De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BIV Hofamopleiding Klassieke AO Leseenheid1. 2 A. Relevante grondslagen van BIV −Definities BIV en AO −Informatiepyramide −Kwaliteitsaspecten van informatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BIV Hofamopleiding Klassieke AO Leseenheid1. 2 A. Relevante grondslagen van BIV −Definities BIV en AO −Informatiepyramide −Kwaliteitsaspecten van informatie."— Transcript van de presentatie:

1 BIV Hofamopleiding Klassieke AO Leseenheid1

2 2 A. Relevante grondslagen van BIV −Definities BIV en AO −Informatiepyramide −Kwaliteitsaspecten van informatie −Besturen en beheersen −Typologie

3 3 B. Overzicht van het vakgebied −Update van het complex van organisatorische maatregelen volgens het AO model

4 4 C. Het onderkennen van het belang van bedrijfsprocessen

5 5 A. Relevante grondslagen van BIV −Definities BIV en AO −Informatiepyramide −Kwaliteitsaspecten van informatie −Besturen en beheersen −Typologie

6 6 Definitie van BIV Alle activiteiten m.b.t het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het doen functioneren en het beheersen van een huishouding en ten behoeve van de verantwoordingen die daarover moeten worden afgelegd.

7 7 Definitie van AO −AO omvat het gehele complex van organisatorische maatregelen dat direct of indirect betrekking heeft op de goede werking van BIV

8 8 A. Relevante grondslagen van BIV −Definities BIV en AO −Informatiepyramide −Kwaliteitsaspecten van informatie −Besturen en beheersen −Typologie

9 9 Managementinformatie- systeem als een piramide

10 10 Informatiepyramide −Welke informatie past bij welk niveau?

11 11 Case −Inventarisatie van informatiebehoeften en indeling naar niveau

12 12 A. Relevante grondslagen van BIV −Definities BIV en AO −Informatiepyramide −Kwaliteitsaspecten van informatie −Besturen en beheersen −Typologie

13 13 Kwaliteitsspectrum van informatie

14 14 Organisatorische aspecten −Lengte informatie-interval −Continuïteit −Autorisatie −Beveiliging (protectie) −Kosten/baten verhouding

15 15 A. Relevante grondslagen van BIV −Definities BIV en AO −Informatiepyramide −Kwaliteitsaspecten van informatie −Besturen en beheersen −Typologie

16 16 Besturen en beheersen −Strategie, belang, betekenis BIV −De informatiepyramide −Focus op bedrijfsprocessen −Structuur bedrijfsprocessen −Onderkennen bedrijfsprocessen, obv referentiekader en bepaalde criteria −Relatie bestuurlijke informatievoorziening met bedrijfsprocessen −Bedrijfsmodel(lering)

17 17 A. Relevante grondslagen van BIV −Definities BIV en AO −Informatiepyramide −Kwaliteitsaspecten van informatie −Besturen en beheersen −Typologie

18 18 Typologie −Typologie is bouwinstrument voor de AO −In Engelstalige landen ligt het accent meer op ´cycles´

19 19 Typologie en kenmerken −Handel −Productie −Dienstverlening −Overheid en not-for profit

20 20 Typologie als “bouw”instrument −De “echte” betekenis van de waardenkringloop voor de inrichting

21 21 De betekenis van de waardenkringloop ?

22 22 B. Overzicht van het vakgebied −Update van het complex van organisatorische maatregelen volgens het AO model

23 23 De inrichting van de AO/IC −De 5 clusters van AO maatregelen gericht op de betrouwbaarheid: Organisatie(structuur), taken en functies Administraties/registraties/informatiesyst emen/Bestanden en bepaalde technieken Procedures Interne controle preventief en repressief Informatieverstrekking

24 24 C. Het onderkennen van het belang van bedrijfsprocessen

25 25 Waarom focus op bedrijfsprocessen? −Focus −Begrip bedrijfsprocessen −De invulling van de bedrijfsprocessen −Gevolgen voor BIV

26 26 Bedrijfsprocessen −Verzameling van activiteiten −Welke door een bepaalde wijze van beheersing −Bijdraagt aan het realiseren van één of meer bedrijfsdoelstellingen

27 27 Onderkennen van bedrijfsprocessen −Met behulp van referentiemodellen −Met behulp van criteria omtrent de werkelijk aanwezige bedrijfs- omstandigheden

28 28 Case −Onderkennen van bedrijfsprocessen −Inrichting van de AO

29 BIV Hofamopleiding Klassieke AO Einde Leseenheid1


Download ppt "BIV Hofamopleiding Klassieke AO Leseenheid1. 2 A. Relevante grondslagen van BIV −Definities BIV en AO −Informatiepyramide −Kwaliteitsaspecten van informatie."

Verwante presentaties


Ads door Google