De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Everything you need to know for your test in the test week!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Everything you need to know for your test in the test week!"— Transcript van de presentatie:

1 Everything you need to know for your test in the test week!

2  + zin- tag Hulpww Hulpww herhalen Ander ww Don’t/doesn’t / didn’t Question tags - zin+ tag Hulpww Hulpww herhalen Ander ww Do/does / did

3  HOEww+ed 2 e rijtje onregelmatige ww WANNEERAls je praat over het verleden SIGNAAL- WOORDEN Bepaling van de verleden tijd (last year, last month, in 1996, …. ago) VOORBEELDENI was sick yesterday. My friends sang a song last month. He changed the music an hour ago. Past simple

4  Meervoud + s Uitzondering -y Medeklinker +y -ies Klinker + y (to)ys sisklank +es-f / -fe -ves -o+es Apart vorm Children Women Feet Teeth mice

5  Lidwoord Ding in het algemeen a Uitspraak begint met medeklinker an Uitspraak begint met klinker Specifieke ding the Lidwoorden

6  1 lettergreep adj. + -eradj. + -est 2 lettergrepen eindigend op –le / -er / -ow / -y / -some adj. + -eradj. + -est eindigend op andere letters more + adjmost + adj. 3 of meer lettergrepen more + adjmost + adj. Comparison

7   Onregelmatige vormen:  Good – better – best  Bad – worse – worst  Little – less – least  Many/much – more – most Comparison (2)

8  1 lettergreep -e +r+st Klinker + medeklinker Medeklinker verdubbelen -y-ier - iest Comparison (3) schrijfwijze

9   Bij de comparative (vergrotende trap) gebruik je meestal than  Bij de superlative (overtreffende trap) gebruik je altijd the ___________________________________________________ Als je wilt zeggen dat iets even xxxx als iets anders is dan gebruik je as + adj + as as big as / as low as / as exciting as Je hoeft dan dus niets met de adj. te doen. Comparison (4)

10  bezits s Woord eindigt op s-klank ‘ Woord eindigt op andere letter ‘s Bezits s (van)

11  Some/any some bevestigende zinnen Vragen waarop je het antwoord ja verwacht any ontkenning Vragen waarop je het antwoord niet weet some /any

12  Wanneer hele ww He/she/it: hele ww + s Hoe Altijd, feit, gewoonte Signaal- woorden Every day, always, on Mondays Voorbeelden I always go home at 2 o’clock. Present simple

13  HoeAm/is/are + ww + ing WanneerNu bezig Signaal- woorden Now, at the moment, Look! VbenLook! She is dancing in the streets. Present continuous

14  Simple vs continuous altijd Present simple Hele ww He/she/it: hele ww +s nu bezig Present continuous Am/is/are + hele ww + ing Present simple vs continuous

15  Vragen maken ? Hulp ww ? Zet hulpww vooraan ander ww ? Zet do / does vooraan DAARNA ALTIJD HELE WW!!!!

16  Ontkenning maken - Hulp ww - Zet not achter het hulpww ander ww - Zet don’t / doesn’t voor ww DAARNA ALTIJD HELE WW!!!!

17  Persoonlijke (onderwerp) BezittelijkePersoonlijke 2 (lijdende vorm) NLENNLENNLEN Ik I mijn my me jij / u you jouw / uw your je / jou / u you hij he zijn his hem him zij she haar her haar her het it zijn/haar its het it wij we onze our ons us jullie / u you jullie / uw your jullie you zij they hun their ze / hen / hun them voornaamwoorden

18  WHOWIE? WHATWAT? WHICHWELKE? – KEUZE UIT MEERDERE DINGEN WHENWANNEER? WHEREWAAR? WHYWAAROM? HOWHOE? Vragende voornaamwoorden

19   Never, rarely, sometimes, usually, always Bijwoorden van tijd Plaats in de zin Soort werkwoord in de zin Plaats in de zin Vorm van to be ACHTER WW Ander ww VOOR WW

20  Klok


Download ppt "Everything you need to know for your test in the test week!"

Verwante presentaties


Ads door Google