De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sportservice Zuid-Holland Financieel beleid voor de sportvereniging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sportservice Zuid-Holland Financieel beleid voor de sportvereniging."— Transcript van de presentatie:

1 Sportservice Zuid-Holland Financieel beleid voor de sportvereniging

2 Welkom –Voorstellen spreker –Doel van deze avond

3 Inhoud presentatie –Algemene functie van de penningmeester –Casus Tennisvereniging Smash –Begroting –Gevolgen van investeringen

4 Penningmeester –Bestuurder –Begroting –Afleggen verantwoording –Boekhouding –Liquiditeitsbegroting –Incasso contributies –Kantine in eigen beheer

5 Algemeen –Oprichting/statuten –Aansprakelijkheid –Besturen –Beleid/beheer –Taakverdeling –Notulen/besluitenlijsten

6 Taken penningmeester –Beheer/bewaken financiën –Optreden als bestuurder –Betalingen –Contributies innen –Informeren andere bestuursleden –Begroten –Jaarstukken

7 Begroting –Afzonderlijk onderdeel –Raming komend jaar –Cijfers (uitleg) –Niet alles kan/commissiewensen –Stuk “gedragen” door het bestuur –Machtiging door ledenvergadering

8 Boekhouding –Verplichting –Geautomatiseerd –Eigen boekhoudpakket –Keuze boekhoudprogramma –Goed rekeningschema –Aansluiting met de begroting –Basis voor de jaarrekening

9 Bijzonderheden boekhouding –Balansrekeningen –Resultatenrekeningen –Reserveringen voor onderhoud –Afschrijvingstermijnen –Vrijkomen van geldmiddelen

10 Afleggen verantwoording –Jaarverslag –Verslagen bestuur en commissie –Jaarrekening

11 Jaarrekening –Balans –Staat van baten en lasten –Algemene toelichting –Toelichting op de balans –Toelichting op de staat van baten en lasten

12 Balans Bezittingen/schulden: - Lange en korte termijn - Eigen vermogen

13 Balans voorbeeld (1) Materiële vaste activa € 155.000 Gefinancierd met: - Eigen vermogen € 85.000 - Voorzieningen € 37.500 - Schulden op lange termijn € 67.500 Totaal beschikbaar € 190.000

14 Balans voorbeeld (2) Materiële vaste activa€ 155.000 Gefinancierd met: - Eigen vermogen€ 35.000 - Voorzieningen€ 37.500 - Schulden op lange termijn€ 67.500 Totaal beschikbaar€ 140.000 Ongezonde balans

15 Algemene toelichting/diversen –Waarderingsgrondslagen –Verklaring (kas)commissie –Decharge bestuur

16 Liquiditeitsprognose –Uitgangspunt de begroting –Verschillen daarmee door:  Lasten geen uitgaven (afschrijvingen)  Baten geen ontvangsten (vrijval voorzieningen)  Ontvangsten geen baten (lening opnemen)  Uitgaven geen lasten (investeringen)

17 Contributie-inning –Contributienota’s –Vermelding clubblad –Eigen initiatief –Periodieke overboeking –Automatische incasso

18 Automatische incasso (1) –Toestemming bank (contract) –Toestemming lid (schriftelijk) –Doorlopende machtiging –Eenmalige machtiging

19 Automatische incasso (2) –Werkbesparing –Bijhouden incassobestand –Mogelijkheid van storno’s (lid?) –Opgeheven bankrekeningen –Ontoereikende saldi

20 Kantine –Verpachten –Via een stichting –In eigen beheer

21 Kantine in eigen beheer (1) –Kantinecommissie –Bestellen –Inkoopfacturen (controle) –Ontvangst bestelling (controle) –Registreren van de inkoopfacturen in boekhouding

22 Kantine in eigen beheer (2) –Gebruik van een kasregister –Instructies gebruikers kasregister –Telwerken –Geld tellen –Geld naar penningmeester –Geen contante inkopen –Eigen gebruik (normeren) en noteren

23 Kantine in eigen beheer (3) –Inventarisatie (penningmeester) –Maandelijkse margeberekening –Vergelijken gewenste (begrote) met werkelijke marge –Verschillen analyseren –(omzetbelasting)

24 Jaarstukken –Model jaarrekening –Voorbeeld –Vergelijkingen met vorig jaar en met begroting –Ondertekening door bestuur

25 Balans –Vaste indeling activa en passiva –Lange en korte termijn –Liquiditeit –Solvabiliteit –In toelichting:  Specificaties  Waarderingsgrondslagen

26 Staat van baten en lasten –Zelfde presentatie als in de begroting –Details in de toelichting:  Specificaties  Vergelijking met begroting  Analyse van verschillen

27 Gevolgen investeringen –Berekening invloed op de exploitatie –Combinatie van eigen en geleend geld –All-weatherbanen –Besparingen –Geen geheel nieuwe begroting nodig –Extra kantineomzet en contributies –Doorrekenen volgende jaren

28 Spreadsheet investeringen –Investeringsbeslissing –Afschrijvingstermijn –Rente –Onderhoud en energie –Baromzet en contributie –Verschil afschrijving en aflossing

29 Afsluiting –Bedankt voor uw aandacht –Succes bij uw vereniging


Download ppt "Sportservice Zuid-Holland Financieel beleid voor de sportvereniging."

Verwante presentaties


Ads door Google