De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop ‘Competenties’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop ‘Competenties’"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop ‘Competenties’
SBC V1 studiejaar Saskia Lammertsma

2 Wat gaan we doen? Wat is een competentie en hoe toets je die?  10 minuten Competenties in je eigen woorden  20 minuten Voorbeeld showcaseportfolio  10 minuten Visualisatie eigen competentie ontwikkeling (duo’s)  20 minuten Meetbaarheid (groepje van 6)  20 minuten Evaluatie (plenair)  15 minuten

3 Wat is een competentie? De HvA-definitie van een competentie luidt: Een integraal geheel van kennis, vaardigheden en houding die een persoon binnen een beroeps- en/of wetenschappelijke context adequaat weet in te zetten. Competenties zijn leer- en ontwikkelbaar. Voor een succesvolle hbo-carrière moet je op hbo-niveau functioneren en heb je persoonlijke eigenschappen nodig als geloof in eigen kunnen, creativiteit, passie, incasseringsvermogen, sensitiviteit en inzet. Competenties hebben alleen betekenis in specifieke beroepssituaties. Competenties hebben altijd betrekking op handelingen die door een beroepsbeoefenaar worden uitgevoerd. Dat gebeurt vanuit een bepaalde beroepsrol (adviseur, ontwerper, behandelaar).

4 Wat wordt er van de student verwacht bij beoordeling van competenties?
Bij competentiegericht toetsen gaat het erom dat de student laat zien dat hij in verschillende beroepssituaties juist handelt en dit kan verantwoorden. Bij de beoordeling van competenties moet de student zelf aantonen hoe competent hij is. Er wordt dus een actieve inbreng verwacht. Daarbij zijn twee onderdelen van belang: Een zelfbeoordeling, waarbij de student een oordeel geeft over de eigen competenties. Bewijsmateriaal, waarmee de student competenties aantoont. De beoordelaars gaan na of de zelfbeoordeling klopt met het bewijsmateriaal dat de student levert. De belangrijkste invalshoeken zijn het beroepsmatig handelen en de kennis en vaardigheden.

5 Voorbeeld van toetsing van competenties
Portfoliotoets (blok 3) Producten (kennis en vaardigheden)in de showcaseportfolio POP (studiehouding) PAP (meetbaarheid) Het ontwikkel- en showcaseportfolio is de bewijslast van de student.

6 HBO en Beroepscompetenties
Hbo-competenties Brede professionalisering Multidisciplinaire integratie (Wetenschappelijke) toepassing Transfer en brede inzetbaarheid Creativiteit en complexiteit in handelen Probleemgericht werken Methodisch en reflectief denken en handelen Sociaalcommunicatieve bekwaamheid Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid Basiskwalificering voor managementfuncties

7 HBO en Beroepscompetenties
Het vermogen tot onderzoek, analyse en interpretatie Het vermogen tot conceptualiseren en ontwerpen Het vermogen tot creatie Het vermogen tot samenwerken Het vermogen tot reflectie en persoonlijke ontwikkeling

8 De zes IAM competenties (combinatie van hbo- én beroepscompetenties)
Creërend en interactief denkvermogen Communicatief vermogen Omgevingsgerichtheid Productie en beheer bekwaam Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden Methodisch en reflectief denken en handelen

9 Visualisatie deel 1 (20 minuten) Zelfbeoordeling
Maak een duo. Bespreek de zes IAM competenties in je eigen woorden en zoek naar voorbeelden van vorig jaar die daar bij passen.

10 Voorbeeldportfolio (10 minuten) Zelfbeoordeling
Presentatie portfolio van Sanne Schumacher (student V2BO)

11 Competenties in V1 Technologie & Interactie
1. Creërend en interactief denkvermogen 3. Omgevingsgerichtheid 5. Multidisciplinaire samenwerking 6. Methodisch en reflectief denken en handelen

12 Visualisatie deel 2 (10 minuten) Zelfbeoordeling
Solo Pak een flap en noteer je vakken van vorig jaar. Noteer de competenties erbij. (1 of meer competenties is mogelijk)

13 Visualisatie deel 3 (10 minuten) Bewijsmateriaal
Duo Bespreek de uitkomsten met elkaar en wijzig nog indien nodig. Vorm een groepje van 6 personen en hang de flappen op.

14 Bespreken in een groep Bewijsmateriaal (5 minuten per competentie)
Bespreek per competenties de uitkomsten. Vergelijk jezelf met de anderen: Is het zo goed? Of moet je eigen portret nog bijwerken?

15 En nu verder….. Neem je persoonlijk portret op in je ontwikkelportfolio. In het kader van je competentie-ontwikkeling is het belangrijk dat je de competenties gaat koppelen aan alle nieuwe producten en bewijzen, tbv je showcase-portfolio in blok 3. Bronnen in deze powerpoint:

16 Evaluatie (10 minuten) Wat heb je geleerd van deze workshop? Vragen???


Download ppt "Workshop ‘Competenties’"

Verwante presentaties


Ads door Google