De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

THEORIE LEESVAARDIGHEID IN BEELD. COMMUNICATIE ZENDER BOODSCHAP ONTVANGER Volgens het communicatiemodel DE SCHRIJVER DE LEZER Wat de schrijver met zijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "THEORIE LEESVAARDIGHEID IN BEELD. COMMUNICATIE ZENDER BOODSCHAP ONTVANGER Volgens het communicatiemodel DE SCHRIJVER DE LEZER Wat de schrijver met zijn."— Transcript van de presentatie:

1 THEORIE LEESVAARDIGHEID IN BEELD

2 COMMUNICATIE ZENDER BOODSCHAP ONTVANGER Volgens het communicatiemodel DE SCHRIJVER DE LEZER Wat de schrijver met zijn boodschap bij de lezer wil bereiken = het schrijfdoel

3 Schrijfdoelen Wij onderscheiden de volgende schrijfdoelen: -Amuseren(bij niet-zakelijke teksten) Je wilt met jouw tekst een lezer vermaken. -Informeren Je wilt met jouw tekst een lezer meer informatie geven over een bepaald onderwerp, zodat de lezer wat leert over dit onderwerp. -Opiniëren Je wilt met jouw tekst een lezer de kans geven zelf een mening te vormen over een bepaald onderwerp. Dit doe je door meningen van andere tegenover elkaar te zetten en de lezer verder te informeren over een bepaald onderwerp. -Overtuigen Je wilt met jouw tekst een lezer overtuigen van het standpunt dat jij in jouw tekst inneemt en met argumenten ondersteunt. -Activeren Je wilt met jouw tekst een lezer aanzetten tot handelen.

4 Meest voorkomende tekstsoorten Aan de hand van de verschillende schrijfdoelen onderscheiden we ook verschillende tekstsoorten. Hieronder de meest voorkomende tekstsoorten: Informerende tekst -Instructie Een reeks aanwijzingen; legt uit hoe de lezer iets moet doen. -Nieuwsbericht Over een actuele gebeurtenis; geeft objectieve en betrouwbare informatie. Opiniërende tekst -Recensie Een tekst waarin een recensent zijn oordeel geeft en je informeert over een onderwerp, zodat de lezer zijn mening kan vormen. -Verslag Een beschrijving van een gebeurtenis (evenement of wedstrijd). Bevat ook de mening van de schrijver over de gebeurtenis. Overtuigende tekst -Betoog Een tekst waarin een schrijver een standpunt in neemt t.o.v. een onderwerp en dit standpunt beargumenteert. -Ingezonden brief Schrijvers reageren op een gebeurtenis of tekst en geven hun beargumenteerde mening.

5 DE INDELING VAN EEN TEKST INLEIDING (EERSTE TWEE/DRIE ALINEA’S) FUNCTIES VAN DE INLEIDING: - Introduceren van het onderwerp/ aangeven wat het onderwerp is -De aandacht van de lezer trekken - Eventueel de opbouw van de tekst aangeven INLEIDING (EERSTE TWEE/DRIE ALINEA’S) FUNCTIES VAN DE INLEIDING: - Introduceren van het onderwerp/ aangeven wat het onderwerp is -De aandacht van de lezer trekken - Eventueel de opbouw van de tekst aangeven MIDDENSTUK/KERN HET MIDDENSTUK WORDT GESTRUCTUREERD DOOR: -Structurerende zinnen: aankondigende en afsluitende zinnen van alinea’s - verbanden tussen alinea’s/signaalwoorden - typografische aanwijzingen: witregels, tussenkopjes etc. MIDDENSTUK/KERN HET MIDDENSTUK WORDT GESTRUCTUREERD DOOR: -Structurerende zinnen: aankondigende en afsluitende zinnen van alinea’s - verbanden tussen alinea’s/signaalwoorden - typografische aanwijzingen: witregels, tussenkopjes etc. SLOT -Bevat vaak de hoofdgedachte - bevat soms een samenvatting, aansporing, afweging of toekomstverwachting SLOT -Bevat vaak de hoofdgedachte - bevat soms een samenvatting, aansporing, afweging of toekomstverwachting

6 VASTE TEKSTSTRUCTUREN Vraag/antwoordstructuur aspectenstructuur Verleden/heden/toekomst verklaringsstructuur ProbleemProbleem/oplossing ProbleemProbleem/oplossing Voor- en nadelen Argumentatiestructuur

7 DE ALINEA OPBOUW VAN EEN ALINEA: 1*KERNZIN (de belangrijkste zin; de zin die de hoofdgedachte van een alinea bevat) Of: een structurerende zin die het verband met een vorige alinea aangeeft 2*KERNZIN (de belangrijkste zin; de zin die de hoofdgedachte van een alinea bevat) Of: voorbeeld/ uitleg bij kernzin 3-4-etc.*Uitleg en voorbeelden bij de kernzin Laatste zin*KERNZIN (als die nog niet genoemd was)

8 TEKSTVERBANDEN OPSOMMEND TEGENSTELLEND CHRONOLOGISCH OORZAKELIJKREDENGEVEND TOELICHTEND VOORWAARDELIJKDOEL-MIDDEL TOEGEVEND SAMENVATTEND CONCLUDEREND Bij een oorzakelijk verband is er geen sprake van een keuze, terwijl bij een redengevend verband wel een keuze is. Bij een voorwaardelijk verband moet je ergens aan voldoen, wil je een doel bereiken, terwijl je bij doel- middel te maken hebt met een manier waarop je iets kunt bereiken.

9 PUBLIEK INHOUD De inhoud van een tekst is gericht op een specifiek soort lezer. PUBLICATIEPLAATS Als je voor een vakblad schrijft, schrijf je anders dan wanneer je voor en jeugdblad schrijft. TAALGEBRUIK Als je voor jongeren schrijft, schrijf met andere woorden dan voor volwassenen. Ook vakgerelateerde teksten vragen om vakwoorden LAY-OUT Flitsend en opvallend past bijvoorbeeld niet bij een tekst voor wetenschappers… TOON Voor jongeren schrijf je populairder (je, jongerenwoorden) dan bijvoorbeeld voor volwassenen (u)

10 VRAAG/ANTWOORD STRUCTUUR INLEIDING (EERSTE TWEE/DRIE ALINEA’S) VRAAG INLEIDING (EERSTE TWEE/DRIE ALINEA’S) VRAAG MIDDENSTUK/KERN ANTWOORDEN MIDDENSTUK/KERN ANTWOORDEN SLOT SAMENVATTING OF CONCLUSIE SLOT SAMENVATTING OF CONCLUSIE

11 ASPECTENSTRUCTUUR (vooral bij informatieve teksten) INLEIDING (EERSTE TWEE/DRIE ALINEA’S) AANKONDIGING ONDERWERP INLEIDING (EERSTE TWEE/DRIE ALINEA’S) AANKONDIGING ONDERWERP MIDDENSTUK/KERN DIVERSE ASPECTEN (KANTEN) VAN EEN ONDERWERP MIDDENSTUK/KERN DIVERSE ASPECTEN (KANTEN) VAN EEN ONDERWERP SLOT SAMENVATTING SLOT SAMENVATTING

12 VERLEDEN/HEDEN/TOEKOMSTSTRUCTUUR INLEIDING (EERSTE TWEE/DRIE ALINEA’S) INTRODUCTIE ONDERWERP INLEIDING (EERSTE TWEE/DRIE ALINEA’S) INTRODUCTIE ONDERWERP MIDDENSTUK/KERN SITUATIE VROEGER SITUATIE HEDEN SITUATIE TOEKOMST MIDDENSTUK/KERN SITUATIE VROEGER SITUATIE HEDEN SITUATIE TOEKOMST SLOT CONCLUSIE SLOT CONCLUSIE

13 VERKLARINGSSTRUCTUUR INLEIDING (EERSTE TWEE/DRIE ALINEA’S) NOEMEN VAN EEN BEPAALD VERSCHIJNSEL INLEIDING (EERSTE TWEE/DRIE ALINEA’S) NOEMEN VAN EEN BEPAALD VERSCHIJNSEL MIDDENSTUK/KERN KENMERKEN VOORBEELDEN OORZAKEN EN GEVOLGEN MIDDENSTUK/KERN KENMERKEN VOORBEELDEN OORZAKEN EN GEVOLGEN SLOT SAMENVATTING SLOT SAMENVATTING

14 PROBLEEM/OPLOSSINGSTRUCTUUR INLEIDING (EERSTE TWEE/DRIE ALINEA’S) PROBLEEM INLEIDING (EERSTE TWEE/DRIE ALINEA’S) PROBLEEM MIDDENSTUK/KERN GEVOLGEN OORZAKEN OPLOSSINGEN MIDDENSTUK/KERN GEVOLGEN OORZAKEN OPLOSSINGEN SLOT DE BESTE OPLOSSING SLOT DE BESTE OPLOSSING

15 VOOR- EN NADELENSTRUCTUUR (BIJ BETOOG OF BESCHOUWING) INLEIDING (EERSTE TWEE/DRIE ALINEA’S) VRAAG OF STELLING INLEIDING (EERSTE TWEE/DRIE ALINEA’S) VRAAG OF STELLING MIDDENSTUK/KERN VOOR- EN NADELEN MIDDENSTUK/KERN VOOR- EN NADELEN SLOT AFWEGING OF CONCLUSIE SLOT AFWEGING OF CONCLUSIE

16 ARGUMENTATIESTRUCTUUR (BIJ BETOOG) INLEIDING (EERSTE TWEE/DRIE ALINEA’S) STELLING EN STANDPUNT INLEIDING (EERSTE TWEE/DRIE ALINEA’S) STELLING EN STANDPUNT MIDDENSTUK/KERN ARGUMENTEN VOOR DE STELLING TEGENARUMENTEN MET WEERLEGGING MIDDENSTUK/KERN ARGUMENTEN VOOR DE STELLING TEGENARUMENTEN MET WEERLEGGING SLOT HERHALING STELLING SLOT HERHALING STELLING


Download ppt "THEORIE LEESVAARDIGHEID IN BEELD. COMMUNICATIE ZENDER BOODSCHAP ONTVANGER Volgens het communicatiemodel DE SCHRIJVER DE LEZER Wat de schrijver met zijn."

Verwante presentaties


Ads door Google