbijeenkomst in de aula 16 mei 2014 Uiterste inleverdatum PWS form ulier(1 e en 2 e keuze). Inleveren bij mevr. vd Leer (200)/mevr. Prooij (SIC) 6 juni 2014Def. vaststelling vak waarin PWS wordt gemaakt 2 sept 2014 Instructiemiddag over schrijven van probleemstelling Exacte vakken/Talen/Maatschappijvakken/Tekenen, Handvaardigheid Week 36 ( 1-5 sept) Inleveren probleemstelling en hoofdstukindeling bij begeleidend docent. Week 37 ( 8-12 sept) Gesprek met docent over deelvragen en hoofdstukindeling. In deze week probleemstelling klaar (en dus goedgekeurd door je begeleider). Week 40 (29sept-3 okt)Voortgangsgesprek met docent Week 42 (13-17 okt)Schrijfmiddag/Training profielwerkstuk Havo en Vwo Week 46 (10-14 nov)Inleveren eerste hoofdstukken PWS Week 6 (2-6 febr)PWS inleveren bij begeleidend docent en schoolleiding februari 2015Training presenteren Havo en Vwo 2 maart 2015Def. versie PWS afgerond 16 maart 2015Beoordeling PWS afgerond 26 maart 2015Presentatieavond PWS

19 Belangrijke data: Vóór 16 mei keuzeformulier voor gewenste begeleider en onderwerp inleveren bij de schoolleiding. Vóór 5 september je ‘probleemstelling en plan van aanpak’ inleveren en met je begeleidend docent bespreken. Vóór 14 november de eerste hoofdstukken inleveren en met je begeleidend docent bespreken. Uiterlijk 6 februari je profielwerkstuk ter beoordeling inleveren bij je begeleidend docent en de schoolleiding. Uiterlijk één week vóór de presentatieavond je profielwerkstuk mondeling presenteren tijdens een les van de begeleidend docent.

20 Het niet op tijd inleveren betekent per onderdeel 5 punten in mindering op de totale beoordeling ( max. 100 punten).

21 Veel plezier en succes met je profielwerkstuk! (boekje en formulier meenemen!) Tot slot

22 Bedankt voor jullie aandacht Heb je nog vragen?


Download ppt "het profielwerkstuk 22 april 2014 Voorlichting 4-HAVO / 5-VWO."

Verwante presentaties


Ads door Google