De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Thomas W. de Boer 2005 Projectmanagement Hoofdstuk 10 Afsluiting van het project.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Thomas W. de Boer 2005 Projectmanagement Hoofdstuk 10 Afsluiting van het project."— Transcript van de presentatie:

1 © Thomas W. de Boer 2005 Projectmanagement Hoofdstuk 10 Afsluiting van het project

2 © Thomas W. de Boer 2005 Testen •Een test controleert of het eindproduct overeenstemt met de specificaties •Wat kan er mis zijn? –Een gebrek: er mankeert iets, maar het product werkt wel –Een onvermogen: het product kan iets niet – vaak een deelfunctie –Een afwijking: het product wijkt grotelijks af van de specificaties

3 © Thomas W. de Boer 2005 Afwijking en gebrek •Een verschil tussen specificaties en eindproduct is een afwijking •Een afwijking wordt veroorzaakt door een gebrek •Reparatie kan zijn –De afwijking bijstellen –Het gebrek repareren •Wat er nodig is, is een kwestie van onderhandelen

4 © Thomas W. de Boer 2005 Reparatie of niet? •Bij kleine afwijkingen kun je het er bij laten •Symptoombestrijding: repareer de afwijking •Fundamentele oplossing: repareer het gebrek –Dat is duurder –Maar wel beter

5 © Thomas W. de Boer 2005 Testen •Uitputtend testen is vaak niet mogelijk •Dan test je op cruciale gevallen •Black Box testen –Je test het product door inputs te leveren en te kijken of de juiste outputs worden geleverd •White Box Testen –Beoordeel hoe het eindproduct is samengesteld en hoe het werkt

6 © Thomas W. de Boer 2005 Soorten testen •Structuurtest –White Box – analyseer de structuur •Functionele test –White Box – ga na hoe een input door het product wordt afgehandeld –Black Box – ga of het product bij een bepaalde input de gewenste output oplevert •Stress test –Black Box – belast het product tot aan de limieten •Performance test –Black Box – controleer de verwerkingstijden van het product

7 © Thomas W. de Boer 2005 Opleveren •Overdragen van het product aan de klant in de gebruikersomgeving •Houd rekening met reparaties n.a.v. de eindtest •Houd rekening met onderhandelen bij afwijkingen •Houd rekening met nazorg: serviceverlening na oplevering

8 © Thomas W. de Boer 2005 Post-project evaluatie •Meer dan alleen maar nagaan of het doel is bereikt binnen het budget •Doel en eindproduct –Heb je met het project inderdaad bereikt wat je wilde? •Mate van succes –Als je doel is bereikt, hoe goed is het dan gegaan? •Bijdrage aan de organisatie –Wat heeft je project opgeleverd voor de organisatie?

9 © Thomas W. de Boer 2005 Formele audit •Formele analyse van de gang van zaken van een project en de resultaten •Wordt gedaan door een auditor die niet bij het project betrokken is •De auditor krijgt toegang tot alle personen en alle documentatie bij het project

10 © Thomas W. de Boer 2005 Afsluiten van het project •Normaal afsluiten –Het eindproduct is klaar –Ruim de rommel netjes op •Toevoeging –Het product wordt een ‘normale’ afdeling binnen de organisatie •Integratie –Het product wordt geïntegreerd binnen een bestaande afdeling •Denk in deze gevallen aan een goede overdracht

11 © Thomas W. de Boer 2005 Abnormaal afsluiten van het project •Budgetten worden gekort –Probeer een doorstart te maken in afgeslankte vorm •Een zachte dood –De belangstelling voor je project verflauwt –Probeer er weer elan in te brengen •Moord –Je project wordt abrupt afgebroken

12 © Thomas W. de Boer 2005 Checklist voor afsluiten •Controleer het afsluiten van onderdelen •Meld de klant formeel de afsluiting •Controleer de projectdocumentatie •Regel de financiële afwikkeling •Regel de terugkeer –Van mensen –Van materieel •Regel de juridische afwikkeling •Zorg voor een goede archivering •Regel een voorziening voor onderhoud •Draag alles over aan het management

13 © Thomas W. de Boer 2005 Het finale rapport •Beschrijft het project en is een reflectie daarop •De projectmanager legt verantwoording af •Vermeld wat wel en niet goed ging en waarom •Verwijs naar de documentatie •Geef een overzicht van de geleerde lessen

14 © Thomas W. de Boer 2005 Voortijdig beëindigen •Neem de beslissing weloverwogen •Kom er niet op terug •Laat een aparte terminator het project beëindigen –De projectmanager is geen goede terminator •Werk de checklist zo goed mogelijk af •Zorg goed voor de mensen die bij het project waren betrokken •Verwacht schadeclaims en handel die af

15 © Thomas W. de Boer 2005 Praktijk! •Maak de opdrachten bij hoofdstuk 10 –Bedenk hoe je na het symposium iedereen gaat bedanken –Bedenk passende geschenken –Maak een plan voor evaluatie –Hoe gaat je finale rapport er uit zien? –Stel: twee maanden voor het symposium overlijdt Prof. Van Everdingen plotseling. Hoe beëindig je het project?


Download ppt "© Thomas W. de Boer 2005 Projectmanagement Hoofdstuk 10 Afsluiting van het project."

Verwante presentaties


Ads door Google