De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Wat verandert er voor de zorg? Aanmeldingsfase •Eerste gegevens van een nieuwe cliënt komen binnen via een melding in de ECD- toepassing of een e-mail.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Wat verandert er voor de zorg? Aanmeldingsfase •Eerste gegevens van een nieuwe cliënt komen binnen via een melding in de ECD- toepassing of een e-mail."— Transcript van de presentatie:

1 1 Wat verandert er voor de zorg? Aanmeldingsfase •Eerste gegevens van een nieuwe cliënt komen binnen via een melding in de ECD- toepassing of een e-mail afkomstig van cliëntadministratie •Het intakegesprek vindt plaats m.b.v. het Zorgleefplan, dit behelst een nieuwe werkwijze met nieuwe formulieren •Tijdens het intakegesprek worden tevens afspraken gemaakt t.b.v. de invulling van de cliëntagenda •De resultaten uit het intakegesprek worden verwerkt in de Zorgmodule van de ECD- toepassing; eerste gesprek en cliëntagenda Opstellen zorgdoelen •In overeenstemming met cliënt formuleren van zorgdoelen en acties o.b.v. Zorgleefplan (nieuwe werkwijze) •Vastleggen concept zorgplan met zorgdoelen en acties in de ECD-toepassing o.b.v. de voorhanden zijnde cliëntinformatie

2 2 Wat verandert er voor de zorg? Opstellen werkplannen •De cliëntgegevens worden geraadpleegd via de ECD-toepassing •De loop- en medicijnlijsten worden uitgedraaid vanuit de ECD-toepassing en gebruikt voor de werkverdeling Uitvoeren zorg •Voorbereiding op uitvoering zorg m.b.v. raadpleging cliëntrapportages in ECD- toepassing •Protocollen worden geraadpleegd via de ECD-toepassing •Alleen de zorg die op de looplijst staat wordt uitgevoerd door de verzorgende; voor ongeplande zorg of langer dan geplande zorg wordt de “vliegende” verzorgende ingeschakeld •Resultaten van metingen en observaties worden vastgelegd in de ECD-toepassing •Afwijkingen in zorgtijd en –handelingen worden genoteerd op de looplijst •Bij grote afwijkingen, aanpassen cliëntagenda i.o.m. de cliënt •Vastleggen dagrapportage per cliënt in ECD-toepassing

3 3 Wat verandert er voor de zorg? Controle zorglevering •Reageren op melding van de ECD-toepassing om zorglevering te controleren, op basis van rapportages en cliëntagenda bepalen of huidige zorglevering passend is •Zonodig aanpassen zorgdoelen, acties en cliëntagenda i.o.m. de cliënt Aanvragen herindicatie •Reageren op melding uit de ECD-toepassing over overschrijding herindicatietijd versus cliëntagenda of geldigheidsdatum indicatie •Registreren datum verzending aanvraag herindicatie naar CIZ •Registreren datum ontvangst herindicatie •Invoeren herindatiegegevens in cliëntmodule in ECD-toepassing MDO •Nieuwe zorgdoelen ter voorbereiding van MDO vastleggen in ECD-toepassing •Notulen en verslag MDO vastleggen in ECD-toepassing •Evaluatie uitgevoerde acties vastleggen in ECD-toepassing

4 4 Wat verandert er voor de zorg? Zorgzwaartemeting •Registreren uitkomsten meting in de ECD-toepassing •Registreren (eventueel) gedefinieerde acties in de ECD-toepassing Controle Zorgdossier •Controleren cliëntgegevens in zorgmodule op juistheid, volledigheid en actualiteit n.a.v. signaal van de ECD-toepassing •Zonodig aanpassen gegevens in zorgmodule •Registreren datum controle zorgdossier MIC •Registreren incident in de ECD-toepassing •Registreren uitgevoerde acties in de ECD-toepassing Afmeldingsfase •Registreren uitstroom cliënt in de ECD-toepassing •Registreren afmelding AZR (door cliëntadministratie?) •Afsluiten elektronisch cliëntdossier (door cliëntadministratie?)


Download ppt "1 Wat verandert er voor de zorg? Aanmeldingsfase •Eerste gegevens van een nieuwe cliënt komen binnen via een melding in de ECD- toepassing of een e-mail."

Verwante presentaties


Ads door Google