De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sportservice Zuid-Holland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sportservice Zuid-Holland"— Transcript van de presentatie:

1 Sportservice Zuid-Holland
Financieel beleid voor de sportvereniging

2 Welkom Voorstellen spreker Doel van deze avond

3 Inhoud presentatie Algemene functie van de penningmeester
Casus Tennisvereniging Smash Begroting Gevolgen van investeringen

4 Penningmeester Bestuurder Begroting Afleggen verantwoording
Boekhouding Liquiditeitsbegroting Incasso contributies Kantine in eigen beheer

5 Algemeen Oprichting/statuten Aansprakelijkheid Besturen Beleid/beheer
Taakverdeling Notulen/besluitenlijsten

6 Taken penningmeester Beheer/bewaken financiën Optreden als bestuurder
Betalingen Contributies innen Informeren andere bestuursleden Begroten Jaarstukken

7 Begroting Afzonderlijk onderdeel Raming komend jaar Cijfers (uitleg)
Niet alles kan/commissiewensen Stuk “gedragen” door het bestuur Machtiging door ledenvergadering

8 Boekhouding Verplichting Geautomatiseerd Eigen boekhoudpakket
Keuze boekhoudprogramma Goed rekeningschema Aansluiting met de begroting Basis voor de jaarrekening

9 Bijzonderheden boekhouding
Balansrekeningen Resultatenrekeningen Reserveringen voor onderhoud Afschrijvingstermijnen Vrijkomen van geldmiddelen

10 Afleggen verantwoording
Jaarverslag Verslagen bestuur en commissie Jaarrekening

11 Jaarrekening Balans Staat van baten en lasten Algemene toelichting
Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten

12 Balans Bezittingen/schulden: - Lange en korte termijn - Eigen vermogen

13 Balans voorbeeld (1) Materiële vaste activa € Gefinancierd met: - Eigen vermogen € Voorzieningen € Schulden op lange termijn € Totaal beschikbaar €

14 Balans voorbeeld (2) Materiële vaste activa € Gefinancierd met: - Eigen vermogen € Voorzieningen € Schulden op lange termijn € Totaal beschikbaar € Ongezonde balans

15 Algemene toelichting/diversen
Waarderingsgrondslagen Verklaring (kas)commissie Decharge bestuur

16 Liquiditeitsprognose
Uitgangspunt de begroting Verschillen daarmee door: Lasten geen uitgaven (afschrijvingen) Baten geen ontvangsten (vrijval voorzieningen) Ontvangsten geen baten (lening opnemen) Uitgaven geen lasten (investeringen)

17 Contributie-inning Contributienota’s Vermelding clubblad
Eigen initiatief Periodieke overboeking Automatische incasso

18 Automatische incasso (1)
Toestemming bank (contract) Toestemming lid (schriftelijk) Doorlopende machtiging Eenmalige machtiging

19 Automatische incasso (2)
Werkbesparing Bijhouden incassobestand Mogelijkheid van storno’s (lid?) Opgeheven bankrekeningen Ontoereikende saldi

20 Kantine Verpachten Via een stichting In eigen beheer

21 Kantine in eigen beheer (1)
Kantinecommissie Bestellen Inkoopfacturen (controle) Ontvangst bestelling (controle) Registreren van de inkoopfacturen in boekhouding

22 Kantine in eigen beheer (2)
Gebruik van een kasregister Instructies gebruikers kasregister Telwerken Geld tellen Geld naar penningmeester Geen contante inkopen Eigen gebruik (normeren) en noteren

23 Kantine in eigen beheer (3)
Inventarisatie (penningmeester) Maandelijkse margeberekening Vergelijken gewenste (begrote) met werkelijke marge Verschillen analyseren (omzetbelasting)

24 Jaarstukken Model jaarrekening Voorbeeld
Vergelijkingen met vorig jaar en met begroting Ondertekening door bestuur

25 Balans Vaste indeling activa en passiva Lange en korte termijn
Liquiditeit Solvabiliteit In toelichting: Specificaties Waarderingsgrondslagen

26 Staat van baten en lasten
Zelfde presentatie als in de begroting Details in de toelichting: Specificaties Vergelijking met begroting Analyse van verschillen

27 Gevolgen investeringen
Berekening invloed op de exploitatie Combinatie van eigen en geleend geld All-weatherbanen Besparingen Geen geheel nieuwe begroting nodig Extra kantineomzet en contributies Doorrekenen volgende jaren

28 Spreadsheet investeringen
Investeringsbeslissing Afschrijvingstermijn Rente Onderhoud en energie Baromzet en contributie Verschil afschrijving en aflossing

29 Afsluiting Bedankt voor uw aandacht Succes bij uw vereniging


Download ppt "Sportservice Zuid-Holland"

Verwante presentaties


Ads door Google