De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het sectorwerkstuk Het doen van onderzoek in klas 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het sectorwerkstuk Het doen van onderzoek in klas 4."— Transcript van de presentatie:

1 Het sectorwerkstuk Het doen van onderzoek in klas 4

2 Wat is het sectorwerkstuk?  Een verslag van een door jou gedaan onderzoek  Dat te maken heeft met de door jou gekozen sector  En dat dus te maken heeft met jouw vervolgopleiding en/of toekomstig beroep

3 Wettelijke eisen  Je moet minimaal 20 uur aan je werkstuk gewerkt hebben, waarvan de helft in schooltijd  Zowel het product (wat is het resultaat) als het proces (hoe is het gegaan) worden beoordeeld  Je krijgt geen diploma bij onvoldoende beoordeling

4 Eisen op de Sint Jorisschool  Je maakt een werkstuk van minimaal 10 en maximaal 15 A4’tjes (in een gangbaar lettertype, met gangbare lettergrootte en exclusief illustraties)  Je gebruikt eigen woorden  Je houdt een interview of enquête  Je sluit af met een mondelinge presentatie

5 Wat moet je bijhouden?  Een documentatiemap  Een stappenplan

6 Wat is een documentatiemap?  Een map waarin je voor jouw onderzoek belangrijke info bewaart zoals:  Krantenknipsels  Kopietjes van stukken tekst uit een boek of van een internetsite  Kladversie van je interview  Video/dvd/cd  Adressen van sites  Illustraties  En andere voor jou belangrijke info

7 Wat is een stappenplan?  Een stappenplan is een plan waarin je aangeeft welke stap je het eerst doet, welke stap daarop volgt, welke stap daarna komt enz. Waarom dit plan?  Je houdt voor jezelf overzicht  Je begeleiders controleren jou regelmatig  Je kunt dus nooit een helemaal verkeerd werkstuk maken

8 Beoordelingen  Tussentijdse beoordeling  Eindbeoordeling verslag  Beoordeling mondelinge presentatie

9 Tussentijdse beoordeling  Vindt plaats m.b.v. het stappenplan  Door je begeleidende vakdocent  Bij een onvoldoende onderdeel: geen aftekening, onderdeel eerst opnieuw en voldoende uitwerken

10 Eindbeoordeling verslag  Inhoud van je verslag, je eindproduct, wordt beoordeeld door vakdocent  Vormgeving en taalgebruik worden beoordeeld door je docent Nederlands  Je verslag moet voldoende zijn (vanaf 60 punten) of goed (vanaf 80 punten)  Waardering (en de titel) komen op je diploma  Je hebt het recht en de plicht om te herkansen bij een onvoldoende

11 Beoordeling presentatie  Door je vakdocent en je docent Nederlands  Is als praktische opdracht onderdeel van het PTA van het vak Nederlands

12 Tijdplanning  Introductie in oktober  Aan de slag tot februari  Inleveren verslag uiterlijk maandag 10 maart 2014  Afronding presentatie en herkansing uiterlijk vrijdag 28 maart 2014

13 Opbouw sectorwerkstuk  Titelblad  Inhoudsopgave  Inleiding  Hoofdstuk 1  Hoofdstuk 2  Hoofdstuk 3  Hoofdstuk 4  Afsluiting  Bronvermelding

14 Titelblad  Titel van je werkstuk  Je naam en klas  De inleverdatum

15 Inhoudsopgave  Vermelding hoofdstukken en deelhoofdstukken  Nummering bladzijdes

16 Inleiding  Keuze van je onderwerp: wat en waarom  Je hoofdvraag en deelvragen  De relatie vervolgopleiding en/of beroep  Het verzamelen van informatie  De opzet van je werkstuk: wat wordt wanneer besproken  Alleen of samen?

17 Hoofdstuk 1, 2, 3 en 4  Per hoofdstuk beschrijven van het onderzochte  Handige indeling: deelvraag per hoofdstuk  Interview is wezenlijk onderzoek, geen bijlage, dus ook een apart hoofdstuk  Elk hoofdstuk afsluiten met conclusie van deelvraag

18 Afsluiting  Je eindconclusie  Toelichting op je eindconclusie  Evaluatie van je verslag – het product  Evaluatie van hoe het gegaan is - proces

19 Bronvermelding  Correcte vermelding van alle gebruikte bronnen  Bronnen: krantenartikelen, internetsites, cd’s/dvd’s/video’s, geïnterviewde persoon, gedeeltes uit boeken, brochures e.d.

20 Kortom  Onderzoek m.b.v. diverse bronnen  Bijhouden van documentatiemap en stappenplan  Enquête of interview verplicht  10 tot 15 pagina’s tekst (exclusief illustraties) in eigen woorden met een duidelijke en logische opbouw  Evaluatie van zowel product als proces  Mondelinge presentatie  28 maart 2014 alle onderdelen helemaal afgerond


Download ppt "Het sectorwerkstuk Het doen van onderzoek in klas 4."

Verwante presentaties


Ads door Google