De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Themadag Onderzoek 2010 Van Marle&Verwijmeren 1 Workshop Rienk van Marle en Joris Verwijmeren Themadag Onderzoek 18 november 2010, Amsterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Themadag Onderzoek 2010 Van Marle&Verwijmeren 1 Workshop Rienk van Marle en Joris Verwijmeren Themadag Onderzoek 18 november 2010, Amsterdam."— Transcript van de presentatie:

1  Themadag Onderzoek 2010 Van Marle&Verwijmeren 1 Workshop Rienk van Marle en Joris Verwijmeren Themadag Onderzoek 18 november 2010, Amsterdam

2 Themadag Onderzoek 2010 Van Marle&Verwijmeren 2 Versterken onderzoek in HBO-curriculum en HBO-thesis Saxion Hospitality Business School als voorbeeld.

3 Themadag Onderzoek 2010 Van Marle&Verwijmeren 3 Even voorstellen Rienk van Marle  Hoofddocent Onderzoeksmethoden  r.s.f.vanmarle@saxion.nl r.s.f.vanmarle@saxion.nl Joris Verwijmeren  Hoofddocent Onderzoeksmethoden & Thesis  j.a.verwijmeren@saxion.nl j.a.verwijmeren@saxion.nl

4 Themadag Onderzoek 2010 Van Marle&Verwijmeren 4 Inhoud workshop  Herontwikkeling curriculum Saxion HBS.  Versterking competentie Onderzoek daarin.  Rol onderzoek in Thesis.

5 Themadag Onderzoek 2010 Van Marle&Verwijmeren 5 Herontwikkeling curriculum HBS uitgangspunten  Vergroting kwaliteit toetsen.  Competenties zijn leidend bij(her)ontwikkelen toetsen.  Herontwikkelen toetsen is uitgangspunt voor onderwijsherziening.

6 Themadag Onderzoek 2010 Van Marle&Verwijmeren 6 Herontwikkeling curriculum HBS - aanpak  Ontwikkelen competentiekaarten voor 10 competenties, w.o. onderzoek.  Toedelen competenties aan integrale toetsen.  Ontwikkelteams ontwerpen per toets toetsplan, toetsmatrijs, instructie voor student en instructie voor beoordelaar.  Pas nadat toetsen klaar zijn, wordt onderwijs ontwikkeld.  Er is gekozen voor een achterwaartse herontwikkeling (dus propedeuse als laatste herontwikkelen).

7 Themadag Onderzoek 2010 Van Marle&Verwijmeren 7 Kwaliteitsborging  Alle toetsen worden becommentarieerd door de Toetsvaststellingscommissie.  Tien kwaliteitsborgers bewaken de lijn van hun competentie door de opleiding heen.

8 Themadag Onderzoek 2010 Van Marle&Verwijmeren 8 Competentie onderzoek – oude situatie  Twee modulen: Zes ECTS in jaar 2 (met focus op kwantitatief onderzoek) Zes ECTS in jaar 4 (met focus op literatuuronderzoek)  Geen duidelijke koppeling aan eindtermen opleiding.  Aansluiting modulen op elkaar is onduidelijk.  Toetstechnische kwaliteit toetsen onder de maat.

9 Themadag Onderzoek 2010 Van Marle&Verwijmeren 9 Competentie onderzoek – nieuwe situatie  Vier modulen: Drie ECTS in jaar 1 (kennismaking) Zes ECTS in jaar 2 (kwantitatief onderzoek) Zes ECTS in jaar 3 (kwalitatief onderzoek), als onderdeel van breed semester Zeven ECTS in jaar 4 (plannen en uitvoering thesisonderzoek) Literatuuronderzoek komt in elk leerjaar aan bod.  Duidelijke koppeling aan eindtermen opleiding.  Modulen sluiten duidelijk op elkaar aan.  Hoge toetstechnische kwaliteit toetsen

10 Themadag Onderzoek 2010 Van Marle&Verwijmeren 10 Competentie onderzoek – aanpak herontwikkeling 1.Competentiekaart uitgewerkt Competentie uitgewerkt in vijf aspecten (controleerbaarheid, correcte uitvoering, bruikbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid) Aspecten uitgewerkt in meetbare prestatie-indicatoren Competentiekaart is ontwikkeld door betrokken docenten onder begeleiding van experts van CITO. 2.Hoofdlijnen leerlijn uitgedacht. 3.Toetsen ontwikkeld. 4.Onderwijs ontwikkeld.

11 Themadag Onderzoek 2010 Van Marle&Verwijmeren 11 Het Thesissemester – oude situatie  Vijf toetsen: Drie ECTS Persoonlijke ontwikkeling Zes ECTS Literatuuronderzoek Negen ECTS Procesverslag Negen ECTS Productverslag Drie ECTS Eindgesprek.  Geen duidelijke koppeling aan eindtermen opleiding.  Aansluiting toetsen op elkaar is onduidelijk.  Toetstechnische kwaliteit toetsen onder de maat.

12 Themadag Onderzoek 2010 Van Marle&Verwijmeren 12 Het Thesissemester – nieuwe situatie  Drie toetsen: Drie ECTS Persoonlijke ontwikkeling Zes ECTS Verdediging Thesisvoorstel 21 ECTS Thesiswerkstuk.  Duidelijke koppeling aan eindtermen opleiding.  Aansluiting van toetsen op elkaar is duidelijk.  Hoge toetstechnische kwaliteit toetsen.

13 Themadag Onderzoek 2010 Van Marle&Verwijmeren 13 Het Thesissemester – onderzoek  Student schrijft eerst een plan van aanpak dat mondeling wordt getoetst op de competenties Communicatie en Onderzoek.  Student schrijft onderzoek- en adviesrapport dat als werkstuk wordt getoetst op de competenties Communicatie, Onderzoek, Beleidsadvies en twee vrije competenties.

14 Themadag Onderzoek 2010 Van Marle&Verwijmeren 14 Het Thesissemester – borging begeleiding  Uitgebreide semestergids.  Instructie voor examinatoren.  Onderzoeksdocent is beschikbaar voor extra begeleiding.  Onderzoekstraining van begeleiders.  Intervisie.

15 Themadag Onderzoek 2010 Van Marle&Verwijmeren 15 Het Thesissemester – borging beoordeling  Gedetailleerd beoordelingsformulier.  Instructie voor examinatoren.  Tweede beoordelaar bewaakt objectiviteit bij toetsen.  Onderzoekstraining van beoordelaars.  Intervisie.

16 Themadag Onderzoek 2010 Van Marle&Verwijmeren 16 Vragen?

17 Themadag Onderzoek 2010 Van Marle&Verwijmeren 17 Stellingen 1.‘Learning by doing’ is een essentieel uitgangspunt bij het leren onderzoek te doen. 2.De ontwikkeling van toetsen dient vooraf te gaan aan de ontwikkeling van onderwijs. 3.Uitgewerkte beoordelingsformulieren vergroten de betrouwbaarheid van de toetsing, maar dat kan ten koste gaan van de validiteit. 4.Begeleiders van afstudeerders dienen te beschikken over een wetenschappelijk werk- en denkniveau.


Download ppt " Themadag Onderzoek 2010 Van Marle&Verwijmeren 1 Workshop Rienk van Marle en Joris Verwijmeren Themadag Onderzoek 18 november 2010, Amsterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google