De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uw persoonlijke visitekaartjes

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uw persoonlijke visitekaartjes"— Transcript van de presentatie:

1 Uw persoonlijke visitekaartjes
Rapporten en websites Uw persoonlijke visitekaartjes Benadruk bij deze dia dat je jezelf professioneel kunt profileren met fraaie rapporten en websites. Benadruk ook dat een goede inhoud die slecht is verpakt weinig waardering bij je publiek zal oogsten. Inhoude en verpakking kunnen niet los gezien worden. Werkgevers zitten niet bepaald op rammelende rapporten en slechte websites te wachten. Wim Hoogland & Roel Dik

2 Basiscommunicatie Publiekgerichtheid Verplaatsen in Afstemmen E=K*A
Pretesten Feedback genereren Benadruk hier dat publiekgerichtheid een toverwoord is in communicatie. Het publiek heeft altijd gelijk! De formule staat voor Effectiviteit=Kwaliteit (opbouw, vormgeving en taalgebruik), maar voor ook uit Aanvaarding en Acceptatie. Regelmatig pretesten zorgt er van zelf voor dat uw rapporten en websites publiekgericht worden. Sta open voor kritiek!

3 Keuze van het juiste kanaal binnen een organsiatie:
Memo Notitie Rapport Poster Prikbord Gespreksverslag Website Vergadering Bijeenkomst Tweegesprek Telefoon Fax Internet / intranet Video-conferencing Wanneer kies je welk kanaal? Stem die keuze af op doel en doelgroep. Een rapport is geschikt om zorgvuldig ingewikkelde informatie toegankelijk te maken. Met een websiet kan veel meer. Met een website kunt u meerdere doelen realiseren, zoals enthousiasmeren en aanzetten tot een reactie.

4 De opdracht Individueel werkstuk Centrale vraag Drie actuele bronnen
Afgebakend probleem Nadruk op financiële aspect Deze week af, twee weken later puntjes op de i 3 afspraken: verdeeld over de week 2 ect’s = 56 uur, specificeren in bijlage Dit is een voorbeelddia waarin u uw eigen opdracht kunt verwerken. Dit is een opdracht voor studenten Bedrijfseconomie om een professioneel werkstuk te maken over een onderwerp naar keuze binnen het eigen vakgebied.

5 Rapport over Rapporteren
Voorbeeldrapport Aanwijzingen per onderdeel Bijlagen Raamwerken op de website Voorbeelden en oefeningen op de website Website bij boek: Deze dia kunt u gebruiken bij een toelichting op het boek en de daarbij horende website.

6 Aandachtsgebieden Opbouw en structuur Vormgeving Taalgebruik
De drie aandachtspunten bij rapporteren. Worden in de dia’s hierna besproken. Benadruk dat rapporteren een simpel vak is en dat je er alleen maar voor hoeft te zorgen dat je aan de eisen uit het boek voldoet. Dat moet wel erg zorgvuldig gebeuren, omdat het verschil tussen een matig en een professioneel rapport zit in de details.

7 Opbouw en structuur Gebruik de vaste structuren uit bijlage II
Probleemstructuur Wat is het probleem? Waarom is het een probleem? Wat zijn de oorzaken? Wat is ertegen te doen? Bespreek kort het hoofdstuk opbouw uit het boek en de vaste structuren uit bijlage 2. Benadruk dat de vaste structuren kunnen worden gebruikt voor de opbouw van een rapport, de hoofdstukken, de paragrafen of teksten binnen een hoofdstuk.

8 Ontwerpstructuur Waartoe dient het? Aan welke eisen moet het voldoen?
Welke middelen worden gekozen? Hoe ziet het ontwerp eruit? Wat is de waarde van het ontwerp? Geef een voorbeeld bij deze opbouw. Bijvoorbeeld het ontwerp voor nieuw beleid of een technisch ontwerp.

9 Maatregelstructuur Wat is de maatregel precies?
Waarom is de maatregel nodig? Hoe wordt de maatregel uitgevoerd? Wat zijn de effecten? Geef ook hier een voorbeeld van hoe je een rapport, hoofdstuk of tekst volgens een vaste structuur kunt opbouwen.

10 Vormgeving Typografie Lay out Omslag Bladspiegel
Figuren, tabellen en afbeeldingen Benadruk dat een rapport ook een visitekaartje van de schrijver is. Zorg ervoor dat ook in dit opzicht de lezer enthousiast is. Zorg voor een luchtige bladspiegel. Met een minimum aan middelen een maximum aan inhoudelijk informatie overdragen. Verwerk de figuren volgens de eisen uit het boek. Gebruik het raamwerk op de website. Daar staan al veel zaken goed ingesteld.

11 Taalgebruik Schrijven is een creatief proces. Schrijf zonder teveel na te denken. Daarna optimaliseren in rondes: Maak de tekst concreter en bondiger Gebruik voorbeelden Gebruik korte zinnen Gebruik functionele opsommingen Alinea’s d.m.v. witregel Tekst afwisselen met afbeeldingen Gebruik spelling- en grammaticacontrole!!! Pretesten, vraag commentaar Neem de voor zichzelf sprekende punten door en bespreek de voorbeelden uit het hoofdstuk uit het boek.

12 Inleiding Wat (onderwerp / probleemstelling)
Waarom (doel, belang, nut van onderwerp / probleemstelling) Hoe (Aanpak / werkwijze, wat kan de lezer achtereenvolgens verwachten?) Voorzie de theorie van een concreet voorbeeld.

13 Werk Rapporteren 1 + 1 = 3 Tijd Geld Inleiding Wat 2 Aaaaa Waarom
2.1 Bbbb 2.2 Cccc 3 Ddddd 3.1 Eeee 3.2 Fffff 4 Conclusie Wat Waarom Hoe Benadruk het belang van het vanaf het begin van het project starten met rapporteren. Denk vanuit rapportagetechnische eisen na over de inhoud. Formuleer op basis van de eisen in het boek een voorlopige inleiding. Baseer daarop een voorlopige inhoudsopgave en geef aan wanneer wat af moet zijn. Geef aan wat de kosten zijn en wat een en ander uiteindelijk oplevert. Je hebt dan een professionele projectplanning. Vraag op het in alle onderdelen groeiende rapport regelmatig feedback. Pretesten van de inhoud en de rapportage zorgt ervoor dat het publiek uiteindelijk over het geheel enthousiast is. Werk Rapporteren

14 (Management)Samenvating
Wat en waarom uit de inleiding Puntsgewijs samenvatten van de achtereenvolgende hoofdstukken Belangrijkste conclusies Is een optioneel onderdeel. Is in een afstudeerwerkstuk of bedrijfsrapport vaak het eerst dat mensen lezen. Benadruk de eisen die in het boek worden behandeld.

15 Conclusies Alleen conclusies trekken die in de hoofdstukken zijn onderbouwd. Conclusies mogen daarom geen verrassingen bevatten. In de vorm van kernachtige blokken. Bij voorkeur puntsgewijs zodat de lezer in een oogopslag kan zien om hoeveel conclusies het gaat. Onderdeel conclusies moet zelfstandig te lezen zijn. Is het belangrijkste onderdeel van een rapport. Bespreek de eisen zoals die in het boek worden besproken.

16 Raamwerken Voor Word In drie talen Tips via opmerkingentekst
Juiste onderdelen Juiste volgorde Juiste marges Juiste aginanummering Zie Benadruk het belang en het gemak van het gebruik van het raamwerk. Daarin zijn al veel eisen verwerkt.

17 De website bij het boek Voorbeeldrapporten Raamwerken Oefeningen
Nuttige links Engels rapport Duits rapport Benadruk dat de website veel bruikbare informatie bevat om een nog professioneler resultaat te krijgen.

18 Webpubliceren & Digitaal portfolio
Website heeft veel voordelen Website is modern communicatiekanaal Digitaal portfolio is modern visitekaartje Praktijkvoorbeelden: Benadruk de voordelen van het moderne communicatiekanaal webpubliceren. Laat eventtueel sprekende voorbeelden zien via de link.

19 https://blackboard.hhs.nl http://blackboard.hhs.nl (intern)
Zie Keuzemodulen Webpubliceren en rapporteren Zie Discussion Board Voorbeelden Tips Vraag en antwoord Voor iedereen via Enroll toe te voegen Voorbeelddia voor bespreking van de bijbehorende course in Blackboard. Pas de dia zelf aan of delete de dia.

20 Vragen en informatie: Dank voor uw aandacht! wim.hoogland@narrare.nl
Vul hier uw eigen mailadres in.


Download ppt "Uw persoonlijke visitekaartjes"

Verwante presentaties


Ads door Google