De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Debriefing 24 januari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Debriefing 24 januari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Debriefing 24 januari 2012

2 Wat is een debriefing? Een samenvatting van de briefing van de opdrachtgever Wat is het doel van een debriefing: Om te checken of je de opdracht goed begrepen hebt Om in de eerste fase duidelijk te krijgen wat de belangrijk(st)e aspecten van de opdracht zijn Om tijdens het ontwikkelen van het project te toetsen of de oplossing nog steeds voldoet aan de opdracht Om mogelijke onduidelijkheden op te helderen, evt door het stellen van vragen aan de opdrachtgever (graag via de teamcoach). Om inzage te krijgen (voor de opdrachtgever) op welke manier het team met de opdracht omgaat Een helder geformuleerde debriefing voorkomt veel misverstanden en dus problemen tijdens de ontwikkeling en realisatie van een project. 2

3 Debriefing De debriefing bevat de volgende onderdelen: Inleiding
Opdracht Probleemstelling Doelgroep Succesindicatoren Functionele eisenlijst

4 Debriefing / inleiding
De debriefing bevat de volgende onderdelen: Inleiding: Een korte inleiding waar dit debriefingsdocument over gaat. De inleiding, het eerste hoofdstuk, vormt de toegang tot het rapport. 
 De lezer ziet welke vraag wordt beantwoord, waarom en hoe dat gebeurt. Een goede inleiding bereidt de lezer voor op de inhoud van het rapport. 

5 Debriefing / opdracht De debriefing bevat de volgende onderdelen:
Opdracht: Omschrijving van de opdracht waarbij keuzes en afbakening duidelijk geformuleerd zijn. Een helder geformuleerde opdracht voorkomt veel misverstanden en dus problemen tijdens de realisatie van een project.

6 Debriefing / Probleemstelling
Probleemstelling: Omschrijving in eigen woorden van de probleemstelling in één zin (wie, wat, waar, wanneer & hoe). De doelstelling is oplossingsvrij – in de doelstelling zijn nog geen keuzes gemaakt hoe het doel bereikt gaat worden. Wat is geconstateerd (feitelijk probleem)? Wat is de aanleiding van deze situatie/probleem? Wat is de wenselijke situatie? Wat is je doelstelling? Wat zijn mogelijke producten om het doel te realiseren?

7 Debriefing / Probleemstelling
Probleemstelling: het formuleren van een probleem Omschrijving in eigen woorden van de probleemstelling in één zin (wie, wat, waar, wanneer & hoe). De doelstelling is oplossingsvrij – in de doelstelling zijn nog geen keuzes gemaakt hoe het doel bereikt gaat worden. Wie heeft / hebben het probleem? Wat is het probleem? Wat is het feitelijke probleem? Wat is de aanleiding van het probleem? Waar is het probleem? Wanneer is het een probleem? Hoe denk je het probleem op te lossen? Wat is de wenselijke situatie? De doelstelling is oplossingsvrij – in de doelstelling zijn nog geen keuzes gemaakt hoe het doel bereikt gaat worden. NB. Een goed geformuleerde probleemstelling geeft richting aan het onderzoek dat moet worden uitgevoerd (volgende fase = onderzoeksfase).

8 Debriefing / Doelgroep
Omschrijving van een duidelijke doelgroep die herkenbaar is. Denk na over: Wie? Waar? Hoe oud?

9 Debriefing / Succesindicatoren
Succesindicatoren: Wanneer is er sprake van succes, gezien vanuit: de opdrachtgever, de gebruiker, en het team.

10 Debriefing / Functionele eisenlijst:
Omschrijving van de eisen en criteria vanuit de opdracht, technisch en opdrachtgever, m.a.w. aan wat voor eisen moet het product voldoen.

11 Debriefing / Randvoorwaarden:
Debriefing: maximaal 4 A4 (inclusief kaft) Verzorgd uitgevoerd en passend in de teamstijl Passende presentatie van informatie in tekst, diagrammen en/of beeld Geschreven in correct Nederlands Bevat teamnaam, klas en namen en studentnummers van teamleden Maak een planning en taakverdeling voor het maken van dit document. Let op de eindredactie, zorg dat het document als één geheel overkomt. Volgende week (digitaal) inleveren voor de werkgroep (30 januari) als .pdf bestand in Dropbox!


Download ppt "Debriefing 24 januari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google