De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ofwel hoe combineren we drie stromen? Steven Nijhuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ofwel hoe combineren we drie stromen? Steven Nijhuis"— Transcript van de presentatie:

1 Ofwel hoe combineren we drie stromen? Steven Nijhuis
Ontwerpprojecten Ofwel hoe combineren we drie stromen? Steven Nijhuis

2 Belangrijk bij ontwerp-projecten bij de HU FNT
Drie stromen Vraagontwikkeling Validatie en review Criteria

3 In schema Kennisvraag Praktijkvraag Competentievraag Kennis Oplossing
Vraag ontwikkelen: advertentie gebaseerd op praktijkvraag, beroepsprofielen en onderzoeksagenda(s) Valideren: opdrachtgever(s) voor praktijk- en kennisvraag geven op producten commentaar (offerte, ontwerp, implementatie, oplevering) Criteria Review: tutoren en deskundigen reviewen producten op basis van (kwaliteits)criteria. Kennis mobiliseren Kennis opdoen/ toepassen Studenten vergaren kennis om in te zetten voor de praktijkvraag Viltjes uitdelen

4 Essentieel element Team is zelfsturend:
Neemt beslissingen en gaat zelf achter informatie aan Signaleert informatie- en coachingsbehoeften Geeft zelf aan hoe het doel bereikt gaat worden Geeft zelf aan wat daar voor nodig is Regelt het zelf Vragen naar ervaringen hiermee, klassikaal

5 Stelling Criteria? Helder!
Zet op een ‘flap’ wanneer is jullie project geslaagd? Discussiegroepjes vormen (per opdracht): wanneer is het projectresultaat goed? Half uur laten keuvelen/resultaten bij elkaar brengen

6 Kwaliteitscriteria (zie ook handleiding vanaf Hoofdstuk 2)
Kwaliteitscriteria helpen om te definiëren wat wordt verwacht. Bijvoorbeeld een plan van aanpak Bevat een heldere probleemstelling Beginsituatie is beschreven Problemen in de beginsituatie beschreven Eindsituatie is beschreven Beschrijving van wat het project kan betekenen om van begin tot eind te komen Bevat een goede analyse voor de aanpak Levert het gewenste resultaat op Bevat een taakverdeling die past bij de leervragen Bevat een haalbare hoeveelheid taken Houdt rekening met de beschikbaarheid van anderen (opdrachtgever / tutor/ deskundigen) en doorlooptijden ……

7 Vragenlijst Ja (1 pt), beetje (0.5 pt), nee (0 pt)
Ik weet precies wat de opdrachtgever van de praktijkvraag wil bereiken Ik weet precies wat de opdrachtgever van de kennisvraag wil bereiken Ik weet precies wat ik ga leren in dit project Ik weet precies welke stappen nodig zijn om dit project af te ronden Ik heb de beschikking over alle kennis/vaardigheid die nodig is om het project af te ronden Individueel invullen, daarna per opdracht verzamelen van de scores. Kijk wat het maximum en het minimum is per opdracht. Vrije discussie over de consequenties van hoge (>3) en lage scores (<2)

8 Wie is(zijn) de opdrachtgever(s)?
Praktijkvraag Kennisvraag Competentievraag Vertellen aan de andere groepen na voorbereiding Per opdracht uitwerken, presenteren aan de rest (5 minuten voorbereiden).

9 Passen de stromen bij elkaar?
Hoe zouden ze bij elkaar moeten passen? Vergelijk de stromen per opdracht Maak een presentatie voor de andere groepen wat wel en niet past en hoe je dat zou kunnen oplossen. Per opdracht discussie, presentatie voorbereiden over passend/problemen/aanpak voor oplossing. Minstens half uur voorbereiden.

10 Wie heb je nodig voor je validatie?
En wat wil die hebben voor die validatie Hoe gaan jullie dat organiseren? Presenteer na discussie aan de rest. Paniek, zoek het maar op in de handleiding. 20 minuten.

11 Review? Helder! Wat gaan jullie doen om de review goed te laten verlopen? Presenteren. Paniek, zoek het maar weer op in de handleiding

12 De digitale coach www.surfgroepen.nl/sites/ontwerpprojecten/dc
Als het goed is, is nu wel duidelijk dat het project een wat steviger plan van aanpak nodig heeft. Ondersteuning is gemaakt. Testresultaten 90% beveelt het aan Nu in de praktijk gebruiken en evalueren.

13 Vragen? Wat gaan we nu doen?

14 Zelfstudie: digitale coach invullen
Zelfstandig de vragen 1-35 (je mag meer) Overleg met het team: welke antwoorden hebben jullie niet? Met het team kijken naar tabbladen ‘Te onderzoeken achtergrond .. Op te leveren resultaat’: welke tabbladen moeten jullie nu aan werken? Morgenochtend presentatie van jullie komende stappen. Opdracht voor morgenochtend


Download ppt "Ofwel hoe combineren we drie stromen? Steven Nijhuis"

Verwante presentaties


Ads door Google