De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop AO binnen de bestaande structuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop AO binnen de bestaande structuur"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop AO binnen de bestaande structuur
HKZ-dagen Workshop AO binnen de bestaande structuur

2 Programma Even opfrissen: Kaderregeling in ‘t kort
Stand van zaken AO/IC in uw organisatie AO/IC binnen de bestaande structuren Wat ga je morgen doen?

3 Kaderregeling AO/IC Beleidsregel van kracht in december 2004
Stelt eisen aan AO/IC van AWBZ-instellingen Geregistreerde productie moet overeenkomen met geïndiceerde productie en werkelijk geleverde productie Verantwoordelijkheid ligt bij de Raad van Bestuur Raad van Bestuur moet vóór 15 januari een bestuursverklaring afgeven

4 Verantwoordelijkheid RvB
Heldere procesbeschrijvingen en werkinstructies Overzichtelijke wijze van bewaking van indicaties, productieregistratie en registratie van interne controle Inrichting van een afzonderlijke IC-functie die vaststelt dat richtlijnen ook werkelijk worden nageleefd

5 Minimale eisen AO/IC Juiste volledige cliëntgegevens
Tijdige melding aanvang zorg aan Zorgkantoor Juiste, volledige inhoud van zorgdossiers Geldige indicatiebesluiten Juiste en volledige productieregistratie Juiste inzet van deskundigheidsniveaus bij het zorgaanbod Overeenkomst tussen omvang indicatie en zorgplan Juiste, volledige facturatie aan Zorgkantoor/PGB-cliënten Inrichten Interne controle functie Rapportage over opzet, bestaan en werking AO/IC in bestuursverklaring

6 Statusrapportage AO/IC
Managementsamenvatting Scores normenkader 2.1 Functiescheiding/taakverdeling 2.2 AO-aspecten 2.3 EDP/automatisering 2.4 Registratieproces 2.5 Interne controle 2.6 Detailbevindingen en aanbevelingen Conclusies: - Groen: instelling voldoet aan de norm - Geel: instelling is per 1 januari 2006 toetsbaar - Oranje: instelling is misschien niet toetsbaar - Rood: instelling is waarschijnlijk niet tijdig klaar

7 Uw organisatie! Hoe is de AO/IC in uw organisatie geregeld?
Waarom is hiervoor gekozen? Op welke wijze was u hierbij betrokken?

8 AO/IC binnen bestaande structuren
Past AO/IC binnen het kwaliteitssysteem? Ja, want: Verdelen van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden Procesbeschrijvingen maken en beheersen Toetsingen uitvoeren Bijstellen doen

9 Kwaliteitssysteem Plan - Do - Check – Act
Afspraken maken over de werkwijze Uitvoeren van afgesproken werkwijze Controleren of de praktijk overeenkomt met de afspraak/norm Bijstellen van de werkwijze

10 AO-proof maken Welke bestaande procedures uit het
kwaliteitshandboek moeten worden aangevuld om te voldoen aan de AO/IC - eisen? Welke aanpassingen moeten worden gedaan in procedures? Opname/Intake Uitvoering zorg

11 Norm Kaderregeling = HKZ?
Waar vinden de normen van de Kaderregeling een plaats in het kwaliteitssysteem? Opdracht: Schema invullen in drietallen Beschikbaar: HKZ-normen en Kaderregeling Plenair nabespreken

12 Welke HKZ-norm past bij de AO/IC eis?
Kaderregeling – eisen HKZ-normen Functiescheiding tussen beschikken, registreren en controleren Rubriek 5 Registreren cliënt en controleren gegevens op juistheid en volledigheid Rubriek 1 Bepalen van het aanbod en toewijzen cliënt aan afdeling conform indicatiebesluit Zorgovereenkomst afsluiten met cliënt Registreren van de geleverde zorg Rubriek 1-2 Beheren zorgdossier en zorgplan

13 Wat ga je morgen doen? Wat Wie
Inventariseren gemaakte afspraken in de organisatie: beschrijvingen, IC-functie, automatisering Kwaliteits-functionaris Informeren MT over de mogelijkheden voor aanpak Besluitvorming over de aanpak MT Plan opstellen voor het aanvullen van bestaande procesbeschrijvingen aan AO/IC-eisen IC-functie inrichten en mogelijk relatie leggen met interne auditoren Scholing voor IC-ers organiseren Afspraken met accountant maken

14 Veel succes!


Download ppt "Workshop AO binnen de bestaande structuur"

Verwante presentaties


Ads door Google