De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Competentie gebaseerd afstandsonderwijs CELSTEC, Open University of the Netherlands.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Competentie gebaseerd afstandsonderwijs CELSTEC, Open University of the Netherlands."— Transcript van de presentatie:

1 Competentie gebaseerd afstandsonderwijs CELSTEC, Open University of the Netherlands

2 Studietaak De studietaak staat centraal –Inleiding –Opdracht –Bronmateriaal –Tijd, duur, studiedruk Integraal in de studietaak / opdracht aandacht voor transfer verhogende maatregelen: –Peer review –Reflectie –Self explanation De context van de studietaak voorziet in –Fasering –Variabiliteit Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak

3 De leerling centraal Wat wil je dat de leerling oppikt van je vak? Wat wil je dat de leerling meeneemt van je vak? Hoe motiveer je de leerling? Waar is je leerling mee bezig? Waar is je leerling mee geholpen? Waarin is je leerling geïnteresseerd? Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak

4 Leren = veranderen Welke impact wil je hebben? –Op het functioneren van de leerling? –Op de groep (klas, team, syndicaat, organisatie) Hoe kan de leerling laten zien dat hij is veranderd? –Functioneren –Kennis –Inzicht –Vaardigheden –Vorming –Houding –Ethiek –Leervermogen –Zelfstandigheid Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak

5 Competenties Competenties: –Kennis, vaardigheden,attitude –Binnen FEM: kennis van de overheidsbegroting & overheidsuitgaven, aanbestedingsregels kunnen toepassen, integer & onkreukbaar zijn. Niet noodzakelijk alle dimensies altijd –Openbaar onderwijs & protestants christelijk onderwijs Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak

6 Vakinhoudelijke competenties Militaire Operationele Wetenschappen FEM Bedrijfs en bestuurswetenschappen Internationale Veiligheidsstudies Militair recht Schriftelijke communicatie Leiderschap & Militaire ethiek Management vaardigheden Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak Weten? Kunnen? Voelen / uitdragen?

7 Generieke compententies Analyseren Overtuigingskracht Inter-persoonlijke sensitiviteit Samenwerken Omgevingsbewustzijn Organisatiebewustzijn Leervermogen Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak Weten? Kunnen? Voelen / uitdragen?

8 Modules & Competenties Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak Analyseren Overtuigingskracht Inter-persoonlijke sensitiviteit Samenwerken Omgevingsbewustzijn Organisatiebewustzijn Leervermogen MOW FEM BBW IVS Militair recht Schriftelijke communicatie Leiderschap & Militaire ethiek MV

9 Competentieprofiel Opdracht Per module aangeven aan welke generieke competenties je kan bijdragen Wat moet de leerling dan weten, kunnen, voelen/uitdragen? Hoe kan hij dat in jouw vak / studietaken oefenen? Hoe sluit dat aan op z’n functievervulling? Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak

10 Meten van Competenties Wat ga je meten: –Welke impact wil je hebben? –Wat moet de leerling meenemen van je vak? –Wat moet er veranderen? Hoe ga je dat meten? –Hoe kan je de ontwikkeling van competenties monitoren gedurende de opleiding –Hoe kan de leerling zelf beoordelen wat hij al wel en niet kan? Wat is je standaard? –Welk niveau moet de leerling beheersen? –Hoe is dat gerelateerd aan z’n functievervulling? Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak

11 Oefenen en toetsen Oefenen van kennis, vaardigheden en attitudes –Veilig –Ruimte voor fouten –Ruimte voor nieuwe dingen –Toepassen in diverse taken / omgevingen –Wat wil je bereiken? Toetsen van kennis, vaardigheden en attitudes –Retentie –Inzicht –Transfer naar andere taakomgevingen –Procedures –Vaardigheden: snelheid, accuratesse –Attitude: goed /fout ? –Wat is de standaard? Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak

12 Oefenen Oefenen van kennis, vaardigheden en attitudes Inzicht, begrip, feiten kennis: lezen, verbanden zien, uitleg krijgen, analyseren nieuwe probleemsituaties, bespreken, reflecteren. Snelheid, accuratesse, handigheid: doen, herhalen, variëren, complexiteit en tijdsdruk opvoeren. Begrip, invoelend vermogen, acceptatie, relevantie: uitleg, lezen, discussie, reflectie.. Belangrijk is het zelfsturen door de leerling, daarvoor is het nodig dat hij z’n leerprogressie kan inschatten –Zelf-toetsen incl. standaard –Peer reviews Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak

13 Toetsing Toetsen van kennis, vaardigheden en attitudes Inzicht, begrip, feiten kennis: Toepassen van kennis in nieuwe probleemsituaties. Kennistoets (open vragen / multiple choice) Snelheid, accuratesse, handigheid: Specifieke taak kunnen uitvoeren binnen bepaalde tijd Specifieke procedures kunnen uitvoeren in vaste volgorde Begrip, invoelend vermogen, acceptatie, relevantie Essay toets, mondelinge toets, attitude test Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak

14 Afstemming welke competenties in welke module Mogelijkheden voor integratie onderzoeken Afstemming tijdsdruk leerling Afstemming wijze van oefenen en toetsen Studietaak De leerling Leren = veranderen Competenties Vakinhoudelijke competenties Generieke competenties Competenties en modules Competentieprofiel Meten van competenties Oefenen en toetsen Oefenen Toetsing Integrale aanpak


Download ppt "Competentie gebaseerd afstandsonderwijs CELSTEC, Open University of the Netherlands."

Verwante presentaties


Ads door Google