De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HKZ-dagen Workshop AO binnen de bestaande structuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HKZ-dagen Workshop AO binnen de bestaande structuur."— Transcript van de presentatie:

1 HKZ-dagen Workshop AO binnen de bestaande structuur

2 Programma  Even opfrissen: Kaderregeling in ‘t kort  Stand van zaken AO/IC in uw organisatie  AO/IC binnen de bestaande structuren  Wat ga je morgen doen?

3 Kaderregeling AO/IC  Beleidsregel van kracht in december 2004  Stelt eisen aan AO/IC van AWBZ-instellingen  Geregistreerde productie moet overeenkomen met geïndiceerde productie en werkelijk geleverde productie  Verantwoordelijkheid ligt bij de Raad van Bestuur  Raad van Bestuur moet vóór 15 januari een bestuursverklaring afgeven

4 Verantwoordelijkheid RvB  Heldere procesbeschrijvingen en werkinstructies  Overzichtelijke wijze van bewaking van indicaties, productieregistratie en registratie van interne controle  Inrichting van een afzonderlijke IC-functie die vaststelt dat richtlijnen ook werkelijk worden nageleefd

5 Minimale eisen AO/IC  Juiste volledige cliëntgegevens  Tijdige melding aanvang zorg aan Zorgkantoor  Juiste, volledige inhoud van zorgdossiers  Geldige indicatiebesluiten  Juiste en volledige productieregistratie  Juiste inzet van deskundigheidsniveaus bij het zorgaanbod  Overeenkomst tussen omvang indicatie en zorgplan  Juiste, volledige facturatie aan Zorgkantoor/PGB-cliënten  Inrichten Interne controle functie  Rapportage over opzet, bestaan en werking AO/IC in bestuursverklaring

6 Statusrapportage AO/IC  Managementsamenvatting  Scores normenkader 2.1 Functiescheiding/taakverdeling 2.2 AO-aspecten 2.3 EDP/automatisering 2.4 Registratieproces 2.5 Interne controle 2.6 Detailbevindingen en aanbevelingen  Conclusies: - Groen: instelling voldoet aan de norm - Geel: instelling is per 1 januari 2006 toetsbaar - Oranje: instelling is misschien niet toetsbaar - Rood: instelling is waarschijnlijk niet tijdig klaar

7 Uw organisatie!  Hoe is de AO/IC in uw organisatie geregeld?  Waarom is hiervoor gekozen?  Op welke wijze was u hierbij betrokken?

8 AO/IC binnen bestaande structuren Past AO/IC binnen het kwaliteitssysteem? Ja, want:  Verdelen van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden  Procesbeschrijvingen maken en beheersen  Toetsingen uitvoeren  Bijstellen doen

9 Kwaliteitssysteem Plan - Do - Check – Act  Afspraken maken over de werkwijze  Uitvoeren van afgesproken werkwijze  Controleren of de praktijk overeenkomt met de afspraak/norm  Bijstellen van de werkwijze

10 AO-proof maken Welke bestaande procedures uit het kwaliteitshandboek moeten worden aangevuld om te voldoen aan de AO/IC - eisen? Welke aanpassingen moeten worden gedaan in procedures? -Opname/Intake -Uitvoering zorg

11 Norm Kaderregeling = HKZ? Waar vinden de normen van de Kaderregeling een plaats in het kwaliteitssysteem? Opdracht: Schema invullen in drietallen Beschikbaar: HKZ-normen en Kaderregeling Plenair nabespreken

12 Welke HKZ-norm past bij de AO/IC eis? Kaderregeling – eisenHKZ-normen Functiescheiding tussen beschikken, registreren en controleren Rubriek 5 Registreren cliënt en controleren gegevens op juistheid en volledigheid Rubriek 1 Bepalen van het aanbod en toewijzen cliënt aan afdeling conform indicatiebesluit Rubriek 1 Zorgovereenkomst afsluiten met cliëntRubriek 1 Registreren van de geleverde zorgRubriek 1-2 Beheren zorgdossier en zorgplanRubriek 1-2

13 Wat ga je morgen doen? WatWie 1.Inventariseren gemaakte afspraken in de organisatie: beschrijvingen, IC-functie, automatisering Kwaliteits- functionaris 2.Informeren MT over de mogelijkheden voor aanpak Kwaliteits- functionaris 3.Besluitvorming over de aanpakMT 4.Plan opstellen voor het aanvullen van bestaande procesbeschrijvingen aan AO/IC-eisen Kwaliteits- functionaris 5.IC-functie inrichten en mogelijk relatie leggen met interne auditoren MT 6.Scholing voor IC-ers organiserenMT 7.Afspraken met accountant makenMT

14 Veel succes!


Download ppt "HKZ-dagen Workshop AO binnen de bestaande structuur."

Verwante presentaties


Ads door Google