De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2 Het onderzoeksonderwerp formuleren en verduidelijken Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2 Het onderzoeksonderwerp formuleren en verduidelijken Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 2 Het onderzoeksonderwerp formuleren en verduidelijken Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

2 Het onderzoeksonderwerp formuleren en verduidelijken
Belangrijke stappen: De kenmerken van een goed onderzoeksonderwerp identificeren Brainstormen om een geschikt onderwerp te kiezen Ideeën omzetten in duidelijke onderzoeksvragen en -doelstellingen Het onderzoeksvoorstel opstellen Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

3 Kenmerken van een goed onderwerp (1)
Mogelijkheden: is het haalbaar? Vind je het een boeiend onderwerp? Beschik je over de vereiste onderzoeksvaardigheden? Kun je het project binnen de beschikbare tijd voltooien? Is het onderzoek nog relevant wanneer je klaar bent? Beschik je over voldoende financiële en andere middelen? Heb je toegang tot de vereiste gegevens? Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

4 Kenmerken van een goed onderwerp (2)
Geschiktheid: is het de moeite waard? Voldoe je aan de eisen van de examinerende instantie? Bevat het onderwerp elementen die verband houden met de theorie? Zijn de onderzoeksvragen en -doelstellingen duidelijk vermeld? Zal het nieuwe onderzoek nieuwe inzichten opleveren? Zijn de mogelijke uitkomsten symmetrisch? Past het onderwerp bij je carrièredoelen? Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

5 Kenmerken van een goed onderwerp (3)
En (indien relevant): Houdt het onderwerp duidelijk verband met een idee dat je hebt gekregen, mogelijk door je eigen bedrijf? Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

6 Onderzoeksideeën creëren
Handige methoden Rationeel denken Creatief denken Literatuur bestuderen De media bestuderen Brainstormen Relevantiebomen Eerdere projecten bekijken Discussiëren Gebruik een notitieblokje! Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

7 Onderzoeksideeën uitwerken
De Delphi-methode Een voorstudie uitvoeren Ideeën blijven toetsen Ideeën integreren Onderwerpen uitwerken die de organisatie heeft aangereikt Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

8 Onderzoeksvragen opschrijven
Formuleer vragen die: Consistent zijn met de verwachte standaard Duidelijke conclusies kunnen opleveren Het juiste niveau hebben (niet te moeilijk) Niet te beschrijvend zijn Gebaseerd zijn op de ‘Goldilocks-test’ Clough en Nutbrown (2002) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

9 Ideeën in een onderzoeksproject omzetten (1)
Voorbeelden van onderzoeksideeën en hun afgeleide onderzoeksvragen Schema 2.1 Voorbeelden van ideeën voor onderzoek en daaruit afgeleide onderzoeksvragen Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens `

10 Ideeën in een onderzoeksproject omzetten (2)
Handige technieken Begin met een algemene onderzoeksvraag Gebruik de ‘Russische poppetjes’-methode om de kern van de vraag te identificeren Bespreek je interessegebied met je begeleider Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

11 Ideeën in een onderzoeksproject omzetten (3)
Duidelijke onderzoeksdoelstellingen Controleer de voorkeuren van de examinerende instantie Gebruik de algemene onderzoeksvraag om gerichte doelstellingen te formuleren Saunders et al. (2011) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

12 Ideeën in een onderzoeksproject omzetten (4)
Persoonlijke SMART-doelstellingen S pecific (specifiek)) M easurable (meetbaar)) A chievable (haalbaar)) R ealistic (realistisch) T imely (haalbaar in de tijd) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

13 Meningen en feiten verzamelen – 'wat'-vragen (beschrijvend onderzoek)
Het belang van theorie Meningen en feiten verzamelen – 'wat'-vragen (beschrijvend onderzoek) Vragen stellen die verder gaan dan beschrijven en analyse vereisen – ‘waarom'-vragen Phillips en Pugh (2005) Teneinde: Verschijnselen te verklaren Relaties te analyseren Uitkomsten te voorspellen Te vergelijken/generaliseren Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

14 Drievoudige typering van theorieën
Fundamentele, beperkte en inhoudelijke theorieën Creswell (2002) Figuur 2.1 Fundamentele, beperkte en inhoudelijke theorieën Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

15 Het onderzoeksvoorstel opstellen
Doelen van het onderzoeksvoorstel: Je ideeën organiseren De lezer overtuigen Contract sluiten met de ‘klant’ (je begeleider) Aan de ethische eisen voldoen Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

16 Inhoud van het onderzoeksvoorstel (1)
Titel: zal tijdens het proces waarschijnlijk veranderen Achtergrond: context binnen de literatuur Onderzoeksvragen en -doelstellingen: wat je hoopt te bereiken Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

17 Inhoud van het onderzoeksvoorstel (2)
Methode: kan in twee delen worden gesplitst - opzet van het onderzoek en het verzamelen van gegevens Tijdschema en middelen: financieel, toegang tot gegevens, apparatuur Referenties: noem enkele belangrijke wetenschappelijke bronnen Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

18 Het onderzoeksvoorstel beoordelen
De samenhang tussen de onderdelen Haalbaarheid van het voorstel Afwezigheid van vooropgezette ideeën Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

19 Samenvatting: hoofdstuk 2
De beste onderzoeksonderwerpen: Formuleren en verduidelijken van het onderwerp Voldoen aan de eisen van de examinerende instantie Zijn gebaseerd op meerdere methoden voor het genereren van onderzoeksideeën Zijn gericht op duidelijke vragen, gebaseerd op relevante literatuur Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

20 Samenvatting: hoofdstuk 2
De beste onderzoeksonderwerpen: Zijn afhankelijk van de theorie Bevatten een onderzoeksvoorstel op basis van georganiseerde ideeën Vertellen de lezer: Wat je beoogt te doen, en waarom Hoe je dit hoopt te bereiken Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens


Download ppt "Hoofdstuk 2 Het onderzoeksonderwerp formuleren en verduidelijken Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian."

Verwante presentaties


Ads door Google