De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Betrouwbaarheidstypologie Financiële instellingen: Banken 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Betrouwbaarheidstypologie Financiële instellingen: Banken 1."— Transcript van de presentatie:

1 Betrouwbaarheidstypologie Financiële instellingen: Banken 1

2 2

3 Belangrijkste aanknopingspunten voor betrouwbaarheid Functiescheiding tussen front- en backoffice Limieten en bevoegdheden Uitgebreid stelsel van general en application controls (zie deel 5) Bevestigingen aan derden door rekeningafschriften op te sturen of elektronisch beschikbaar te stellen. Jaaroverzichten opsturen. Inventarisatie kluisvoorraden 3

4 Kenmerkende betrouwbaarheidsrisico’s Juistheid verstrekte kredieten Beheer kredietportefeuille Juistheid in rekening gebracht interestpercentage Betrouwbare werking automatisering Handelen boven gestelde limieten 4

5 Toepassingsvraag 1 Zie je een relatie met de kredietcrisis? 5

6 Preventieve IC maatregelen 6

7 Begroting, normen en tarieven 7

8 1.1 Begroting, normen, tarieven Geraamde renteopbrengsten uit hoofde van kredieten Interestpercentages Kosten voor het aantrekken van liquide middelen (vergoede spaarrente) Brutomarge Bedrijfskosten Normen voor solvabiliteit en liquiditeit (De Nederlandse Bank, Europese regels: Basel I,II en III) 8

9 1.2 CT functiescheiding frontoffice (beschikkend) backoffice registreert handelingen (uitvoerend) financiële administratie (controlerend) interne controle/interne accountantsdienst (controlerend) 9

10 Toepassingsvraag 2 Welke rol zou de automatisering moeten spelen bij de functiescheiding tussen front- en backoffice? 10

11 1.3 Procedures, wet- en regelgeving, richtlijnen Kredietverstrekking Beleggen openen accounts general + application controls op het gebied van automatisering, zie hoofdstuk 20 4-ogen principe limieten en bevoegdheden zijn vastgelegd inschakelen derden door versturen rekeningsafschriften 11

12 Toepassingsvraag 3 Geef een aantal voorbeelden van het 4- ogenprincipe bij een bank. 12

13 Managementinformatie 13

14 1.4 Belangrijke managementinformatie Exploitatie: Renteresultaten Beleggingsresultaat Apparaatskosten Balans gerelateerd: Rentabiliteitsoverzichten Liquiditeits- en solvabiliteitsoverzichten Overzicht vreemde valutaposities 14

15 Gegevens in bestanden  Informatie 15

16 1.5 Essentiële bestanden rekeninghoudersbestand kredietbestand beleggingenbestand tarievenbestand 16

17 Repressieve IC-maatregelen 17

18 Cijferanalyse 18

19 19

20 2.1 Cijferanalyse risico’s ingedeeld naar diverse categorieën kredietfaciliteiten versus opgenomen krediet vergoede rente versus spaargelden ontvangen rente versus kredieten 20

21 Toepassingsvraag 4 Welke categorieën risico’s kent een bank? 21

22 Verbandscontroles 22

23 2.2 Verbandscontroles verstrekte kredieten volgens uitgaande betalingen = geautoriseerde kredietovereenkomsten. spaarrekeningen: beginstand + ontvangsten – opnames = eindstand spaarrekening 23

24 2.3 Detailcontroles juistheid tarieven en provisies slapende rekeningen inventarisatie voorraden autorisatie verstrekte kredieten naleving regelgeving Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandse Bank 24

25 Waarneming ter plaatse 25

26 26

27 2.4 Waarneming ter plaatse controle interne controleafdeling of accountantsdienst mede aan de hand van gemelde onregelmatigheden bijvoorbeeld door rekeninghouders naleving regelgeving AFM 27

28 Loansharck 28

29 Loansharck is een kredietinstelling van een grote Nederlandse bank: Safe-it. Loansharck is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. Loansharck heeft een eigen website maar adverteert ook door middel van pop ups op andere websites. Bovendien laat Loansharck regelmatig advertenties plaatsen in tijdschriften zoals omroepgidsen. De afdeling Marketing voert een actief verkoopbeleid waarbij klanten behalve door middel van advertenties ook telefonisch benaderd worden. Verkoopadviseurs die er in slagen om meer leningen te plaatsen dan gemiddeld ontvangen een bonus. Omdat Loansharck een dochtermaatschappij is van een Nederlandse bank en actief is op de Nederlandse markt, valt Loansharck onder toezicht van DNB en AFM. 29

30 30

31 Klanten die een lening willen aanvragen bij Loansharck moeten eerst het thuis gezonden aanvraagformulier invullen. Zij kunnen dit aanvraagformulier ook via de website downloaden. Zij dienen daarbij onder andere inkomensgegevens en dergelijke in te vullen. Na een controle op de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens worden de aanvragen in behandeling genomen door de afdeling Kredietacceptatie. Nadat de kredietaanvragen zijn goedgekeurd worden de kredieten verstrekt door de treasury afdeling. De afdeling Kredietbeheer bewaakt de verstrekte kredieten. Het komt regelmatig voor dat klanten niet in staat zijn om aan hun rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. 31

32 32

33 Toepassingsvraag 5 Geef een analyse van de risico’s die Safe-it loopt ten aanzien van de door Loansharck uitgevoerde actviteiten. 33

34 34

35 Toepassingsvraag 6 Welke application controls kun je onderkennen op het traject van aanvraag krediet tot verstrekken krediet. Welke voorbeelden ken je? 35

36 Toepassingsvraag 7 Wat is de inhoud van het toezicht door de AFM en de DNB zoals dat op de actviteiten van Loansharck wordt uitgevoerd? 36

37 Toepassingsvraag 8 Welke taken heeft een afdeling kredietbeheer en hoe kun je controleren of ze deze ook uitvoeren? 37

38 Toepassingsvraag 9 Wat betekent de plaats van banken in het typologieschema voor het verband tussen opgeofferde en verkregen waarden? 38

39 Toepassingsvraag 10 Welke maatregelen van interne controle heeft Starreveld beschreven voor banken? 39


Download ppt "Betrouwbaarheidstypologie Financiële instellingen: Banken 1."

Verwante presentaties


Ads door Google