De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handreikingen Voor de C-kandidaat. Onderzoeksverslag Opzet verslag: 1. omslag; 2. titelblad; 3. samenvatting; 4. inhoudsopgave; 5. inleiding; 6. kern;

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handreikingen Voor de C-kandidaat. Onderzoeksverslag Opzet verslag: 1. omslag; 2. titelblad; 3. samenvatting; 4. inhoudsopgave; 5. inleiding; 6. kern;"— Transcript van de presentatie:

1 Handreikingen Voor de C-kandidaat

2 Onderzoeksverslag Opzet verslag: 1. omslag; 2. titelblad; 3. samenvatting; 4. inhoudsopgave; 5. inleiding; 6. kern; 7. slot (conclusie en aanbevelingen); 8. bronvermelding 9. bijlage(n) 2

3 1. Omslag titel van het verslag de naam van de schrijver (evt. ondertitel, naam bedrijf, datum) Zorg ervoor dat het verslag er aantrekkelijk uitziet door bijv. een mooie afbeelding (gerelateerd aan onderwerp) 3

4 4 2. Titelblad op oneven pagina (niet op de achterkant!) herhaal de titel vermeld evt. een ondertitel kader waarin verslag geschreven is (onderzoeksopdacht in het kader van Operator C opleiding) de naam van de schrijver de naam van de opdrachtgever/ stagebegeleider de datum (of tijdsbestek) status (concept, vertrouwelijk)

5 5 3. Samenvatting MAXIMAAL 1 pagina lang is bedoeld voor de haastige, algemene lezer representatief voor hele verslag (inclusief conclusies!) geen concrete verwijzingen geen begrippen/symbolen/afkortingen gebruiken die pas in hoofdtekst gedefineerd worden

6 6 4. Inhoudsopgave is met eventueel behulp van Word automatisch te genereren

7 7 5. Inleiding (waarom, wat en hoe) Aanleiding (reden voor keus van dit onderwerp) probleemstelling = probleem beschrijven Werkwijze (hoe ben je te werk gegaan)

8 8 6. Kern van het verslag Dit is de hoofdmoot van je verslag (ongeveer 80%) Zorg voor een goede verdeling in hoofdstukken en alinea’s. zakelijke en informatieve schrijfstijl duidelijk en helder formuleren

9 9 6. Kern van het verslag Het verslag wordt gelezen door de externe examinator. Zorg ervoor dat: het verslag goed leesbaar is: lettertype gewone tekst niet kleiner dan 10-11 pnt. het verslag goed ingedeeld is in hoofdstukken en alinea’s “geen” spelfouten bevat

10 10 7. Slot: conclusies en aanbevelingen Resultaten zijn onderzoeksuitkomsten: ze beantwoorden de kern- of deelvragen. Conclusies zijn oordelende uitspraken over de betekenis van de resultaten. (Conclusies overkoepelen de resultaten.)

11 11 7. Slot Dit is het belangrijkste deel van je onderzoeksverslag. (Vaak wordt dit als eerste gelezen en beslist de lezer daarna pas of hij het de moeite waard vindt om ook de rest te lezen.) In de conclusie wordt de hoofdvraag beantwoord. puntsgewijs of in onderscheiden alinea’s moeten logisch aansluiten op de hoofdtekst voldoende nauwkeurig zijn

12 12 7. Slot Aanbevelingen: Hierin horen wensen of adviezen voor bijv een vervolgonderzoek of voor een verbetering van de huidige situatie. Zij moeten concreet uitvoerbaar zijn en aansluiten bij de conclusies.

13 13 8. Bronvermelding / literatuurlijst Vermeld duidelijk de herkomst van je de informatie, dan kan er achteraf geen misverstand over zijn.

14 14 9. Bijlage(n) De data, die de basis vormen voor het verrichtte onderzoek, kunnen hierin duidelijk en overzichtelijk worden weergegeven. Op deze manier verstoren zijn niet de tekst en kunnen zij altijd worden nageslagen. Naar alle bijlagen moet in de hoofdtekst verwezen worden met nummer en pagina!

15 15 Lay-out: zorg voor voldoende linkermarge (ivm inbinden) lettergrootte standaard 11 pnt regelafstand 1 of 1,5 begin ieder nieuw hoofdstuk op een nieuwe pagina inhoudsopgave: (samenvatting, literatuurlijst en bijlage worden niet in de nummering meegenomen)

16 16 Lay-out: Maak optimaal gebruik van WORD: Gebruik opmaakprofielen, automatische nummering, automatische inhoudsopgave maken etc.

17 17 Controlelijst verslag  Omslag in orde;  Titelblad in orde  Samenvatting in orde;  Inhoudsopgave in orde;  Inleiding in orde;  Kern in orde;  Conclusie (en aanbevelingen) in orde  Bronvermelding in orde  Bijlage(n) in orde  Tabellen en figuren in orde  Lay-out in orde


Download ppt "Handreikingen Voor de C-kandidaat. Onderzoeksverslag Opzet verslag: 1. omslag; 2. titelblad; 3. samenvatting; 4. inhoudsopgave; 5. inleiding; 6. kern;"

Verwante presentaties


Ads door Google