De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Betrouwbaarheidstypologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Betrouwbaarheidstypologie"— Transcript van de presentatie:

1 Betrouwbaarheidstypologie
Niet voor de markt werkende huishoudingen: stichtingen

2 Belangrijkste aanknopingspunten voor betrouwbaarheid
Door bestuur goedgekeurde begroting is de belangrijkste norm voor het doen van uitgaven en de verwachte inkomsten Aantal verstrekte pasjes (stichtingsblaadjes etc.) = aantal geregistreerde donateurs Besluiten tot het doen van uitgaven zijn vastgelegd in doorlopend genummerde bestuursnotulen Subsidieadministratie Aangevraagde subsidies = ontvangen subsidies + afgewezen.

3 Kenmerkende betrouwbaarheidsrisico’s
Volledigheid verantwoorde subsidies Volledigheid verantwoorde donaties Juistheid van de bestedingen

4 Preventieve IC maatregelen

5 1.1 Begroting, normen, tarieven
Begrote opbrengsten uit donatie en subsidies Begrote aan doelstelling gerelateerde uitgaven. Begroting is niet alleen taakstellend maar autoriseert ook de uitgaven!

6 Toepassingsvraag 1 Waar is de doelstelling van de stichting vastgelegd?

7 1.2 CT functiescheiding Stichtingsbestuur is als geheel beschikkend met de volgende taakverdeling: Voorzitter (treedt naar buiten toe) Secretaris (houdt de ledenadministratie, correspondentie en notulen bij) Penningmeester (voert de administratie). Bij grotere stichtingen houdt het verenigingsbestuur vaak toezicht op het functioneren van een daaronder geplaatste directie. Soms wordt de benaming van het stichtingsbestuur in deze situaties dan gewijzigd in Raad van Toezicht.

8 1.3 Procedures, wet- en regelgeving, richtlijnen
bijhouden notulen bestuursvergaderingen tot stand komen begroting aanvraag en besteding subsidies bevestiging donaties stichtingsstatuten

9 1.4 Belangrijke managementinformatie
Exploitatie: Inkomsten (subsidies, donaties etc.) en uitgaven in relatie tot begroting Daarnaast Realisatie doelstelling in realisatie tot plan

10 1.5 Essentiële bestanden donateursbestand subsidieadministratie

11 Repressieve IC-maatregelen

12 2.1 Cijferanalyse Werkelijke inkomsten in relatie tot donateuraantallen en gevoerde actie Uitgaven in relatie tot begroting

13 2.2 Verbandscontroles Beginstand donateursadministratie + nieuwe aanmeldingen – opzeggingen = eindstand donateurs Ontvangsten= totaal toegezegde gelden

14 2.3 Detailcontroles Uitgaven controleren aan de hand van begroting, doelstelling en subsidievoorwaarden naleving statuten

15 2.4 Waarneming ter plaatse
Hebben uitgaven tot waarneembare activiteiten, investeringen geleid?

16 Stichting Mooi Landschap

17 Stichting Mooi Landschap heeft als doel het beschermen en in standhouden van een eeuwen oud cultuurlandschap. Onder het stichtingsbestuur is een plaatselijke organisatie geplaatst die bestaat uit: - directeur - plantsoenwerkers - bouwvakkers - administratie

18

19 De baten van de stichting bestaan uit donaties, giften en subsidie van de provincie. Donateurs die jaarlijks minimaal 75 euro doneren ontvangen 4 keer per jaar een tijdschrift en een donateurspas. Bovendien kunnen zij tegen gereduceerd tarief haardhout en fruit kopen.

20 Toepassingsvraag 2 Hoe ziet de begroting er uit bij Mooi Landschap?

21 Toepassingsvraag 3 Welke maatregelen kan het stichtingsbestuur nemen om er voor te zorgen dat de plaatselijke organisatie betrouwbaar functioneert?

22 Toepassingsvraag 4 Stel dat het stichtingsbestuur verantwoordelijk is voor het verwerven van de subsidie? Welke stappen moet het bestuur nemen en welke informatiebehoeften heeft het bestuur?

23 Toepassingsvraag 5 Stel dat je als accountant de subsidieverantwoording moet controleren van deze stichting. Welke biv heb je dan nodig om deze taak uit te voeren?

24 Toepassingsvraag 6 Hoe weet het stichtingsbestuur met redelijke mate van zekerheid dat de opbrengsten uit haardhout volledig worden verantwoord?

25

26 Toepassingsvraag 7 Waarom is het zo moeilijk om er zeker van te zijn dat alle giften volledig worden verantwoord? Zijn er mogelijkheden om deze onzekerheid enigszins te verkleinen?


Download ppt "Betrouwbaarheidstypologie"

Verwante presentaties


Ads door Google