De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwerpprojecten Ofwel hoe combineren we drie stromen? Steven Nijhuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwerpprojecten Ofwel hoe combineren we drie stromen? Steven Nijhuis"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwerpprojecten Ofwel hoe combineren we drie stromen? Steven Nijhuis
Deze presentatie staat op: (onderdeel kennisbank) En heet: Workshop introductie (incl digitale coach) 3

2 Belangrijk bij ontwerp-projecten
Drie stromen Vraagontwikkeling Validatie en review Criteria

3 In schema Kennisvraag Praktijkvraag Competentievraag Kennis Oplossing
Vraag ontwikkelen: advertentie gebaseerd op praktijkvraag, beroepsprofielen en onderzoeksagenda(s) Valideren: opdrachtgever(s) voor praktijk- en kennisvraag geven op producten commentaar (offerte, ontwerp, implementatie, oplevering) Criteria Review: tutoren en deskundigen reviewen producten op basis van (kwaliteits)criteria. Kennis mobiliseren Kennis opdoen/ toepassen Studenten vergaren kennis om in te zetten voor de praktijkvraag Viltjes uitdelen

4 Stelling Criteria? Helder!
Geef per project tenminste 3 criteria aan waaraan het resultaat moet voldoen Discussiegroepjes vormen (per opdracht): wanneer is het projectresultaat goed? Half uur laten keuvelen/resultaten bij elkaar brengen

5 Kwaliteitscriteria (zie ook handleiding vanaf Hoofdstuk 2)
Kwaliteitscriteria helpen om te definiëren wat wordt verwacht. Bijvoorbeeld een plan van aanpak Bevat een heldere probleemstelling Beginsituatie is beschreven Problemen in de beginsituatie beschreven Eindsituatie is beschreven Beschrijving van wat het project kan betekenen om van begin tot eind te komen Bevat een goede analyse voor de aanpak Levert het gewenste resultaat op Bevat een taakverdeling die past bij de leervragen Bevat een haalbare hoeveelheid taken Houdt rekening met de beschikbaarheid van anderen (opdrachtgever / tutor/ deskundigen) en doorlooptijden ……

6 Vragenlijst Ja (1 pt), beetje (0.5 pt), nee (0 pt)
Ik weet precies wat de opdrachtgever van de praktijkvraag wil bereiken Ik weet precies wat de opdrachtgever van de kennisvraag wil bereiken Ik weet precies wat ik ga leren in dit project Ik weet precies welke stappen nodig zijn om dit project af te ronden Ik heb de beschikking over alle kennis/vaardigheid die nodig is om het project af te ronden Individueel invullen, daarna per opdracht verzamelen van de scores. Kijk wat het maximum en het minimum is per opdracht. Vrije discussie over de consequenties van hoge (>3) en lage scores (<2)

7 Kenniscirculatie Studentenproject Kennis Kennisvraag Kennisbank
Workshop

8 Kennisvraag Vraagt om ‘kennis tussen de regels door’ expliciet te maken Praktijkvraag: maak een structuurvisie. Kennisvraag: hoe pak je dat aan? Praktijkvraag: verbeter het imago van fietspad (HU 2006), ontsluitingsroute (HvA 2007) of winkelstraat (HRO 2007) Kennisvraag: wat bepaalt het imago van ….

9 Kennisbank Tijdelijke plek van de kennisbank: www.bouwenaankennis.nl
Kennisdocument(en) worden aangeleverd met begeleidend schrijven Van de workshop willen we naast de presentatie ook de instructie (hoe moet de workshop verlopen) en graag een evaluatie (is de aanpak geschikt of niet)

10 Wie is(zijn) de opdrachtgever(s)?
Praktijkvraag Kennisvraag Competentievraag Per opdracht uitwerken, presenteren aan de rest (5 minuten voorbereiden).

11 Wat zijn je vragen? Praktijkvraag Kennisvraag Competentievraag
Hoe zouden ze bij elkaar moeten passen? Per opdracht discussie, presentatie voorbereiden over passend/problemen/aanpak voor oplossing. Minstens half uur voorbereiden.

12 De digitale coach www.surfgroepen.nl/sites/ontwerpprojecten/dc
Als het goed is, is nu wel duidelijk dat het project een wat steviger plan van aanpak nodig heeft. Ondersteuning is gemaakt. Testresultaten 90% beveelt het aan Nu in de praktijk gebruiken en evalueren.

13 Vragen? Wat gaan we nu doen?


Download ppt "Ontwerpprojecten Ofwel hoe combineren we drie stromen? Steven Nijhuis"

Verwante presentaties


Ads door Google