De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop opstellen adviesrapport

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop opstellen adviesrapport"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop opstellen adviesrapport
Wat is een goed advies?

2 Uitgangspunten Onderdeel van het project
Oplossing wordt onderbouwd met reële argumenten De kwaliteit van de argumenten telt Bij een adviserend onderzoek staat al vast dat er een probleem is

3 Probleemstelling Voor het formuleren van de probleemstelling, beantwoord je twee vragen: Wat onderzoek je? Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd? Voor het kunnen vinden van de oplossing zal het “echte” probleem bekend moeten zijn. De probleemstelling omschrijft dit “echte” probleem. Stel: het advies leidt niet tot een oplossing. Is dan het probleem niet goed omschreven of deugt de oplossing niet?

4 Advies Aanbevelingen zijn adviezen om bepaalde acties te ondernemen
Aanbevelingen moeten uitvoerbaar en concreet zijn De opdrachtgever/klant moet kunnen begrijpen dat de aanbevelingen het probleem zullen verhelpen Advies is niet dwingend: de klant heeft altijd de vrijheid het advies op te volgen of naast zich neer te leggen

5 Opbouw adviesrapport Titelpagina Voorwoord Inhoudsopgave Samenvatting
Kern Literatuurlijst Bijlagen

6 Kern Inleiding Tussenstuk Conclusie en aanbevelingen
Aanleiding van het onderzoek = reden waarom het adviesrapport geschreven is Beschrijving van het probleem = hoofdvraag Toelichting hoe de hoofdvraag in het rapport beantwoord wordt Afbakening van het onderwerp: randvoorwaarden en uitgangspunten Tussenstuk Beschrijving van de analyse en het onderzoek. (vraag: wat is het verschil tussen analyse en onderzoek?) Conclusie en aanbevelingen Op basis van de verkregen informatie bij de analyse en het onderzoek wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag in de vorm van een advies “wat te doen”.

7 Aandachtspunten schrijven
Gebruik geen persoonlijke voornaamwoorden, met uitzondering van het voorwoord Begin elke paragraaf met een kernzin = belangrijkste informatie; de rest van de paragraaf is dan toelichting of onderbouwing. Korte zinnen Logische opbouw van het verhaal met geldige argumentatie Vermijd zinloze zinnen als “geprobeerd zal worden zoveel mogelijk te …..”. (‘proberen’ lukt altijd en ‘zoveel mogelijk’ zal achteraf pas blijken)


Download ppt "Workshop opstellen adviesrapport"

Verwante presentaties


Ads door Google