De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisboek Interviewen 3e druk 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisboek Interviewen 3e druk 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Basisboek Interviewen 3e druk 2012
Open interview Basisboek Interviewen 3e druk 2012

2 Relevantie van het te houden open interview?
Geef aan wat jij precies te weten wilt komen (probleemstelling) en van wie en waarom je de interviews wilt houden (doelstelling); wat is de relevantie? Ik wil weten ... Ik wil dat weten van …. (wie ga je interviewen?) Ik wil dat weten omdat ... Basisboek Interviewen 3e druk 2012

3 Ik kies voor een open interview omdat:
ik ideeën, opvattingen, belevingen en/of ervaringen van mensen over en met mijn onderwerp wil weten, het een nieuw onderwerp betreft, waar nog weinig over bekend is, het onderzoeksthema erg gevoelig ligt, de personen die ik wil interviewen zich niet lenen voor een enquête, ik informatie wil hebben ter voorbereiding van een groot kwantitatief onderzoek, ik een groot kwantitatief onderzoek heb gedaan en ik aanvullende informatie wil uitdiepen. Als geen van de bovengenoemde alternatieven voor jou van toepassing zijn, moet je toch nog eens overwegen of een open interview wel de meest geschikte dataverzamelingsmethode is. Basisboek Interviewen 3e druk 2012

4 De voorbereiding op een open interview
Het onderwerp van mijn interview is Het betreft hier een: een mening, daarom is mijn openingsvraag "Wat vindt u van … ervaring en/of beleving, daarom is mijn openingsvraag "Kunt u wat vertellen over ... Op basis van (literatuur/gesprekken eigen ervaringen/…) …….. heb ik ontdekt dat mijn onderwerp de volgende topics kent: 1. … 2. … 3. … 4. … 5. … Basisboek Interviewen 3e druk 2012

5 Basisboek Interviewen 3e druk 2012
Algemene kenmerken Ik wil ook nog een aantal algemene kenmerken weten, namelijk: Geboortedatum/leeftijd, Werk; aard en omvang, Opleiding, Leefsituatie (partner/kinderen), Religie, Woonsituatie, Basisboek Interviewen 3e druk 2012

6 Basisboek Interviewen 3e druk 2012
Opbouw interview Geef de meest logisch volgorde aan, waarin je die (sub)topics wilt bespreken: Controleer in kader of eerst de ‘makkelijke’ en ‘neutrale’ topics aanbod komen en dan pas de ‘moeilijke’. Zo neen, wijzig dan de volgorde en de nummering. Controleer of de topics in een chronologisch gezien logische volgorde staan. Is dat niet het geval, wijzig dan de volgorde. In principe gaan de topics al van breed naar smal door de opbouw van topics met vervolgens subtopics. Controleer voor de zekerheid of dit inderdaad het geval is. Ook bij de topics zou namelijk wel eens sprake kunnen zijn van brede en smalle topics. Is er geen sprake van een opbouw van breed naar smal en is dat wel noodzakelijk, wijzig dan de volgorde en de nummering. Basisboek Interviewen 3e druk 2012

7 Basisboek Interviewen 3e druk 2012
Doorvragen Geef ook een aantal voorbeelden van doorvragen die je tijdens het interview kan gebruiken om neutraal door te vragen als je meer informatie wil hebben. Kunt u daar iets meer over vertellen? Kunt u daar een voorbeeld van geven? Basisboek Interviewen 3e druk 2012

8 Retrospectieve vragen
In geval van een retrospectief interview, welke maatregelen heb je genomen om vertekening van ervaringen te verkomen? Ik noem een aantal concrete gebeurtenissen die zich in de tijd waarover we spreken zich (kunnen) hebben afgespeeld, namelijk: … Ik maak gebruik van, voor zover aanwezig, (documentatie)materiaal uit die tijd, namelijk van: … Basisboek Interviewen 3e druk 2012

9 Hoe introduceer ik het interview?
Ik introduceer het interview als volgt: Controleer of in deze introductie de volgende aspecten aan bod komen: de inhoud de relevantie de interviewer de tijdsduur anonimiteit/vertrouwelijkheid het feit dat het wordt opgenomen het maken van aantekeningen hoe de gegevens verwerkt worden het eindproduct of de respondent nog wat te horen krijgt het testen van de opnameapparatuur Als je een of meer onderwerpen niet hebt aangekruist, kijk dan of je de introductie daarop moet aanpassen. Basisboek Interviewen 3e druk 2012

10 Hoe sluit ik het interview af?
Schrijf een afsluiting voor het gesprek: Controleer of in de afronding de volgende aspecten aan bod komen: of de respondent nog wat te vragen heeft, wat vond respondent van interview, heb je je adres gegeven indien nog vragen, de tijdsduur, nog/eens verteld wat we met info gaan doen, gevraagd of respondent (kort) verslag wil, heb hem/haar bedankt, hoe de gegevens verwerkt worden, het eindproduct, of respondent nog wat te horen krijgt, Als je een of meer onderwerpen niet hebt aangekruist, kijk dan of je de afronding daarop moet aanpassen. Basisboek Interviewen 3e druk 2012

11 Basisboek Interviewen 3e druk 2012
Betrouwbaarheid Om de betrouwbaarheid te verhogen: maak ik gebruik van audio- en/of video-opnameapparatuur, waardoor controle achteraf mogelijk is, heb ik vooraf mijn eigen mening en voorkeur betreffende het interviewonderwerp geëxpliciteerd, door deze op papier te zetten, maak ik gebruik van verschillende interviewers, maak ik gebruik van verschillende interviews, Basisboek Interviewen 3e druk 2012

12 Validiteit/geldigheid
Om de validiteit/geldigheid te verhogen: maak ik gebruik van verschillende dataverzamelingsmethoden, te weten: … maak ik gebruik van verschillende informanten, te weten: … Basisboek Interviewen 3e druk 2012


Download ppt "Basisboek Interviewen 3e druk 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google