De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksvaardigheden & Brainstormen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksvaardigheden & Brainstormen"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksvaardigheden & Brainstormen
Project Blok 2 & 3 Werkgroep Wk 5

2 Agenda Where are we now? Research Skills Brainstorming
This week Research Skills What can you do for your project Some examples & class exercise Brainstorming Where are you going? Next week

3 1. Where are we now?

4 1. Where are we now?

5 MAKE A RESEARCH PLAN EEN ONDERZOEKSPLAN MAKEN
2. Research Skills Common Student Comments: “How do we know what to develop for our client (Project Partner)” “How do we get information about our target group?” “But…. we have never done research before….” (look of despair) MAKE A RESEARCH PLAN EEN ONDERZOEKSPLAN MAKEN

6 Het onderzoeksplan De onderdelen van een onderzoeksplan:
Contextbeschrijving Probleemschets Probleemstelling Vraagstelling Doelstelling Deelvragen Methoden Middelen Planning

7 Waarom een onderzoeksplan?
Geen plan  niet doen Een plan vergroot de kans dat je gaat doen Plannen  meer duidelijkheid Je hebt resources nodig om te onderzoek, dus een plan helpt bij organisatie van deze resources Boeken, databases, observatie, interviewen, enquêtes, etc.

8 i. Contextbeschrijving
Beschrijf de context waarbinnen je onderzoek plaatsvindt. Elk onderzoek heeft een aanleiding, een opdrachtgever en vindt plaats in een bepaalde situatie. Geef hiervan een beschrijving zodat het de lezer duidelijk wordt wat de kaders van het onderzoeksrapport zijn. De contextbeschrijving vormt ook de opstap voor het opstellen van de probleemschets.

9 Example: Context Client: Blizzard Entertainment (WoW)
Gather information on: Who is Blizzard? Which division of Blizzard is relevant to your project? What is the area of focus? Geographic: Holland, France, UK…. Market: Online Gaming, Trading Card Games, Tournaments… What is new/changed with Blizzard? Change in corporate strategy Website licensing Tassoul’s 5W & 1H may be helpful!

10 ii. Probleemschets Binnen de context van het onderzoek is er een situatie waarin duidelijk moet worden wat het onderwerp van onderzoek wordt. Het onderwerp van onderzoek kan ook gegeven worden vanuit de opdrachtgever (i.e. jullie project klant) De probleemschets is tevens de opstap voor het formuleren van de probleemstelling

11 Example: Probleemschets
Client: YuGiOh! (Konami) From the opdrachtgever (explicit): “We are organising a European-wide gaming tournament for YuGiOh! TCG. Make an application that attracts trading card players to attend our tournament in Frankfurt, Germany.” Form a probleemschets (implicit): Attendance at European TCG tournament in 2009 was 15% less than 2008 (Symptom of the Problem). Possible reasons (Causes of the Problem) Player invitations sent out late Konami inexperienced with tournament planning New playing medium, Konami did not know their target group NB: TCG = Trading Card Games

12 iii. Probleemstelling In een korte en bondige zin/ stelling omschreven wat het onderwerp van onderzoek is. De probleemstelling is niet hetzelfde als de vraagstelling. De probleemstelling eindigt dan ook nooit met een vraagteken. De probleemstelling is de opstap voor de vraagstelling

13 Example: Probleemstelling
Blizzard Entertainment (WoW) “Determine online gamer satisfaction, with the new Fall of the Lich King edition.” YuGiOh! and Tournament Planning: “Discover what attracts YuGiOh! TCG players to TCG tournaments.”

14 iv. Vraagstelling Ook wel centrale vraagstelling genoemd. Het antwoord op de vraagstelling geeft oplossingsmogelijkheden voor de probleemsituatie. Het moeilijkste gedeelte van het gehele onderzoek; een goede vraagstelling De vraagstelling en het vinden van het antwoord is de kern van het onderzoek De meeste vraagstellingen zijn te breed, hebben een toekomstvraag, zijn ja/ nee vragen of hebben onduidelijk taalgebruik. Voorkom deze valkuilen. De vraagstelling komt voort uit de probleemstelling. Je vraagt je als het ware af hoe het probleem opgelost of aangepakt dient te worden.

15 Example: Vraagstelling
PROBLEEMSTELLING “Determine online game satisfaction, with the new Fall of the Lich King edition” VRAAGSTELLING “How satisfied are WoW online gamers with the new Fall of the Lich King edition?”

16 v. Doelstelling In dit deel van het onderzoeksplan geef je het doel weer wat je wilt bereiken door antwoord te geven op de vraagstelling. Er zijn meerdere doelen mogelijk.

17 Example: Doelstelling
VRAAGSTELLING “How satisfied are WoW online gamers with the new Fall of the Lich King edition?” DOELSTELLING “Know the satisfaction level of WoW online gamers with the new Fall of the Lich King edition”

18 vi. Deelvragen Om de vraagstelling stapsgewijs te kunnen beantwoorden en zodoende toe te kunnen werken naar de eindconclusie, is het verstandig de vraagstelling in delen te onderzoeken. Deelvragen zijn nooit nieuwe vraagstellingen. Denk hierbij aan een taart. Een hele taart eten is vaak teveel. Echter telkens een stukje taart eten maakt het een stuk gemakkelijker. Het is echter nog steeds dezelfde taart en je snijdt geen nieuwe taart aan. Gebruik +/- 5 deelvragen

19 Example: Deelvragen DOELSTELLING
“Know the satisfaction level of WoW online gamers with the new Fall of the Lich King edition” DEELVRAGEN How satisfied are WoW online gamers with the characters in Fall of the Lich King How satisfied are WoW online gamers with the playing rules in Fall of the Lich King How satisfied are WoW online gamers with the bonus point system in Fall of the Lich King How satisfied are WoW online gamers with the graphics in Fall of the Lich King How satisfied are WoW online gamers with the level of difficulty in Fall of the Lich King

20 vii. Methoden Welke methode gebruik je om een deelvraag te kunnen beantwoorden? Om een deelvraag te kunnen beantwoorden heb je informatie nodig. De methode om aan die informatie te komen is gebonden aan regels en wordt ook wel onderzoeksmethode genoemd. Het kan best zo zijn dat er tijdens een onderzoek meerdere methoden worden ingezet om aan informatie te komen. Niet elke deelvraag is hetzelfde en heeft zijn eigen manier van informatie te verzamelen. LET OP: De Deelvraag of vraagstelling bepaalt ten alle tijden de methode van onderzoek.

21 vii. Methoden In het project methoden zijn: Interviewen Observeren
Desktop onderzoek Deze moeten dus minimaal aanwezig zijn in het project onderzoek. Bedenk echter dat de deelvragen hiertoe wel moeten leiden.

22 viii. Middelen In dit gedeelte is ruimte om te beschrijven welke resources je tot je beschikking hebt en hoe je die denkt in te zetten tijdens je onderzoek. Denk aan Contacten Financiele middelen Je netwerk Community groups Gemeentehuis

23 ix. Planning Een juist onderzoeksplan heeft een planning welke weergeeft wanneer bepaalde taken binnen het onderzoek moeten worden uitgevoerd. Bij het plannen van het onderzoek reken je altijd vanuit de deadline. Bij een onderzoek in teamverband zal de planning ook weergeven wat de taken van de verschillende teamleden zijn. Geprobeerd moet worden de taken zo efficient mogelijk in te delen en te plannen.

24 Example: Planning It is an effective idea to assign people to complete specific tasks. Detail these people and their tasks Assign deadlines for the tasks within your group Share your work with other team members Read the work from your team members and give feedback

25 Research Activity (Onderzoeksplan)
Start your project team onderzoeksplan Progress through the phases Contextbeschrijving Probleemschets Probleemstelling Vraagstelling Doelstelling Deelvragen Make a flip-over of your Probleemstelling, Vraagstelling & Deelvragen

26 3. Brainstormen Wk 5-6 Brainstorm Wk 6 Coach/Team meeting
Idea divergence Wk 6 Coach/Team meeting present your three ideas (Idea convergence) Teams are expected to do brainstorming in their own time Record your brainstorming process – photos, sketches, clusters etc.

27 Homework The details of your homework were given in your werkgroep Thursday 10th December. Enquire with your Project Coach! Refer to your Project Manual

28 4. Where are we going? Next week:


Download ppt "Onderzoeksvaardigheden & Brainstormen"

Verwante presentaties


Ads door Google