De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 9 Primaire kwantitatieve gegevens verzamelen met behulp van gestructureerde waarneming, gestructureerd interviewen en het gebruik van vragenlijsten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 9 Primaire kwantitatieve gegevens verzamelen met behulp van gestructureerde waarneming, gestructureerd interviewen en het gebruik van vragenlijsten."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 9 Primaire kwantitatieve gegevens verzamelen met behulp van gestructureerde waarneming, gestructureerd interviewen en het gebruik van vragenlijsten Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

2 De voornaamste vormen van waarneming:
Participerende waarneming, gericht op het ontdekken van de betekenis van handelingen (kwalitatief) Gestructureerde waarneming, gericht op de frequentie van handelingen (kwantitatief) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

3 Gestructureerde waarneming (1)
Aandachtspunten: Gestructureerde waarneming is systematisch en is gericht op het ontdekken van eenvoudige feiten Gestructureerde waarneming was een belangrijk element in Mintzbergs managersonderzoek (1973) Internet kan de reikwijdte van participerende waarneming vergroten De voor- en nadelen van gestructureerde waarneming zijn samengevat in schema 9.1 Saunders et al. (2011) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

4 Gestructureerde waarneming (2)
Gegevens verzamelen en analyseren Een ‘kant-en-klaar’ coderingsschema kiezen Je eigen coderingsschema opstellen Beide typen schema’s combineren Eenvoudige (handmatige) of complexe (gecomputeriseerde) analysemethoden gebruiken Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

5 Gestructureerde waarneming (3)
Kans op mindere validiteit en betrouwbaarheid Proefpersoonfout Tijdfout Waarnemereffect en strategieën om dit te voorkomen: gewenning en minimale interactie (Robson 2002) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

6 Definitie van vragenlijsten:
Methoden voor het verzamelen van gegevens waarbij alle respondenten dezelfde vragen moeten beantwoorden, in dezelfde volgorde Uit: deVaus (2002) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

7 Wanneer vragenlijsten gebruiken?
Voor verklarend en beschrijvend onderzoek Gekoppeld aan andere methoden in een meervoudige onderzoeksopzet Voor het verzamelen van antwoorden uit een grote steekproef vóór kwantitatieve analyse Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

8 Gestructureerde interviews (3)
Soorten vragenlijsten Saunders et al. (2011) Schema 9.4 Soorten vragenlijsten

9 Een vragenlijst kiezen
Gerelateerde factoren: Kenmerken van de respondenten en toegang De antwoorden van de respondenten mogen niet verstoord of vertekend zijn De omvang van de steekproef die voor analyse nodig is De soorten en de hoeveelheid vragen Beschikbare middelen, zoals software Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

10 Gerelateerde factoren:
Gegevens verzamelen Gerelateerde factoren: Precies geformuleerde vragen Representatieve en accurate steekproef Kennis van de organisatiecontext De relaties tussen variabelen (afhankelijk, onafhankelijk en extern) Soorten variabelen Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

11 Garanderen dat de essentiële gegevens worden verzameld
Gegevensvoorwaardentabel Saunders et al. (2011) Schema 9.6 Gegevensvoorwaardentabel

12 De vragenlijst opstellen (1)
Stappen die moeten worden doorlopen als een vraag valide en betrouwbaar moet zijn Bron: Foddy (1994) Schema 9.7 Stappen die moeten worden doorlopen als een vraag valide en betrouwbaar moet zijn

13 De vragenlijst opstellen (2)
Validiteit Interne validiteit Contentvaliditeit Criteriumvaliditeit (predictief) Constructvaliditeit Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

14 De vragenlijst opstellen (3)
Betrouwbaarheid (drie stappen) Test-hertest Interne consistentie Alternatieve vorm Mitchell (1996) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

15 Voorbeelden van vragen (1)
Open vragen Noem maximaal drie dingen die u bevallen aan uw werk 1………………………………………… 2………………………………………… 3………………………………………… Saunders et al. (2009) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

16 Voorbeelden van vragen (2)
Lijstvragen Wat is uw religie? Markeer met  het juiste vakje Boeddhistisch  Geen  Christelijk  Overige  Hindoe  Joods  Moslim  Sikh  Saunders et al. (2009) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

17 Voorbeelden van vragen (3)
Categorievragen 8 Hoe vaak bezoekt u dit winkelcentrum? Interviewer: luister naar het antwoord van de respondent en kruis het juiste hokje aan  Eerste bezoek  Minder dan één keer per maand  Eén keer per maand  Eén keer per twee weken Eén of meer keren per week Saunders et al. (2009) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

18 Voorbeelden van vragen (4)
Rangordevragen Geef hieronder aan hoe belangrijk het aspect is bij de aanschaf van een auto. Zet bij de belangrijkste factor 1, bij de op een na belangrijkste factor 2 enz. Als een bepaalde factor helemaal niet belangrijk is, vul daar dan niets in. Factor Belangrijkheid CO2-uitstoot [ ] Bagageruimte [ ] Waardevermindering [ ] Prijs [ ] Overgenomen uit Saunders et al. (2009) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

19 Voorbeelden van vragen (5)
Schaal- of beoordelingsvragen 10 Kruis voor de volgende uitspraak het hokje aan dat het beste uw mening vertegenwoordigt Eens Enigszins Eens Enigszins Oneens Oneens Ik vind dat de ideeën van medewerkers de beslissingen van het management hebben beïnvloed     Saunders et al. (2009)

20 Voorbeelden van vragen (6)
Kwantiteitsvragen Wat is uw geboortejaar? (Als dit bijv is, schrijf dan:) Saunders et al. (2009) 1 9 1 9 8 8

21 Formulering van vragen (1)
Overige aandachtspunten Bestaande vragen aanpassen of overnemen; controleer wel het copyright Andere bewoordingen Vragen vertalen in andere talen De codering van vragen Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

22 Formulering van vragen (2)
Checklist kader 9.11 Neem de checklist in kader 9.11 door om betere vragen te formuleren Saunders et al. (2009) Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

23 De vragenlijst opstellen
Voornaamste aandachtspunten Volgorde en flow van de vragen Lay-out Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

24 Het doel en de procedure uitleggen
Aandachtspunten: De begeleidende brief Introductie en afsluiting De vragenlijst testen en de validiteit bepalen Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

25 De vragenlijst aanbieden
Aandachtspunten: Antwoorden via internet of het intranet Per post Uitreiken en ophalen Telefonisch Gestructureerd interview Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

26 Samenvatting: hoofdstuk 9
Gestructureerde waarneming houdt zich bezig met de frequentie van gebeurtenissen en wordt gekenmerkt door een vooropgezette structuur en kwantitatieve analyse Factoren die betrouwbaarheid en validiteit aantasten zijn de proefpersoonfout, de tijdfout en waarnemerseffecten Validiteit en betrouwbaarheid zijn afhankelijk van de formulering, de structuur van je vragenlijst en het testproces Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

27 Samenvatting: hoofdstuk 9
Formulering, de volgorde van de vragen en de vraagtypen zijn belangrijke overwegingen Gesloten vragen moeten vooraf worden gecodeerd om gegevensinvoer en analyse te vergemakkelijken Vragenlijsten worden vaak gebruikt om beschrijvende en verklarende gegevens te verzamelen Vijf manieren om vragenlijsten aan te bieden zijn internet/intranet, per post, uitreiken en ophalen, telefonisch en door middel van een interview

28 Samenvatting: hoofdstuk 9
Gegevens die voldoen aan de doelstellingen van het onderzoek kunnen worden verkregen met een gegevensvoorwaardentabel Belangrijk zijn een duidelijke lay-out, een logische volgorde en antwoorden die gemakkelijk in te vullen zijn Vragenlijsten moeten worden geïntroduceerd en getest voordat ze worden aangeboden De manier van aanbieden moet passen bij het type vragenlijst Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens


Download ppt "Hoofdstuk 9 Primaire kwantitatieve gegevens verzamelen met behulp van gestructureerde waarneming, gestructureerd interviewen en het gebruik van vragenlijsten."

Verwante presentaties


Ads door Google