De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwerpprojecten Ofwel hoe combineren we drie stromen? Steven Nijhuis Deze presentatie staat op: www.surfgroepen.nl/sites/ontwerpprojecten (onderdeel kennisbank)www.surfgroepen.nl/sites/ontwerpprojecten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwerpprojecten Ofwel hoe combineren we drie stromen? Steven Nijhuis Deze presentatie staat op: www.surfgroepen.nl/sites/ontwerpprojecten (onderdeel kennisbank)www.surfgroepen.nl/sites/ontwerpprojecten."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwerpprojecten Ofwel hoe combineren we drie stromen? Steven Nijhuis Deze presentatie staat op: www.surfgroepen.nl/sites/ontwerpprojecten (onderdeel kennisbank)www.surfgroepen.nl/sites/ontwerpprojecten En heet: Workshop introductie (incl digitale coach) 3

2 Belangrijk bij ontwerp- projecten n Drie stromen n Vraagontwikkeling n Validatie en review n Criteria

3 In schema Kennisvraag Praktijkvraag Competentievraag Kennis Oplossing Competentie Vraag ontwikkelen: advertentie gebaseerd op praktijkvraag, beroepsprofielen en onderzoeksagenda(s) Valideren: opdrachtgever(s) voor praktijk- en kennisvraag geven op producten commentaar (offerte, ontwerp, implementatie, oplevering) Criteria Review: tutoren en deskundigen reviewen producten op basis van (kwaliteits)criteria. Kennis mobiliseren Kennis opdoen/ toepassen Studenten vergaren kennis om in te zetten voor de praktijkvraag

4 Stelling n Criteria? Helder! n Geef per project tenminste 3 criteria aan waaraan het resultaat moet voldoen

5 Kwaliteitscriteria (zie ook handleiding vanaf Hoofdstuk 2) n Kwaliteitscriteria helpen om te definiëren wat wordt verwacht. n Bijvoorbeeld een plan van aanpak n Bevat een heldere probleemstelling n Beginsituatie is beschreven n Problemen in de beginsituatie beschreven n Eindsituatie is beschreven n Beschrijving van wat het project kan betekenen om van begin tot eind te komen n Bevat een goede analyse voor de aanpak n Levert het gewenste resultaat op n Bevat een taakverdeling die past bij de leervragen n Bevat een haalbare hoeveelheid taken n Houdt rekening met de beschikbaarheid van anderen (opdrachtgever / tutor/ deskundigen) en doorlooptijden n ……

6 Vragenlijst n Ja (1 pt), beetje (0.5 pt), nee (0 pt) n Ik weet precies wat de opdrachtgever van de praktijkvraag wil bereiken n Ik weet precies wat de opdrachtgever van de kennisvraag wil bereiken n Ik weet precies wat ik ga leren in dit project n Ik weet precies welke stappen nodig zijn om dit project af te ronden n Ik heb de beschikking over alle kennis/vaardigheid die nodig is om het project af te ronden

7 Kenniscirculatie Studentenproject KennisKennisvraag KennisbankWorkshop

8 Kennisvraag n Vraagt om ‘kennis tussen de regels door’ expliciet te maken n Praktijkvraag: maak een structuurvisie. Kennisvraag: hoe pak je dat aan? n Praktijkvraag: verbeter het imago van fietspad (HU 2006), ontsluitingsroute (HvA 2007) of winkelstraat (HRO 2007) Kennisvraag: wat bepaalt het imago van ….

9 Kennisbank n Tijdelijke plek van de kennisbank: www.bouwenaankennis.nl www.bouwenaankennis.nl n Kennisdocument(en) worden aangeleverd met begeleidend schrijven www.surfgroepen.nl/sites/RSVKennisbank/Achtergrond/Oplegvel%20kennisvraag%20NIEUW.doc www.surfgroepen.nl/sites/RSVKennisbank/Achtergrond/Oplegvel%20kennisvraag%20NIEUW.doc n Van de workshop willen we naast de presentatie ook de instructie (hoe moet de workshop verlopen) en graag een evaluatie (is de aanpak geschikt of niet)

10 Wie is(zijn) de opdrachtgever(s)? n Praktijkvraag n Kennisvraag n Competentievraag

11 Wat zijn je vragen? n Praktijkvraag n Kennisvraag n Competentievraag n Hoe zouden ze bij elkaar moeten passen?

12 De digitale coach n www.surfgroepen.nl/sites/ontwerpprojecten/dc

13 Vragen?


Download ppt "Ontwerpprojecten Ofwel hoe combineren we drie stromen? Steven Nijhuis Deze presentatie staat op: www.surfgroepen.nl/sites/ontwerpprojecten (onderdeel kennisbank)www.surfgroepen.nl/sites/ontwerpprojecten."

Verwante presentaties


Ads door Google