De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Onderzoeksvaardigheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Onderzoeksvaardigheden"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Onderzoeksvaardigheden
10 december 2009

2 Agenda Waarom een onderzoeksplan? Inhoud van een onderzoeksplan
Voorbeeld onderzoeksplan Aan de slag

3 Waarom een onderzoeksplan?
Geen plan  niet doen Een plan vergroot de kans dat je gaat doen Plannen  meer duidelijkheid Je hebt resources nodig om te onderzoek, dus een plan helpt bij organisatie van deze resources Boeken, databases, observatie, interviewen, enquêtes, etc.

4 Het onderzoeksplan De onderdelen van een onderzoeksplan:
Contextbeschrijving Probleemschets Probleemstelling Vraagstelling Doelstelling Deelvragen Methoden Middelen Planning

5 Contextbeschrijving Beschrijf de context waarbinnen je onderzoek plaatsvindt. Elk onderzoek heeft een aanleiding, een opdrachtgever en vindt plaats in een bepaalde situatie. Geef hiervan een beschrijving zodat het de lezer duidelijk wordt wat de kaders van het onderzoeksrapport zijn. De contextbeschrijving vormt ook de opstap voor het opstellen van de probleemschets.

6 Probleemschets Binnen de context van het onderzoek is er een situatie waarin duidelijk moet worden wat het onderwerp van onderzoek wordt. Het onderwerp van onderzoek kan ook gegeven worden vanuit de opdrachtgever De probleemschets is tevens de opstap voor het formuleren van de probleemstelling

7 Probleemstelling In een korte en bondige zin/ stelling omschreven wat het onderwerp van onderzoek is. De probleemstelling is niet hetzelfde als de vraagstelling. De probleemstelling eindigt dan ook nooit met een vraagteken. De probleemstelling is de opstap voor de vraagstelling

8 Vraagstelling Ook wel centrale vraagstelling genoemd. Het antwoord op de vraagstelling geeft oplossingsmogelijkheden voor de probleemsituatie. Het moeilijkste gedeelte van het gehele onderzoek; een goede vraagstelling De vraagstelling en het vinden van het antwoord is de kern van het onderzoek. De meeste vraagstellingen zijn te breed, hebben een toekomstvraag, zijn ja/ nee vragen of hebben onduidelijk taalgebruik. Voorkom deze valkuilen. De vraagstelling komt voort uit de probleemstelling. Je vraagt je als het ware af hoe het probleem opgelost of aangepakt dient te worden.

9 Doelstelling In dit deel van het onderzoeksplan geef je het doel weer wat je wilt bereiken door antwoord te geven op de vraagstelling. Er zijn meerdere doelen mogelijk.

10 Deelvragen Om de vraagstelling stapsgewijs te kunnen beantwoorden en zodoende toe te kunnen werken naar de eindconclusie, is het verstandig de vraagstelling in delen te onderzoeken. Deelvragen zijn nooit nieuwe vraagstellingen. Denk hierbij aan een taart. Een hele taart eten is vaak teveel. Echter telkens een stukje taart eten maakt het een stuk gemakkelijker. Het is echter nog steeds dezelfde taart en je snijdt geen nieuwe taart aan. Gebruik +/- 5 deelvragen

11 Methoden Welke methode gebruik je om een deelvraag te kunnen beantwoorden? Om een deelvraag te kunnen beantwoorden heb je informatie nodig. De methode om aan die informatie te komen is gebonden aan regels en wordt ook wel onderzoeksmethode genoemd. Het kan best zo zijn dat er tijdens een onderzoek meerdere methoden worden ingezet om aan informatie te komen. Niet elke deelvraag is hetzelfde en heeft zijn eigen manier van informatie te verzamelen. LET OP: De Deelvraag of vraagstelling bepaalt ten alle tijden de methode van onderzoek. In de propedeuse voorgeschreven methoden zijn interviewen en observeren. Deze moeten dus minimaal aanwezig zijn in het onderzoek. Bedenk echter dat de deelvragen hiertoe wel moeten leiden.

12 Middelen In dit gedeelte is ruimte om te beschrijven welke resources je tot je beschikking hebt en hoe je die denkt in te zetten tijdens je onderzoek. Denk aan contacten, financiele middelen, je netwerk, etc etc etc.

13 Planning Een juist onderzoeksplan heeft een planning welke weergeeft wanneer bepaalde taken binnen het onderzoek moeten worden uitgevoerd. Bij het plannen van het onderzoek reken je altijd vanuit de deadline. Bij een onderzoek in teamverband zal de planning ook weergeven wat de taken van de verschillende teamleden zijn. Geprobeerd moet worden de taken zo efficient mogelijk in te delen en te plannen.

14 Aan de slag Work through the onderzoeksplan items:
Contextbeschrijving Probleemschets Probleemstelling Vraagstelling Doelstelling Deelvragen Make a flip-over of your Probleemstelling, Vraagstelling & Deelvragen

15 Homework Use the feedback from the presentations to improve your plan
Finish all the other items in the plan Methoden Middelen Planning Bring the plan to your coach next week


Download ppt "Workshop Onderzoeksvaardigheden"

Verwante presentaties


Ads door Google