De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het doen van onderzoek in klas 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het doen van onderzoek in klas 4"— Transcript van de presentatie:

1 Het doen van onderzoek in klas 4
Het sectorwerkstuk Het doen van onderzoek in klas 4

2 Wat is het sectorwerkstuk?
Een verslag van een door jou gedaan onderzoek Dat te maken heeft met de door jou gekozen sector En dat dus te maken heeft met jouw vervolgopleiding en/of toekomstig beroep

3 Wettelijke eisen Je moet minimaal 20 uur aan je werkstuk gewerkt hebben, waarvan de helft in schooltijd Zowel het product (wat is het resultaat) als het proces (hoe is het gegaan) worden beoordeeld Je krijgt geen diploma bij onvoldoende beoordeling

4 Eisen op de Sint Jorisschool
Je maakt een werkstuk van minimaal 10 en maximaal 15 A4’tjes (in een gangbaar lettertype, met gangbare lettergrootte en exclusief illustraties) Je gebruikt eigen woorden Je houdt een interview of enquête Je sluit af met een mondelinge presentatie

5 Wat moet je bijhouden? Een documentatiemap Een stappenplan

6 Wat is een documentatiemap?
Een map waarin je voor jouw onderzoek belangrijke info bewaart zoals: Krantenknipsels Kopietjes van stukken tekst uit een boek of van een internetsite Kladversie van je interview Video/dvd/cd Adressen van sites Illustraties En andere voor jou belangrijke info

7 Wat is een stappenplan? Een stappenplan is een plan waarin je aangeeft welke stap je het eerst doet, welke stap daarop volgt, welke stap daarna komt enz. Waarom dit plan? Je houdt voor jezelf overzicht Je begeleiders controleren jou regelmatig Je kunt dus nooit een helemaal verkeerd werkstuk maken

8 Beoordelingen Tussentijdse beoordeling Eindbeoordeling verslag
Beoordeling mondelinge presentatie

9 Tussentijdse beoordeling
Vindt plaats m.b.v. het stappenplan Door je begeleidende vakdocent Bij een onvoldoende onderdeel: geen aftekening, onderdeel eerst opnieuw en voldoende uitwerken

10 Eindbeoordeling verslag
Inhoud van je verslag, je eindproduct, wordt beoordeeld door vakdocent Vormgeving en taalgebruik worden beoordeeld door je docent Nederlands Je verslag moet voldoende zijn (vanaf 60 punten) of goed (vanaf 80 punten) Waardering (en de titel) komen op je diploma Je hebt het recht en de plicht om te herkansen bij een onvoldoende

11 Beoordeling presentatie
Door je vakdocent en je docent Nederlands Is als praktische opdracht onderdeel van het PTA van het vak Nederlands

12 Tijdplanning Introductie in oktober Aan de slag tot februari
Inleveren verslag uiterlijk maandag 10 maart 2014 Afronding presentatie en herkansing uiterlijk vrijdag 28 maart 2014

13 Opbouw sectorwerkstuk
Titelblad Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Afsluiting Bronvermelding

14 Titelblad Titel van je werkstuk Je naam en klas De inleverdatum

15 Inhoudsopgave Vermelding hoofdstukken en deelhoofdstukken
Nummering bladzijdes

16 Inleiding Keuze van je onderwerp: wat en waarom
Je hoofdvraag en deelvragen De relatie vervolgopleiding en/of beroep Het verzamelen van informatie De opzet van je werkstuk: wat wordt wanneer besproken Alleen of samen?

17 Hoofdstuk 1, 2, 3 en 4 Per hoofdstuk beschrijven van het onderzochte
Handige indeling: deelvraag per hoofdstuk Interview is wezenlijk onderzoek, geen bijlage, dus ook een apart hoofdstuk Elk hoofdstuk afsluiten met conclusie van deelvraag

18 Afsluiting Je eindconclusie Toelichting op je eindconclusie
Evaluatie van je verslag – het product Evaluatie van hoe het gegaan is - proces

19 Bronvermelding Correcte vermelding van alle gebruikte bronnen
Bronnen: krantenartikelen, internetsites, cd’s/dvd’s/video’s, geïnterviewde persoon, gedeeltes uit boeken, brochures e.d.

20 Kortom Onderzoek m.b.v. diverse bronnen
Bijhouden van documentatiemap en stappenplan Enquête of interview verplicht 10 tot 15 pagina’s tekst (exclusief illustraties) in eigen woorden met een duidelijke en logische opbouw Evaluatie van zowel product als proces Mondelinge presentatie 28 maart 2014 alle onderdelen helemaal afgerond


Download ppt "Het doen van onderzoek in klas 4"

Verwante presentaties


Ads door Google