De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Thomas W. de Boer 2005 Projectmanagement Hoofdstuk 5 Detailplanning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Thomas W. de Boer 2005 Projectmanagement Hoofdstuk 5 Detailplanning."— Transcript van de presentatie:

1 © Thomas W. de Boer 2005 Projectmanagement Hoofdstuk 5 Detailplanning

2 © Thomas W. de Boer 2005 Stappen in detailplanning Bepaal de onderdelen van het project Bepaal de volgorde van de onderdelen Per onderdeel: bepaal –Producten –Activiteiten –Inzet –Tijdsduur Bepaal de onderlinge afhankelijkheden Rooster de onderdelen in een totaalplan

3 © Thomas W. de Boer 2005 Functie – taak - activiteit De uitvoering van een project is een proces … … waarin inzet wordt omgezet in een eindproduct Mensen dragen daaraan bij: mensen hebben een functie in het geheel Bij een functie hoort een opdracht: dat is de taak met een verantwoordelijkheid Om een taak uit te voeren, verricht je activiteiten of handelingen

4 © Thomas W. de Boer 2005 Product Breakdown Structure Top Down opdelen van het eindproduct –Opdelen tot aan atomaire onderdelen Verschillende keuzes –Welke onderdelen wil je onderscheiden? –Hoe gedetailleeerd werk je? Alleen onderdelen, geen tijdsvolgorde Maak een indeling om mee te werken –Vermijd semantische discussies

5 © Thomas W. de Boer 2005 Product Breakdown Structure

6 © Thomas W. de Boer 2005 Work Breakdown Structure Top Down opdelen van de werkzaamheden Begin bij een deelproduct en bepaal de nodige activiteiten Deel de activiteiten op in deelactiviteiten Stop bij de atomaire activiteiten –Een activiteit is atomair als je weet wat er aan inzet en tijd voor nodig is.

7 © Thomas W. de Boer 2005 Work Breakdown Structure Verschillende keuzes –Welke werkzaamheden/activiteiten wil je onderscheiden? –Hoe gedetailleeerd werk je? Alleen onderdelen, geen tijdsvolgorde –Hoewel werkzaamheden onderling vaak afhankelijk zijn Maak een indeling om mee te werken –Vermijd semantische discussies of competentie-discussies Let goed op verantwoordelijkheden!

8 © Thomas W. de Boer 2005 Work Breakdown Structure

9 © Thomas W. de Boer 2005 PBS versus WBS PBS Gericht op wat te doen Ruimere doelen Gemakkelijker om te improviseren WBS Gericht op hoe het te doen Sterker gefocused Stricter en procedureler

10 © Thomas W. de Boer 2005 PBS of WBS? Vaak een combinatie –Deel het eindproduct op: PBS –Bepaal de benodigde werkzaamheden: WBS Soms kan dat niet, dan moet je kiezen –Bij een fysiek product: PBS –Bij dienstverlening: WBS

11 © Thomas W. de Boer 2005 Netwerkdiagram Een netwerkdiagram toont de afhankelijkheden in een project Twee soorten: –Activiteiten staan op de pijlen (meestgebruikt) Knooppunten zijn dan mijlpalen –Òf: activiteiten staan op knooppunten Pijlen geven dan afhankelijkheid aan Zie voor het opbouwen van een netwerkdiagram de volgende notities –netwerkplanningAOA.pdf –netwerkplanningAON.pdf –Op de website bij het boek

12 © Thomas W. de Boer 2005 Netwerkdiagram

13 © Thomas W. de Boer 2005 Netwerkdiagram In een netwerkdiagram schat je doorlooptijden Doorlooptijden bepalen mede de afhankelijkheden In een netwerkdiagam lopen verschillende tijdpaden van Begin naar Eind Het pad met de langste doorlooptijd is het kritieke pad

14 © Thomas W. de Boer 2005 Schatten tijdsduur Voorspellen is moeilijk, zeker als het de toekomst betreft Projecten zijn onzeker vanwege: –Innovaties –Veranderingen –Onbekendheid –Een schatting is tegelijk een target

15 © Thomas W. de Boer 2005 Schatten tijdsduur - methoden Analyse van de inspanning –Bepaal welke activiteiten er nodig zijn Analyse van het eindproduct –Bepaal wat het resultaat moet zijn Analogie of ervaring –Vergelijk je project met projecten uit het verleden Delphi-techniek –Maak gebruik van kennis/ervaring van anderen

16 © Thomas W. de Boer 2005 Roosteren van activiteiten Roosteren hangt af van verschillende aspecten: –Afhankelijkheden –Wachttijden –Beschikbaarheid middelen –Definitie mijlpalen –Overheadtaken –Speling

17 © Thomas W. de Boer 2005 Schema-technieken: Gantt Chart (Bar-diagram) Een overzicht van de activiteiten in chronologische volgorde Iedere activiteit op een regel In het schema is een activiteit een balk op de tijdsas Afhankelijkheden worden aangegeven met pijlen Op de achtergrond worden bij een activiteit veel gegevens bijgehouden

18 © Thomas W. de Boer 2005 Gantt Chart

19 © Thomas W. de Boer 2005 Pert diagram Een netwerkdiagram –Activiteiten op de knooppunten –Afhankelijkheden aangegeven met pijlen Van elke activiteit wordt genoteerd: –Vroegst mogelijke begintijd –Vroegst mogelijke eindtijd –Laatst mogelijke begintijd –Laatst mogelijke eindtijd –De doorlooptijd –Eventuele speling

20 © Thomas W. de Boer 2005 Activiteit in PERT diagram

21 © Thomas W. de Boer 2005 Praktijk! Maak de opdrachten bij hoofdstuk 5 –Bekijk je globale plan –Maak een PBS of WBS of beide –Schat van de atomaire taken/producten De inzet De tijd De kosten –Specificeer randvoorwaarden, zoals kwaliteit –Rooster activiteiten en producten in in een tijdschema


Download ppt "© Thomas W. de Boer 2005 Projectmanagement Hoofdstuk 5 Detailplanning."

Verwante presentaties


Ads door Google