De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RWW unit 6 Vergelijk deze zinnen: They have found your watch. Passive-de lijdende vorm Your watch has been found by them. Wat is het onderwerp van deze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RWW unit 6 Vergelijk deze zinnen: They have found your watch. Passive-de lijdende vorm Your watch has been found by them. Wat is het onderwerp van deze."— Transcript van de presentatie:

1 RWW unit 6 Vergelijk deze zinnen: They have found your watch. Passive-de lijdende vorm Your watch has been found by them. Wat is het onderwerp van deze 2 zinnen?

2 RWW unit 6 Vergelijk deze zinnen They have found your watch. They= onderwerp, verricht de handeling Passive-de lijdende vorm Your watch has been found by them. Your watch= onderwerp, maar verricht niet de handeling = passief= passive= lijdend

3 Aantekening: Your watch has been found by them. Is een lijdende zin (passive)  Is het onderwerp niet actief, het ondergaat de handeling.  degene die de handeling verricht (‘by them’) kan er wel bijgezet worden met ‘by’ In een lijdende zin:

4 Elke lijdende zin kan in elke tijd voorkomen en bestaat altijd uit: To be + voltooid deelwoord

5 Elke lijdende zin kan in elke tijd voorkomen en bestaat altijd uit: The boy is given a present every day. The boy has been given a present, he’s glad The boy will be given a present tomorrow. The boy was given a present yesterday. To be* + voltooid deelwoord *Let op: Als een zin niet lijdend is wordt een voltooid deelw. altijd voorafgegaan door ‘have’: He has seen us. She has come.

6 Alle tijdregels gelden ook voor ‘passive’ Mee bezig…………be+-ing Toekomst…………will…/going to…/be+-ing Tot nu toe………to have + volt.deelw Gewoontes…………gewone tijd (geen –ing) Bepaling van vt…… geen have/has En denk aan: To be + voltooid deelwoord Of the stolen cars, so far only ten (recover) by the police. Of the stolen cars, so far only ten have been recovered by the police.

7 Alle tijdregels gelden ook voor ‘passive’ Mee bezig…………be+-ing Toekomst…………will…/going to…/be+-ing Tot nu toe………to have + volt.deelw Gewoontes…………gewone tijd (geen –ing) En denk aan: To be + voltooid deelwoord Yesterday these cars (wash). Yesterday these cars were washed.

8 Alle tijdregels gelden ook voor ‘passive’ Mee bezig…………be+-ing Toekomst…………will…/going to…/be+-ing Tot nu toe………to have + volt.deelw Gewoontes…………gewone tijd (geen –ing) En denk aan: To be + voltooid deelwoord Our fruit (pick) right now. Our fruit is being picked right now.

9 Alle tijdregels gelden ook voor ‘passive’ Mee bezig…………be+-ing Toekomst…………will…/going to…/be+-ing Tot nu toe………to have + volt.deelw Gewoontes…………gewone tijd (geen –ing) En denk aan: To be + voltooid deelwoord These cars (not wash) yet. These cars have not been washed yet.

10 Alle tijdregels gelden ook voor ‘passive’ Mee bezig…………be+-ing Toekomst…………will…/going to…/be+-ing Tot nu toe………to have + volt.deelw Gewoontes…………gewone tijd (geen –ing) En denk aan: To be + voltooid deelwoord Next year some new schools (build). Next year some new schools will be built.

11 Alle tijdregels gelden ook voor ‘passive’ Mee bezig…………be+-ing Toekomst…………will…/going to…/be+-ing Tot nu toe………to have + volt.deelw Gewoontes…………gewone tijd (geen –ing) En denk aan: To be + voltooid deelwoord Look, a record (record) there now. Look, a record is being recorded there now.

12 Als je een lijdende zin gaat vertalen, denk dan altijd aan het volgende: Be*=Worden Worden=Be In een lijdende zin moet je ‘be’ dus nooit vertalen met ‘zijn’. *be= am/is/are was/were been

13 Be=Worden Worden=Be Het boek wordt gelezen The book is read. Het boek werd gelezen The book was read. Het boek is gelezen (geworden) The book has been read. Het boek was gelezen (geworden) The book had been read. In het Nederlands laat je geworden vaak weg, in het Engels kan dat niet. Voor een voltooid deelw. Zet je in het Engels een vorm van ‘have’ in het nederlands ‘hebben’/’zijn’ Aantekening

14 Als je een lijdende zin gaat vertalen, denk dan altijd aan het volgende: Be=Worden Worden=Be Vertaal: The boy is punished. De jongen wordt gestraft.

15 Als je een lijdende zin gaat vertalen, denk dan altijd aan het volgende: Be=Worden Worden=Be Vertaal: The letter should be sent. De brief moet eigenlijk verstuurd worden.

16 Als je een lijdende zin gaat vertalen, denk dan altijd aan het volgende: Be=Worden Worden=Be Vertaal: The car had been taken away. De auto was meegenomen (geworden)

17 Als je een lijdende zin gaat vertalen, denk dan altijd aan het volgende: Be=Worden Worden=Be Vertaal: Bush was elected president. Bush werd gekozen tot president

18 Als je een lijdende zin gaat vertalen, denk dan altijd aan het volgende: Be=Worden Worden=Be Vertaal: Z'n fiets is teruggevonden (gew). His bike has been found back.

19 Als je een lijdende zin gaat vertalen, denk dan altijd aan het volgende: Be=Worden Worden=Be Vertaal: De trein wordt nu gewassen. The train is being washed now.

20 Als je een lijdende zin gaat vertalen, denk dan altijd aan het volgende: Be=Worden Worden=Be Vertaal: De vraag was gesteld (geworden). The question had been asked.

21 ‘Er’ aan het begin van een zin vertaal je meestal niet. (het heeft namelijk geen betekenis) Vertaal: Er wordt hen morgen een verhaal verteld. They will be told a story tomorrow. Je maakt een lijdende zin: zet het lijdend vwp. vooraan!

22 ‘Er’ aan het begin van een zin vertaal je meestal niet. (het heeft namelijk geen betekenis) Vertaal: Er werd mij niet verteld dat je zou komen. I was told that you would come. ‘mij’ wordt onderwerp: Onderwerp Is altijd ‘I’ nooit ‘my’

23 ‘Er’ aan het begin van een zin vertaal je meestal niet. (het heeft namelijk geen betekenis) Vertaal: Er wordt niet van haar verwacht dat ze komt. She is not expected to come./ It is not expected that she will come. ‘haar’ wordt onderwerp: Onderwerp Is altijd ‘she’ nooit ‘her’

24 ‘Er’ aan het begin van een zin vertaal je meestal niet. (het heeft namelijk geen betekenis) Vertaal: Er wordt niet van je verwacht dat je komt. You are not expected to come./ It is not expected that you will come.

25 ‘Er’ aan het begin van een zin vertaal je meestal niet. (het heeft namelijk geen betekenis) Vertaal: Men zegt dat hij daar gezien werd. It is said……… It is said that he was seen there.

26 Nog wat oefeningen, denk aan: Vertaal: The old car (to sell) yesterday. The old car was sold yesterday. Passive altijd:be+volt.deelw be  worden

27 Nog wat oefeningen, denk aan: Vertaal: Dinner (to prepare) at this moment. Dinner is being prepared at this moment. Passive: altijd be+volt.deelw be  worden

28 Nog wat oefeningen, denk aan: Vertaal: The cats (not to feed) yet. The cats have not been fed yet. Passive: altijd be+volt.deelw be  worden

29 Nog wat oefeningen, denk aan: Vertaal: The next meeting (to hold) tomorrow. The next meeting will be held tomorrow. The next meeting is going to be held tomorrow. Passive: altijd be+volt.deelw be  worden

30 Nog wat oefeningen, denk aan: Vertaal: The document (to sign) in January 2001. The document was signed in January 2001. Passive: altijd be+volt.deelw be  worden

31 Nog wat oefeningen, denk aan: Vertaal: Patients (to wash) every day. The patients are washed every day. Passive: altijd be+volt.deelw be  worden

32 Nog wat oefeningen, denk aan: Vertaal: My jewels must (to steal)! The box is empty! My jewels must have been stolen! The box is empty! Passive: altijd be+volt.deelw be  worden

33 Nog wat oefeningen, denk aan: Vertaal: My pen (to use) too much. It doesn’t write anymore. My pen has been used too much. It doesn’t write anymore. Passive: altijd be+volt.deelw be  worden ©BtB


Download ppt "RWW unit 6 Vergelijk deze zinnen: They have found your watch. Passive-de lijdende vorm Your watch has been found by them. Wat is het onderwerp van deze."

Verwante presentaties


Ads door Google